Öppna huvudmenyn
Schweiz förbundsråd, 2018.
Schweiz förbundsråd, 2015.
Schweiz första förbundsråd, valda den 16 november 1848.

Förbundsrådet (tyska: Schweizerischer Bundesrat, franska: Conseil fédéral suisse, italienska: Consiglio federale svizzero, rätoromanska: Cussegl federal svizzer) är den schweiziska federationens verkställande organ, det vill säga regering. Förbundsrådet som kollektiv utövar också rollen som landets statsöverhuvud.

Innehåll

Val av ledamöterRedigera

Förbundsrådets sju ledamöter väljs för en period om fyra år av den samfällda förbundsförsamlingen, det vill säga Nationalrådet och Ständerrådet i plenum. För varje plats i Förbundsrådet sker en omröstning där absolut majoritet krävs för att någon skall bli vald. Detta medför att det förekommer flera valomgångar innan någon erhållit minst hälften av rösterna. När Nationalrådet påbörjar en ny mandatperiod (som brukar vara i fyra år) ska samtliga platser i Förbundsrådet tillsättas genom val. Det finns dock ingen gräns för hur många gånger ett förbundsråd kan bli omvalt. Fyllnadsval genomförs om någon regeringsmedlem avgått före mandatperiodens slut.

För att säkerställa de fransk- och italienskspråkiga minoriteternas inflytande skall minst två ledamöter representera någon av de fransk- eller italienskspråkiga kantonerna, medan övriga ledamöter kan representera vilken kanton som helst.

1959 kom de största partierna i Förbundsförsamlingen överens om att ledamöterna i Förbundsrådet skulle fördelas enligt följande:

År 2003 förlorade kristdemokraterna sin ena plats till Schweiziska folkpartiet (SVP). Genom att SVP splittrades i juni 2008 hade det därefter bara en ledamot i Förbundsrådet fram till 2016; den andra platsen innehades av Borgerliga demokratiska partiets Eveline Widmer-Schlumpf som lämnade SVP direkt efter att hon invaldes.

PresidentRedigera

Schweiz federala parlament Förbundsförsamlingen väljer för ett år i taget en ordförande för Förbundsrådet bland dess ledamöter, och den som innehar det uppdraget är även Schweiz förbundspresident. Uppdraget brukar som regel cirkulera mellan förbundsråden. Förbundspresidentens huvudsakliga uppgift är att vara ordförande vid Förbundsrådets sammanträden. Presidenten har inte mer makt än de övriga förbundsråden, förutom vid lika röstetal varvid vederbörande har utslagsröst; Schweiz statschefskap utövas kollektivt av hela Förbundsrådet.

En vicepresident, som är förbundspresidentens ställföreträdare, väljs också för ett år i taget. Den som är vicepresident brukar vanligtvis väljas till förbundspresident för påföljande år.

Nuvarande förbundsrådRedigera

Föreståndare för Ledamot Kanton Parti Invald Övrigt
Miljö-, transport-, energi- och kommunikationsdepartementet Doris Leuthard Aargau Kristdemokratiska folkpartiet 14 juni 2006 President 2010 och 2017, vicepresident 2009 och 2016
Finansdepartementet Ueli Maurer Zürich Schweiziska folkpartiet 10 dec. 2008 President 2013, vicepresident 2012
Justitie- och polisdepartementet Simonetta Sommaruga Bern Socialdemokraterna 22 sept. 2010 President 2015, vicepresident 2014
Näringsdepartementet Johann Schneider-Ammann Bern FDP. Liberalerna 22 sept. 2010 President 2016, vicepresident 2015
Inrikesdepartementet Alain Berset Fribourg Socialdemokraterna 14 dec. 2011 Vicepresident 2017
Försvars- och idrottsdepartementet Guy Parmelin Vaud Schweiziska folkpartiet 9 dec. 2015
Utrikesdepartementet Ignazio Cassis Ticino FDP. Liberalerna 20 sept. 2017

Externa länkarRedigera