Statsorden

utmärkelse från ett land eller stat

Statsorden är en orden som lyder under en stat, ofta med statschefen som stormästare. Statsordnar kan både falla inom kategorin riddarorden (en sammanslutning av riddare) och förtjänstorden (utmärkelse till förtjänta medborgare och utlänningar).

Motsatsen till statsordnar är husordnar eller "dynastiska ordnar" som lyder under en icke-regererande furstehus. Vissa ordnar som tidigare var statsordnar i en monarki som sedermera har blivit republik, har vid statsskickets förändring upphört att vara statsordnar men fortsatt att utdelas av den före detta monarken och senare av dennes efterträdare som huvudman för det avsatta kungahuset.

Statsordnar i olika länder

redigera

Danmark

redigera

Finland

redigera

Se Finlands statsordnar

Frankrike

redigera

Ryssland

redigera

Sverige

redigera

Se Kungl. Maj:ts orden

Storbritannien

redigera

Tyskland

redigera