Västra militärområdet (Milo V), ursprungligen III. militärområdet, var ett militärområde inom svenska Försvarsmakten som verkade åren 1942–1993. Förbandsledningen var förlagd i Skövde garnison i Skövde.[1]

Västra militärområdet
(Milo V)
Vapen för Västra militärområdet tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnVästra militärområdet
Datum1942–1993
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärområde
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avFörsvarsstaben
EfterföljareSödra militärområdet
StorlekStab
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortSkövde
Befälhavare
MilitärbefälhavareBertel Österdahl [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Kommandotecken

Historik redigera

Västra militärområdet grundades 1942 som III. militärområdet och ledes av en militärbefälhavare. År 1943 upplöstes armékårstaberna, och dess den territoriella och markoperativa uppgifter överfördes till militärbefälhavare. År 1966 gjorde en namnändring av militärområdet till Västra militärområdet. Samtidigt tillfördes de operativa uppgifterna från marinkommandochefer och jakteskaderchefer, vilket gjorde att militärbefälhavaren fick ansvar för den samlade operativa ledning för samtliga stridskrafter inom militärområdet, samt ansvarade även för den territoriella och den markoperativa uppgiften.[1]

Inför regeringens proposition för budgetåret 1989/1990, föreslogs två alternativ till reducering av militärområdesstaber. I alternativ 4 SV skulle Östra militärområdet sammanslås med Bergslagens militärområde och bilda Mellersta militärområdet, samt att Södra militärområdet skulle sammanslås med Västra militärområdet och bilda Sydvästra militärområdet. Det andra alternativet, alternativ 5(R), innebar att Östra militärområdet sammanslogs med Bergslagens militärområde och bildade Mellersta militärområdet, men där militärbefälhavaren för Västra militärområdet gavs i uppgift att organisera en operativa rörlig ledningsresurs (R). Regeringen förordade alternativ 5(R), vilket innebar att Västra militärområdet kvarstod i sin form.[2]

Inför försvarsbeslutet 1992 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen att Sverige skulle indelas i tre militärområden. Minskningen av antalet militärområden åstadkoms genom att Södra militärområdet och Västra militärområdet, respektive Nedre Norrlands militärområde och Övre Norrlands militärområde sammanslogs. Samtidigt minskades antalet militärbefälhavare till tre. Där staberna för de tre militärområdena lokaliserades till Bodens garnison, Kristianstads garnison och Strängnäs garnison. Den nya organisationen inrättades den 1 juli 1993, vilken i praktiken innebar att Västra militärområdet upplöstes och uppgick i Södra militärområdet.[3]

Försvarsområden redigera

Militärområdet var uppdelat i ett antal försvarsområden, vilka omfattade Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Skaraborgs län och Älvsborgs län. I samband med OLLI-reformen, vilken pågick åren 1973–1975, uppgick försvarsområdesstaberna inom militärområdet i regel i ett brigadproducerande regemente och bildade ett försvarsområdesregemente. Undantaget inom Västra militärområdet var att staben för Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32) integrerades med Göteborgs kustartilleriförsvar (Gbk), istället för brigadproducerande Bohusläns regemente (I 17).

Fo 31

Fo 32

Fo 33

Fo 34

Fo 35

Ingående enheter redigera

Från 1942 till den 30 juni 1993 ingick nedanstående förband, staber och skolor i Västra militärområde. Åren 1942–1966 var endast arméstridskrafterna underställda militärbefälhavaren, då de marina- och flygvapenförbanden var underställda marinkommandon samt flygeskadrar. År 1966 upplöstes marinkommandona samt flygeskadrarna och samtliga förband i västra Sverige underställdes militärbefälhavaren. Militärområdena omfattade då samtliga försvarsgrenar.

Organisation 1945 redigera

Organisation 1955 redigera

Organisation 1964 redigera

Organisation 1971 redigera

Organisation 1987 redigera

Organisation 1993 redigera

Förläggningar och övningsplatser redigera

Inför att staben organiserades, förlades den 1942 till den fastighet på Skolgatan 10 i Skövde, som sedan 1885 huserat olika högre regionala staber. Från 1966 kom staben att lokaliseras till Drottninggatan 7-9 i Skövde, och kom fram till 1993 verka från de två fastigheterna.[1]

Förbandschefer redigera

Militärbefälhavare redigera

Ställföreträdande militärbefälhavare redigera

Milostabschefer redigera

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
III. militärområdet 1942-10-01 1966-09-30
Västra militärområdet 1966-10-01 1993-06-30
Beteckningar
III. Milo 1942-10-01 1966-09-30
Milo V 1966-10-01 1993-06-30
Förläggningsorter
Skövde garnison (F) 1942-10-01 1993-06-30

Galleri redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Bertel Österdahl blev sista militärbefälhavaren för militärområdet.

Noter redigera

Tryckta källor redigera

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 

Vidare läsning redigera

  • Västra militärområdet, red (1993). Västra militärområdet: en regions historia ur försvarsperspektiv. Skövde: Västra militärområdet. Libris 1704914 

Externa länkar redigera