Domare

person som svarar för uppgiften att döma vid en domstol
Den här artikeln handlar om domare inom rättsväsen. För domare inom idrott, se Sportdomare.

En domare är någon som svarar för uppgiften att döma vid en domstol.

SverigeRedigera

Huvudartikel: Domare i Sverige

Vissa grundläggande bestämmelser om domare finns i regeringsformen. Där framgår bland annat att den som tjänstgör som ledamot i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen måste vara eller ha varit varit ordinarie domare i någon av de domstolarna. Det finns vidare ett krav på att det ska finnas ordinarie domare i lägre instanser. I sådana domstolar är det emellertid tillåtet för andra att tjänstgöra som domare, exempelvis som nämndeman eller som ett led i domarutbildningen. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål är det vidare möjligt för riksdagen att i lag göra undantag från kravet att det ska finnas ordinarie domare.

Vid de allmänna domstolsslagen (de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna), liksom i specialdomstolarna, tjänstgör domare med en rad olika titlar, som bland annat är kopplade till anställningsformen och chefsstrukturen.

Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexter begreppet lagfaren domare om de juridiskt utbildade domarna. Lagfarna domare är anställda vid en domstol. De lagfarna domarna kan vara ordinarie domare, såsom justitieråd, lagmän, chefsrådmän och rådmän, icke ordinarie domare (assessorer och fiskaler) eller beredningsjurister/föredragande jurister och behöriga notarier.

Domaren eller domarna i målet benämns "rätten".

Svenska domare bär inte domarkåpa eller annan ämbetsdräkt. Vanlig klädsel är kostym eller dräkt.

Externa länkarRedigera