Skaraborgsbrigaden

en svensk mekaniserad brigad

Skaraborgsbrigaden (MekB 9), var en mekaniserad brigad inom svenska armén som verkade i olika former åren 1943–2000. Förbandsledningen var förlagd i Skövde garnison i Skövde.[2][3]

Skaraborgsbrigaden
(MekB 9)
Skaraborgs regemente vapen.svg
Vapen för Skaraborgsbrigaden tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnSkaraborgsbrigaden
Datum1943–2000
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna
RollKrigsförband
StorlekMekaniserad brigad [a]
EfterföljareSkaraborgs regemente [b]
Del avSödra militärområdet [c]
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortSkövde
Valspråk"Arvet förpliktar"
FärgerSvart och gult         
Marsch"Geschwindmarsch" (Herrman) [d]
DekorationerSkarabregbrigGM/SM [e]
SegernamnVarberg (1565)
Breitenfeld (1631)
Lützen (1632)
Warszawa (1656)
Lund (1676)
Landskrona (1677)
Narva (1700)
Malatitze (1708)
Befälhavare
BrigadchefJörgen Britzen [f]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1963AM.005037.jpg
Förbandstecken m/1960AM.090983 P 4 (2).jpg
TilläggsteckenMILI.009841.jpg

HistorikRedigera

Skaraborgsbrigaden sattes upp åren 1942–1943, under namnet 9. pansarbrigaden, genom att fältregementet (krigsförbandet) Skaraborgs regemente (IR 9) omorganiserades till en pansarbrigad. År 1949 antog brigaden namnet Skaraborgsbrigaden (PB 9).

Inför försvarsbeslutet 1992 föreslog regeringen att krigsorganisationen skulle spegla fredsorganisationen. Därmed föreslogs att brigaden vid Skaraborgs regemente skulle avskiljas, och bilda ett självständigt kaderorganiserat krigsförband. Den 1 juli 1994 avskildes brigaden från regementet, och blev ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S). Brigaden ingick från 1994 i Västra arméfördelningen (3. förd). År 1996 övergick den till Södra arméfördelningen (13. förd) på grund av att Västra arméfördelningen avvecklades i samband med försvarsbeslutet 1996.[2]

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslog regeringen till riksdagen att antalet försvarsområdesstaber skulle reduceras, detta med bland annat hänvisning till den då pågående översynen av länsindelningarna. Där bland annat Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län den 1 januari 1998 bildade Västra Götalands län. För försvarsområdesstaben vid Skaraborgs regemente (P 4/Fo 35) innebar förslaget att den skulle avvecklas senast den 31 december 1997. Från den 1 januari 1998 kom regementet att uppgå i Skaraborgsbrigaden (PB 9), vilken då antog det nya namnet Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9).[4]

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i propositionen att avveckla fem infanteribrigader samt en mekaniserad brigad. Detta då regeringen ansåg att bibehålla dem skulle kräva omfattande investeringar för att kunna utgöra enheter för mekaniserad utbildning. Vidare ansågs att deras övnings- och skjutfält i vissa fall var begränsande. Gällande Skaraborgsbrigaden ansåg regeringen att brigaden hade en god mekaniserad kapacitet för utbildning av hel bataljon, samt tillgång till goda övnings- och skjutfält samt en militärområdesverkstad. Regeringen fäste även särskild vikt vid betydelsen av samlokalisering av en mekaniserad utbildning med Markstridsskolan (MSS).[5] Genom försvarsbeslutet 2000 kom Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9) från den 1 juli 2000 att anta namnet Skaraborgs regemente (P 4).[2]

VerksamhetRedigera

När Göta livgarde (I 2) upplöstes 1939, kom regementets stridsvagnsbataljon att fördelas på två nya pansarbataljoner vid Skaraborgs regemente (I 9) och Södermanlands regemente (I 10). När brigaden bildades kom antog den brigadorganisationen Pansarbrigad 43.

Skaraborgsbrigaden sattes upp 1943, under namnet 9. pansarbrigaden. Genom försvarsbeslutet 1948 kom brigaden att omorganiseras till Pansarbrigad 49. Detta med bakgrund att Sveriges samtliga brigader och fältregementen kom att omorganiseras till en ny brigadmodell som beslutades i samband med försvarsbeslutet 1948.[6]

Beslutet medförde att samtliga fältregementen och motor-, cykel- och kavalleribrigader avvecklades och ersattes med infanteri- och pansarbrigader. 9. pansarbrigaden kom då att omorganiseras till Skaraborgsbrigaden (PB 9). När brigaden omorganiserades 1949, kom Skaraborgs regemente (P 4) tillsammans med Älvsborgs regemente (I 15) att utbildade två pansarbrigader. Älvsborgs regemente stod för pansarinfanteri, medan Skaraborgs regemente stod för pansartrupper till Älvsborgsbrigaden och Skaraborgsbrigaden. Från 1963 gick pansartrupperna in i Pansarbrigad 63, vilket bland annat medförde att hela Skaraborgsbrigaden utbildades vid Skaraborgs regemente.

I samband med att brigaden avskiljdes från regementet, blev den stora skillnaden att chefen för brigaden nu var helt ansvarig för utbildningen och produktion av förband till brigaden. Från den 1 januari 1998 kom brigaden att organiseras som en mekaniserad brigad. Den stora skillnaden låg i att en pansarbrigad bestod av 72 stridsvagnar, medan en mekaniserad brigad bestod av 60 stridsvagnar. Brigadens huvudsystem var Stridsvagn 122 (Strv 122) och Stridsfordon 90 (Strf 90).

Internationell verksamhetRedigera

År 1994 bidrog brigaden stod brigaden för uppsättandet av BA 03. Vilken var den tredje bataljonen av de så kallade bosnienbataljonenerna. Till bataljonen svarade brigaden för bataljonschef, 9. pansarskyttekompaniet, stab/ingenjörskompani och ett stab- och trosskompani. År 1996 bidrog Skaraborgsbrigaden med ett pansarskyttekompani till BA 07.

BataljonerRedigera

 • 9. Pansarbrigadstaben
  • 9. brigadledningskomapniet
  • 9. Pansar spaningskompaniet
 • 1. Pansarbataljonen
 • 2. Pansarbataljonen
 • 3. Pansarbataljonen
 • 4. Pansarvärnsbataljonen
 • 9. Pansarluftvärnsbataljonen
 • 9. Pansarunderhållsbataljonen
 • 9. Pansarpionjärbataljonen
 • 9. Pansarhaubitsbataljonen

Heraldik och traditionerRedigera

Skaraborgsbrigaden delade heraldik och traditioner med Skaraborgs regemente. Åren 1998–2000 förvaltade brigaden regementets traditioner.[2] År 1942 instiftades Kungl. Skaraborgs regementes (P 4) förtjänstmedalj i guld (SkarabregGM).[7] År instiftades 1999 Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9) förtjänstmedalj (m/2000) i guld och silver (SkarabregbrigGM/SM).[8][9]

FörbandscheferRedigera

 • 1949–1989: ?
 • 1989–1992: Överste Alf Sandqvist
 • 1992–1994: ?
 • 1994–1995: Överste Peter Lundberg
 • 1995–1999: Överste Tony Stigsson
 • 1999–2000: Överste Jörgen Britzen

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
9. pansarbrigaden 1943-??-?? 1949-09-30
Skaraborgsbrigaden 1949-10-01 1997-12-31
Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden 1998-01-01 2000-06-30
Beteckningar
9. pansarbrig 1943-??-?? 1949-09-30
PB 9 1949-10-01 1997-12-31
MekB 9 1998-01-01 2000-06-30
Förläggningsorter
Skövde garnison (F) 1949-10-01 2000-06-30

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1949–1997 var brigaden organiserad som en pansarbrigad
 2. ^ År 2000 antog brigaden namnet Skaraborgs regemente
 3. ^ Åren 1943–1994 var brigaden en del av Skaraborgs regemente
 4. ^ Förbandsmarschen antogs 1994, fastställdes den 13 juni 1996.[1]
 5. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 1999.
 6. ^ Britzen blev sista chefen för brigaden.

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 39
 2. ^ [a b c d] Braunstein (2003), s. 333
 3. ^ Kjellander (2003), s. 299-300
 4. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034. Läst 3 juni 2017. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 3 juni 2017. 
 6. ^ ”Armens Brigader efter 1948 års försvarsbeslut med kort historik”. Brigadmuseum.se. Arkiverad från originalet den 27 december 2016. https://web.archive.org/web/20161227060602/http://www.brigadmuseum.se/uploads/files/content/Armens-_brigader-_1948.pdf. Läst 3 juni 2017. 
 7. ^ ”SkarabregGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={C3080056-D360-4F99-B4D2-B49B216D04CE}&listmode=0&medal={ED54496E-4804-4115-BEEA-CBE5BCBC9A0F}. Läst 3 juni 2017. 
 8. ^ ”SkarabregbrigGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={C3080056-D360-4F99-B4D2-B49B216D04CE}&listmode=0&medal={CE5C1536-639C-46D1-BBE7-1C8EF27C5CF4}. Läst 3 juni 2017. 
 9. ^ ”SkarabregbrigSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={C3080056-D360-4F99-B4D2-B49B216D04CE}&listmode=0&medal={BB57F3BF-5CDA-4B71-A1D3-03F1A164C5D5}. Läst 3 juni 2017. 

Tryckta källorRedigera

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 }
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera