Övre Norrlands militärområde (Milo ÖN), ursprungligen VI. militärområdet, var ett militärområde inom svenska Försvarsmakten som verkade åren 1942–1993. Förbandsledningen var förlagd i Bodens garnison i Boden.[1][2]

Övre Norrlands militärområde
(Milo ÖN)
Vapen för Övre Norrlands militärområde tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnÖvre Norrlands militärområde
Datum1942–1993
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärområde
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avFörsvarsstaben
FöregångareÖvre Norrlands trupper
EfterföljareNorra militärområdet
StorlekStab
HögkvarterBodens garnison
FörläggningsortBoden
Befälhavare
MilitärbefälhavareCarl-Ivar Pesula [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik

redigera

Övre Norrlands militärområde bildades den 10 oktober 1942 som VI. militärområdet (sjätte militärområdet), och ledes av en militärbefälhavare vilken tillfördes ansvaret för den territoriella och den markoperativa uppgiften. Den 1 oktober 1966 gjorde en namnändring av militärområdet till Övre Norrlands militärområde. Samtidigt tillfördes militärområdet operativa uppgifterna från marinkommandochefer och jakteskaderchefer, vilket gjorde att militärbefälhavaren fick ansvar för den samlade operativa ledning för samtliga stridskrafter inom militärområdet, samt ansvarade även för den territoriella och den markoperativa uppgiften.

Övre Norrlands militärområdes stab var belägen i Boden och ingick i Bodens garnison. Den 1 juli 1993 sammanfördes Övre Norrlands militärområde och Nedre Norrlands militärområde (Milo NN) till ett gemensamt militärområde, och bildade Norra militärområdet (Milo N). Det nya militärområdet täckte då i praktiken hela Norrland.

Försvarsområden

redigera

Militärområdet var uppdelat i ett antal försvarsområden vilka täckte Norrbottens län och Västerbottens län. I samband med OLLI-reformen, vilken pågick åren 1973–1975, uppgick försvarsområdesstaberna inom militärområdet i ett brigadproducerande regemente (med undantag av Fo 63 som uppgick i A 8) och bildade ett försvarsområdesregemente.

Fo 61

Fo 62

Fo 63

Fo 64

Fo 65

Fo 66

Fo 67

Ingående enheter

redigera

Från 1942 till den 30 juni 1993 ingick nedanstående förband, staber och skolor i Övre Norrlands militärområde. Åren 1942–1966 var endast arméstridskrafterna underställda militärbefälhavaren, då de marina och flygvapenförbanden var underställda marinkommandon samt flygeskadrar. År 1966 upplöstes marinkommandona samt flygeskadrarna och samtliga förband i Sverige underställdes en militärbefälhavare. Militärområdena omfattade då samtliga försvarsgrenar.

Organisation 1945

redigera

Organisation 1955

redigera

Organisation 1964

redigera

Organisation 1971

redigera

Organisation 1987

redigera

Organisation 1991

redigera

Förbandschefer

redigera
 
Generallöjtnant Bengt Gustafsson som militärbefälhavare (1984–1986).

Militärbefälhavare

redigera

Milostabschefer

redigera

Namn, beteckning och förläggningsort

redigera
Namn
VI. militärområdet 1942-10-01 1966-09-30
Övre Norrlands militärområde 1966-10-01 1993-06-30
Beteckningar
VI. Milo 1943-10-01 1966-09-30
Milo ÖN 1966-10-01 1993-06-30
Förläggningsort
Bodens garnison (F) 1943-10-01 1993-06-30

Se även

redigera

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
 1. ^ Carl-Ivar Pesula blev sista militärbefälhavaren för militärområdet.
 1. ^ Holmberg (1993), s. 86-92
 2. ^ Lindström (2001), s. 9-12
 3. ^ Arméns indelning i Sveriges statskalender 1945
 4. ^ Arméns indelning i Sveriges statskalender 1955
 5. ^ Arméns indelning i Sveriges statskalender 1964

Tryckta källor

redigera
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Lindström, Anders, red (2001). Minnesskrift över Norra militärområdesstaben. Boden: Norra militärområdesstaben. Libris 8650515 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning

redigera
 • Riksrevisionsverket, red (1996). Mobförråd: en granskning av stora och små förråd i Norra militärområdet. Stockholm: Riksrevisionsverket. Libris 7645246. ISBN 91-7498-176-5 
 • Lindström, Anders, red (2001). Minnesskrift över Norra militärområdesstaben. Boden: Norra militärområdesstaben. Libris 8650515