Henrik Lange (generallöjtnant)

svensk generallöjtnant och fäktare
Lange som generalmajor.

Henrik Lange, född 27 maj 1908 i Stockholm, död 5 november 2000, var en svensk militär (generallöjtnant).

BiografiRedigera

Lange var son till revisorn Karl Lange och Märtha Lagercrantz. Han tog studentexamen 1926 och officersexamen 1930.[1] Lange blev fänrik i Kustartilleriet 1930, löjtnant 1933, kapten 1939, major 1944, överstelöjtnant 1950, överste 1954, generalmajor 1961 och generallöjtnant 1972.[2] Han gick på Gymnastik- och idrottshögskolan 1933-1934, Kungliga Sjökrigshögskolan 1935-1936, 1937-1939, Infanteriets stridsskola 1954 och Krigshögskolan 1959. Lange var regementsadjutant vid Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) 1936-1937, adjutant hos chefen för Kustartilleriet 1939-1942, lärare vid Kungliga Sjökrigsskolan 1940-1942, bataljonschef vid Älvsborgs kustartilleridetachément (KA 4) 1945 och avdelningschef vid kustartilleriinspektionen 1948.[1]

Lange var därefter chef för Kustartilleriets skjutskola 1950-1954, sektionschef vid marinstaben 1954-1957, chef Göteborgs kustartilleriförsvar och Göteborgs kustartilleriregemente (KA 4) 1957-1958. Han var försvarsområdesbefälhavare för Göteborgs och Bohusläns samt Hallands försvarsområde, tillika chef Göteborgs kustartilleriförsvar 1958-1961, inspektör Kustartilleriet 1961-1964, chef marinstaben 1964-1968 och militärbefälhavare för Västra militärområdet 1968-1972.[2]

Lange var vice ordförande Centralförbundet för Befälsutbildning 1964-1970, ledamot i försvarets fastighetsnämnd 1954-1957, överstyrelsen för Sveriges militära idrottsförbund 1947-1950, sekreterare där 1955-1957, ordförande från 1957, ordförande förbundsstyrelsen 1967-1972, styrelseledamot av Svenska Fäktförbundet 1948-1956, ordförande i Göteborgs sportskyttar 1957-1961, Stockholms sportskytteförbund 1961-1964 och Svenska Sportskytteförbundet 1961-1964.[1] Han var ledamot av Lidingö stadsfullmäktige 1963-1964, Kungliga Örlogsmannasällskapet 1951 (hedersledamot 1961) och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1954. Han gifte sig 1934 med Birgitta Cedercrona (född 1913), dotter till överstelöjtnant Hjalmar Cedercrona och Carin Kugelberg.[2] Han var far till Carin (född 1936), Märtha (född 1938) och Carl-Henrik (född 1942).[1]

UtmärkelserRedigera

Langes utmärkelser:[1]

 •     Kommendör med stora korset av Svärdsorden, 6 juni 1968.[3]
 •     Kommendör av första klass av Svärdsorden.
 •     Riddare av Vasaorden.
 •   Guldmedalj för berömliga gärningar
 •   Hemvärnets förtjänstmedalj i guld
 •   Riksförbundet Sveriges lottakårers guldmedalj
 •   Sjövärnskårens guldmedalj
 •  Sveriges militära idrottsförbunds guldmedalj
 •   ?:s guldmedalj (SVFIGM)
 •   Svenska fäktförbundets guldmedalj (SvFfbGM)
 •   Bohusläns befälsförbunds guldmedalj (BohuslbfbGM)
 •   Göteborgs befälsförbunds guldmedalj (GbgsbfbGM)
 •   Hallands befälsförbunds guldmedalj (HallbfbGM)
 •   Centralförbundet för befälsutbildnings silvermedalj (CFBSM)
 •  Kustartilleriets reservofficerares hederstecken (KARoffHt)
 •   Sveriges civilförsvarsförbunds förtjänsttecken i guld (SCFftjtG)
 •   ? (SkjutM)

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e] Davidsson, Åke, red (1968). Vem är vem?. 5, Norrland : supplement, register (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. 763-764. Libris länk. http://runeberg.org/vemarvem/norr68/0787.html 
 2. ^ [a b c] Vem är det: svensk biografisk handbok. 1985. Stockholm: Norstedt. 1984. sid. 628. Libris länk. ISBN 91-1-843222-0. http://runeberg.org/vemardet/1985/0628.html 
 3. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 13 (1960–1969), p. 23, digital avbildning.