Furstespegel

instruktionsbok för härskare
För ett drama av Per Olov Enquist och Anders Ehnmark från 1987, se Furstespegel (pjäs).

Med Furstespegel, instruktionsbok för härskare, avses framför allt en populär litteraturgenre från medeltiden och fram till omkring 1700.

Super Physicam Aristotelis, 1595

Inte bara praktiska råd för härskaren tas upp, utan även teologiska, filosofiska eller etiska diskussioner om sakernas tillstånd.

Exempel på furstespeglar är Konunga och Hövdingastyrelsen, Nizami Aruzis Fyra skrifter, Kalila och Dimna och Niccolò Machiavellis Il principe (Fursten). Det litterära verket från det forntida Egypten benämnt "Lära för Merikare" daterat till omkring år 2000 f.Kr. kan betraktas som en forntida version av en furstespegel.