Krigsmakten

Sveriges krigsväsen före 1975

Krigsmakten var fram till årsskiftet 1974/1975 samlingsnamnet på de svenska militära myndigheter som sedan den 1 juli 1994 ingår i förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten.

Krigsmakten
Information
NationSverige Sverige
Nedlagd31 december 1974
Organisationer Armén
Marinen
Flygvapnet
Hemvärnet
HögkvarterStockholms heraldiska vapen Generalitetshuset, Stockholm, Sverige
Högste befälhavareHM Konungen
StatsrådFörsvarsministern
FörsvarschefÖverbefälhavaren
Ekonomi
Övrigt

Namnbytet togs först upp av 1945 års försvarskommitté. Det slutgiltiga beslutet om byte från krigsmakten till försvarsmakten fattades av Sveriges riksdag genom stiftad lag 1974 och namnbytet ägde formellt rum den 1 januari 1975.[1]

Bakgrunden till namnbytet var att "understryka det fredsbevarande syftet med Sveriges försvar". Namnbytet genomfördes dock i praktiken ute i verksamheterna successivt under många åtföljande år på grund av den stora omfattning där namnet brukades.

Från 1975 fram till 1994 var försvarsmakten ingen myndighet i sig utan en samlingsbeteckning för de militära myndigheterna som operativt stod under Överbefälhavaren (ÖB).

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera