Jämtlands landskapsvapen.

En vanlig fråga är varför Wikipedias utföranden av heraldiska vapen - exempelvis statliga, kommun- eller landskapsvapen - skiljer sig från det vapen som visas på exempelvis en kommuns webbplats. Är vapnet på Wikipedia fel eller kommunens?

Det enkla svaret är att båda utförandena är korrekta. Heraldiska vapen skapas utifrån en blasonering (vapenbeskrivning) som kortfattat beskriver vapnet. Svenska heraldiska vapenbeskrivningar registreras hos Riksarkivet (Sverige).

För exempelvis Jämtlands landskapsvapen lyder beskrivningen: I blått fält en gående älg av silver med en lyftande falk på ryggen och i posten åtföljd av en vänstervänd, upprest hund, båda av guld. Blasoneringen ger ingen detaljerad beskrivning av exempelvis älgens eller hundens utseende. Därför kommer varje utförande som skapas av vapnet att se olika ut. Enskilda vapentolkningar kan skyddas av upphovsrätten. Därför omöjliggörs normalt kopiering av den version som en kommun själv använder. I stället måste Wikipedia och andra presentera egna utföranden av samma blasonering.

Se även redigera