Wienkonventionen om traktaträtten

Wienkonvention om traktaträtten definierar hur den internationella rätten skall vara utformad och tillämpas för mellanstatliga traktat och jus cogens. Konventionen antogs i Wien 1969 och är gällande från 27 januari 1980 och hade ratificerats av 114 länder i april 2014. Konventionen har tagits fram under ledning av FN-organet International Law Commission.

Den innehåller grundläggande bestämmelser om bland annat traktaters ingående och ikraftträdande, reservationer, Pacta sunt servanda,[1] jus cogens,[2] tolkning och tillämpning, ändringar, ogiltighet och upphörande.[3]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ artikel 26
  2. ^ artikel 53
  3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 november 2011. https://web.archive.org/web/20111105220007/http://regeringen.se/sb/d/3305. Läst 25 oktober 2011.