Öppna huvudmenyn

Den molära entropin för ett ämne är entropin hos en mol av ett ämne. Den uppges vanligtvis under standardförhållanden för temperatur och tryck. Det ges vanligen symbolen S0 och enheterna J/(mol·K) (joule per mol-kelvin).