Den molära entropin för ett ämne är entropin hos en mol av ett ämne. Den uppges vanligtvis under standardförhållanden för temperatur och tryck. Det ges vanligen symbolen S0 och enheterna J/(mol·K) (joule per mol-kelvin).