Hallands försvarsområde (Fo 31) var ett svenskt försvarsområde inom Försvarsmakten som verkade i olika former åren 1942–1958 och 1975–2000. Försvarsområdesstaben var förlagd i Halmstads garnison i Halmstad.[1]

Hallands försvarsområde
(Fo 31)
Vapen för Hallands regemente tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnHallands försvarsområde
Datum1942–1958, 1975–2000
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypFörsvarsområde
RollFörsvarsområdesregemente
Del avHallands regemente [a]
StorlekRegemente
HögkvarterHalmstads garnison
FörläggningsortHalmstad
Befälhavare
FörsvarsområdesbefälhavareArne Hedman [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1960
Förbandstecken m/1960

Historia redigera

Hallands försvarsområde bildades den 1 oktober 1942 som Halmstads försvarsområde och var direkt underställd militärbefälhavaren för III. militärområdet. Från den 1 januari 1947 fick försvarsområdet gemensam stab med Göteborgs försvarsområde (Fo 32).[1] Den 1 oktober 1957 omorganiserades Västkustens marindistrikt till Marinkommando Väst, vilket innebar att Göteborgs kustartilleriförsvar avskiljdes för att den 1 juli 1958 bildade en egen myndighet. Vid samma tidpunkt uppgick Göteborgs skärgårds försvarsområde, Göteborgs försvarsområde och Halmstads försvarsområde i Göteborgs kustartilleriförsvar som antog namnet Göteborgs och Bohus samt Hallands försvarsområde jämte Göteborgs kustartilleriförsvar (Gbk/Fo 32/31).[2][3]

Inför den så kallade OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, föreslog överbefälhavaren 1974 att Hallands försvarsområde skulle avskiljas från Göteborgs och Bohus samt Hallands försvarsområde, för att istället ledas från Hallands regemente. Den 1 juli 1975 avskiljdes Hallands försvarsområde från Göteborgs och Bohus försvarsområde och bildade Hallands försvarsområde, dock underställt chefen för Hallands regemente. Hallands regemente bildade samtidigt försvarsområdesregementet I 16/Fo 31. Detta medförde att Hallands regemente blev ett A-förband (försvarsområdesregemente). Inom ett försvarsområde tillfördes A-förbanden det samlade mobiliserings- och materialansvaret medan B-förbanden endast var utbildningsförband. Dock så var Hallands regemente fram till 1994 ensamt arméförband inom Hallands försvarsområde.[4]

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen, att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med operationsledningen. Förslaget innebar att samtliga försvarsområdesstaber skulle avvecklas, vilket inkluderade Smålands försvarsområde.[5]

Förläggningar och övningsplatser redigera

När Halmstads försvarsområde bildades förlades staben till Badhusgatan 10 i Halmstad. Den 1 januari 1947 flyttades staben till Göteborg, dock kvarstod en mindre del på Badhusgatan. När försvarsområdet återigen bildades 1975 återfanns staben inledningsvis vid Badhusgatan 10. Från 1978 var större delen av staben inhyst i Landströmska villan och 1986 i en barack vid Staelsbovägen för att senare samlokaliseras med Hallands regemente.[1]

Förbandschefer redigera

Förbandschefen titulerades försvarsområdesbefälhavare och fick i samband OLLI-reformen tjänstegraden överste 1. graden.

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Halmstads försvarsområde 1942-10-01 1958-06-30
Hallands försvarsområde 1975-07-01 2000-06-30
Beteckningar
Fo 31 1942-10-01 1958-06-30
Fo 31 1975-07-01 2000-06-30
Förläggningsorter
Halmstads garnison (F) 1942-09-15 1958-06-30
Halmstads garnison (F) 1975-01-01 2000-06-30

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Åren 1942–1958 var staben fristående och underställd chefen för I. militärområdet, åren 1975–2000 chefen för Hallands regemente.
  2. ^ Hedman blev sista försvarsområdesbefälhavare för försvarsområdet.

Noter redigera

Tryckta källor redigera

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
  • Jansson, Nils-Ove; Johansson, Christer (2001). Marinkommando Väst: kronologi över marin verksamhet på västkusten. Borås: Warne förlag. Libris 8402344. ISBN 91-86425-30-7