För schacktermen, se Stormästare (schack).

Stormästare kallas ledaren för en förtjänst- eller riddarorden eller ett ordenssällskap, inom vissa ordnar kallad högmästare; den som står i spetsen för (förtjänst)ordensväsendet i ett land (i regel statsöverhuvudet).

Denna artikel är en del av Wikipedias serie om
Frimureri
Frimureri
Huvudartiklar

Frimureri · Storloge · Frimurarloge · Frimureriska ämbetsmän · Stormästare · Erkännande · Reguljär · Liberalt frimureri· Svenska Frimurare Orden

Historia

Frimureriets historia · Liberté chérie · Frimureriska handlingar · Storlogen i London och Westminster

Sverige redigera

I Sverige kallades konungen som är överhuvud för de Kungliga Riddarordnarna för ordnarnas ”Herre och Mästare”. Vid ordensreformen 1975 moderniserades termen till ”Stormästare”, dock endast för Nordstjärneorden och Serafimerorden. Konungen är alltjämt även herre och mästare över Carl XIII:s orden vilken dock ej räknas till Kungl. Maj:ts orden.