Öppna huvudmenyn

Bengt Göran Rasin, ursprungligen Larsson, född 17 april 1922 i Annedals församling i Göteborgs och Bohus län, död 2 januari 2013 i Vasa församling i Västra Götalands län,[1] var en svensk sjöofficer, (konteramiral). Han var Militärbefälhavare (MB) för Västra militärområdet (Milo V) från den 1 oktober 1982 till den 30 september 1985.[2]

Bengt Rasin
Admiral Bengt Rasin (1922-2013) cropped.jpg
Information
Född17 april 1922
Annedals församling i Göteborgs och Bohus län, Sverige
Död2 januari 2013 (90 år)
Vasa församling i Västra Götalands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
GradKonteramiral
BefälChef för Kustflottan 1977–80.
Chef för Västkustens marinkommando 1981–83,
Militärbefälhavare (MB) för Militärområde Väst 1983–85.
HMS U3 var Bengt Rasin fartygschef under en period 1962.
Under Bengt Rasins tid som chef för 1. ubåtsflottiljen 1971–72 var flottiljstaben förlagd ombord på HMS Älvsborg.

BiografiRedigera

Rasin var son till överläraren Hjalmar Larsson och läraren Elsa Larsson, båda anställda vid Göteborgsskolor.[3] Han avlade studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1941, blev officersaspirant vid Flottan den 20 juni samma år med nr 6.[4] Han tog examen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1944 och blev som en av de främsta - nummer 4 av 39 - sjökadetterna i sin kurs samt utnämnd till fänrik på hösten samma år. Han blev löjtnant 1946, gick stabskurs 1951–1953, blev kapten 1954, kommendörkapten av andra graden 1962 och första graden 1963, stabschef vid Marinkommando Väst 1963–1966, Försvarshögskolan 1966, kommendör 1970, Försvarshögskolan 1973, stabschef Västra militärområdet 1973 och konteramiral 1977.[5]

Med sitt teknikintresse valde han ubåtsvapnet som sin specialitet. Han fick tidigt sjötjänstgöring och den 1 oktober 1944 embarkerade han ubåten HMS Svärdfisken och genomgick ubåtsofficerskurs (UbOK). De bästa fänrikarna i varje kurs fick göra långresor. Ubåtslivet avbröts därför tillfälligt av en resa med flygplanskryssaren HMS Gotland till bland annat Rio de Janeiro. Likaså utnyttjades hans begåvning vid en utbildning 1948 vid brittiska flottan för att ta del av de senaste rönen inom radartekniken.

Bengt Rasin tjänstgjorde som fartygschef på ubåtarna HMS U2 (1946), HMS Sjöborren (1953–54 och 1957) och HMS Svärdfisken (1954).[6] Han vidareutbildade sig 1961 i Storbritannien vid det prestigefyllda Royal Naval Staff College i Greenwich[7] och blev 1962 fartygschef för ubåten HMS U3[8]. Han var chef för 1. ubåtsflottiljen 1971–1972[9] och för Kustflottan 1977–1980.[10] Därefter var han chef för Västkustens marinkommando med Älvsborgs kustartilleriregemente (MKV/KA 4) från den 1 januari 1981 till den 30 september 1983.[11][12] Militärbefälhavare (MB) för Västra militärområdet (Milo V) blev han den 1 oktober 1983 med placering i Skövde.[13] Bengt Rasin hade denna befattning fram till den 30 september 1985, då han avgick med pension.[2]

Bengt Rasin invaldes 1961, som nummer 851,[14] i Kungliga Örlogsmannasällskapet, i vilket han även var ordförande under åren 1979–1984.[15] Han var från 1978 även ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Avdelning II Sjökrigsvetenskap. För de navalakademiska föreningarna UppSjö och Sjöborg var han inspector 1978–1982. Rasins stora segelintresse gjorde bland annat, att han var ordförande i organisationskommittén för Tall ships race 1986, då Göteborg för första gången utgjorde slutmål.[16].

Rasin var sedan den 16 november 1947 gift med Gunnel Rasin (1922–2011),[17] dotter till resebyråchef Ernst Björklund och Edith Björklund, född Uhlén[3]. Gunnel och Bengt Rasin är begravda i familjegraven på Nya Varvets kyrkogård.[18]

Bibliografi i urvalRedigera

 • "Något om moderna ubåtar", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 120:1957, 1957, s. 953-966.
 • "Ubåtar och ubåtsjakt", Folkförsvaret : [Seelig], Stockholm 1958.
 • "Stabskurs i Storbritannien", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 125:1962, 1962, s. 538-546.
 • "Sovjets handelsflotta": Årsberättelse i vetenskapsgrenen Navigation och Sjöfart, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 127:1964, 1964, s. 565-589.
 • "Funderingar vid västkusten", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - 0040-6945. ; 128:1965, 1965, s. 60-64.
 • "Sune Tamm", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 1984(147):4, 1984, s. 201-202.
 • "Anförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Karlskrona den 15 november 1984 av ordföranden Bengt Rasin." Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 147:1984, 1984, s. 213-216.
 • "Viktor af Klint : minnesteckning"", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 149:1986, 1986, s. 227.
 • "Douglas Barclay - minnesteckning", Serie: Minnesteckningar, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 1989(152):4, 1989, s. 233-234.
 • "Ulf Trapp - minnesteckning", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 154:1991, 1991, s. 219-220.
 • "Voltaire och Amiralen", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 158:1995, 1995, s. 251-254.
 • Bokrecension; "The Discovery of the Bismarck": Robert D. Sallard: The discovery of the Bismarck. Toronto, Madison Press Books, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 159:1996, 1996, s. 253-255.
 • Bokrecension; "Jutland ; The German perspective": V. E. Tarrant: Jutland. The German perspective. London 1995, Arms and Armour Press, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. -ISSN 0040-6945. ; 160:1997, 1997, s. 65.
 • Bokrecension; "Främmande ubåt sänks på svenskt vatten": Jarl Ellsén, Hans Westermark: Främmande Ubåt sänks på svenskt vatten. Lidingö, Ehrenblad Editions, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 161:1998, 1998, s. 368.
 • Bokrecension; "A few survived. A history of submarine disasters" : Edwyn Gray: A few survived. London, Leo Cooper förlag, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 162:1999, 1999, s. 237-238.
 • "Erik Malmsten - minnesteckning", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 167:2004, 2004, s. 261.
 • "KÖMS var talrör för CM", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 167:2004, 2004, s. 119.
 • "Per W[ilhelm] Bolle": minnesteckning av hedersledamöterna Bengt Rasin & Per Rudberg, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 171:2008, 2008, s. 242.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Sveriges dödbok 1901–2013, DVD-ROM, version 6.0 (Sveriges Släktforskarförbund 2014).
 2. ^ [a b] Tidningarnas Telegrambyrå, 1985-02-18, 10:01.
 3. ^ [a b] Moen (2006), s. 489.
 4. ^ Hafström (1942), s. 615.
 5. ^ Kjellander (2007), s. 138.
 6. ^ Klintebo (2004), ss. 303-04.
 7. ^ "Stabskurs i Storbritannien", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - ISSN 0040-6945. ; 125:1962, 1962, s. 538-546.
 8. ^ Klintebo (2004), s. 304.
 9. ^ Klintebo (2004), s. 309.
 10. ^ Kjellander (2007), s. 194.
 11. ^ Jansson & Johansson (2001), s. 189, bilaga 1.
 12. ^ Kjellander (2007), s. 196.
 13. ^ Tidningarnas Telegrambyrå, 1982-12-16, 14:21.
 14. ^ Kjellander (2007), s. 260.
 15. ^ Kjellander (2007), s. 224.
 16. ^ Tidningarnas Telegrambyrå, 1986-04-02, 15:55.
 17. ^ Sveriges befolkning 1990. Ramsele: Svensk arkivinformation (SVAR), Riksarkivet. 2011. Libris länk. ISBN 978-91-88366-91-7 
 18. ^ Gunnel och Bengt Rasin, Hitta graven vid Nya Varvets kyrkogård. Graven.gbg.svenskakyrkan.se.

Tryckta källorRedigera

 • Hafström, Georg, red (1942). Kungl. Sjökrigsskolan 75 år. D. 2, 1867-1942. Stockholm. sid. 615. Libris länk 
 • Jansson, Nils-Ove; Johansson, Christer (2001). Marinkommando Väst: kronologi över marin verksamhet på västkusten. Partille: Warne. sid. 189, Bilaga 1. Libris länk. ISBN 91-86425-30-7 
 • Kihlberg, Lennart; Ellsén, Jarl (10 februari 2013). ”Nekrolog”. Svenska Dagbladet: s. 24, Del 1. 
 • Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700-2005: chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. Stockholm: Probus. sid. 138, 194, 196, 224 och 260. Libris länk. ISBN 978-91-87184-83-3 
 • Klintebo, Roderick, red (2004). Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004. Forum navales skriftserie, 1650-1837 ; 9. Stockholm: Literatim. sid. 265-67, 303-04, 309. Libris länk. ISBN 91-973075-3-X 
 • Moen, Ann, red (2006). Vem är det 2007: svensk biografisk handbok. Malmö: Nationalencyklopedin. sid. 489. Libris länk. ISBN 91-975132-7-X 
 • Rumenius, J. (1950). ”Synpunkter på utbildningen till och som sjöofficer: diskussionsinlägg / av kaptenen J. Rumenius ; av kaptenen L. Lundberg ; av löjtnanten Bengt Rasin ; av löjtnanten P. Broman”. Tidskrift i sjöväsendet 113:1950,: sid. 5-7, 107-111, 138-145, 145-148. ISSN 0040-6945.  Libris 13492268
 • Sveriges befolkning 1990. Ramsele: Svensk arkivinformation (SVAR), Riksarkivet. 2011. Libris länk. ISBN 978-91-88366-91-7 

Externa länkarRedigera