Samväldesrike (engelska Commonwealth realm) är var och en av de för närvarande sexton olika självständiga stater vilka erkänner den brittiska monarken som statschef. Idag innehar drottning Elizabeth II denna befattning och eftersom hon agerar som monark för varje enskilt land är hon betitlad därefter; exempelvis är hon i Australien känd som just "Drottning av Australien". Samväldesrikenas regeringar kom i december 1952 överens om att varje land eller dominion själv får lagstifta om de kungliga titlarna[1], och den sista lagen som reglerade monarkens titlar i hela imperiet var Titulärakten från 1927.

Utanför Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland utnämner drottning Elizabeth II, efter förslag av varje stats regeringschef, en generalguvernör som sin personliga representant. Generalguvernören är inte statschef, men kan använda sig av i stort sett alla de befogenheter som tillkommer drottningen i egenskap av konstituell monark, men i de flesta sammanhang fyller denne endast en ceremoniell roll. I samväldesriken som också är förbundsstater, som Australien och Kanada, finns också en guvernör eller viceguvernör i varje delstat. Sedan Balfourdeklarationen 1926[2] får en generalguvernör inte längre agera på uppdrag av Förenade kungarikets regering utan skall representera monarken personligen oberoende av någon enskild regering.

Samtliga samväldesriken är även medlemmar av Samväldet av nationer (engelska Commonwealth of Nations), en sammanslutning bestående av 53 självständiga stater. Jersey, Guernsey samt Isle of Man är brittiska öar och s.k. kronbesittningar under drottning Elisabeth II. De ingår inte i Förenade kungariket och de är inte heller samväldesriken då de inte är medlemmar i Samväldet av nationer.

Nuvarande samväldesrikenRedigera

 
Karta med de olika samväldesrikena. Nuvarande i blått, historiska i rött.

Historiska samväldesrikenRedigera

Historiskt sett har ytterligare arton stater vid sidan av de sexton befintliga under någon period varit samväldesriken. Efter att de har avskaffat monarkin och infört ett republikanskt eller annat styrelseskick, har de dock med några få undantag kvarstått som medlemmar i Samväldet. Som medlemmar erkänner de fortsatt den brittiska drottningen som Samväldets överhuvud.

NoterRedigera

  1. ^ An Act to provide for an alteration of the Royal Style and Titles (1953)
  2. ^ Balfour Declaration, 1926

Se ävenRedigera