Kreditivbrev, fullmakt från en statschef till en ambassadör att representera landet hos främmande makt. Kreditivbrevet lämnas till mottagarlandets statschef i samband med att ambassadören tillträder sitt uppdrag. Överlämnandet kallas ackreditering och sker normalt under högtidliga och ceremoniella former.

En återkallelse av ambassadörsfullmakt kallas rappellbrev (även lettre de rappel).