Lista över svenska arméns truppslagsinspektörer

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över svenska arméns truppslagsinspektörer. Från 1998 utgick befattningen truppslagsinspektör, för istället samla alla truppslag inom armén under en gemensam generalinspektör för armén.

Inspektör för arméflyget

redigera

Arméflyget är arméns yngsta truppslag, då det först 1991 bildade ett eget truppslag, efter att ha varit en del av artilleriet. Åren 1991–1997 var arméflyginspektören tillika chef för Arméns flygcentrum. Truppslaget upplöstes dock i samband med bildandet av Helikopterflottiljen.

  • 1991–1993: Överste Sven-Olof Kuoppola
  • 1993–199x: Överste Sten Edholm

Inspektör för artilleriet

redigera

Från 1898 till 1936 var generalfälttygmästaren tillika inspektör för artilleriet. Åren 1959–1991 titulerades inspektören som artilleri- och arméflyginspektör, detta då arméflyget fram till 1991 tillhörde artilleriet. Från 1991 avskildes Arméflyget och bildade eget truppslag, samtidigt kortades titeln ner till endast artilleriinspektör. Åren 1991–1997 var artilleriinspektören tillika chef för Arméns artillericentrum.[1]

Inspektör för infanteriet och kavalleriet

redigera

Från 1943 hade infanteriet och kavalleriet en gemensam inspektör för de båda truppslagen och betitlades infanteri- och kavalleriinspektör (inf- o kavinsp).[2] Åren 1991–1995 var truppslagsinspektören tillika chef för Arméns infanteri- och kavallericentrum. Åren 1995–1997 hade infanteriet och kavalleriet gemensam truppslagsinspektör med pansartrupperna, vilken titulerades brigadinspektör och var tillika chef för Arméns brigadcentrum.

Infanteriinspektörer

redigera

Kavalleriinspektörer

redigera

Infanteri- och kavalleriinspektörer

redigera

Inspektör för ingenjörtrupperna

redigera

Åren 1966–1991 hade signal- och ingenjörtrupperna gemensam truppslagsinspektör, vilken titulerades ingenjör- och signalinspektör. Från 1991 fick de båda truppslagen varsin inspektör, titeln för ingenjörtrupperna kortades ner till endast ingenjörinspektör. Ingenjörinspektören var åren 1991–1997 tillika chef för Arméns fältarbetscentrum.

Inspektör för intendenturtrupperna

redigera

Genom 1948 års försvarsbeslut upplöstes intendenturtrupperna som eget truppslag och de ingående enheterna kom åren 1949–1951 att uppgå i trängtrupperna.

Inspektör för luftvärnet

redigera

Nedan lista är en förteckning över inspektörer verksamma åren 1946–1997 vid luftvärnet. Åren 1991–1997 var luftvärnsinspektören chef för Arméns luftvärnscentrum.

Inspektör för militärläroverken

redigera

Befattningen avskaffades 1937 då chefen för Arméstaben övertog ansvaret för militärläroverken. År 1942 gick ansvaret vidare till Arméinspektören.

Inspektör för pansartrupperna

redigera

Pansarinspektören var åren 1991–1997 chef för Arméns pansarcentrum. Åren 1995–1997 hade pansartrupperna gemensam truppslagsinspektör med infanteriet och kavalleriet, vilken titulerades brigadinspektör och var tillika chef för Arméns brigadcentrum.

Inspektör för signaltrupperna

redigera

Åren 1966–1991 hade signal- och ingenjörtrupperna gemensam truppslagsinspektör, vilken titulerades ingenjör- och signalinspektör. Från 1991 fick de båda truppslagen varsin inspektör, titeln för signaltrupperna kortades ner till endast signalinspektör. Signalinspektören var åren 1991–1997 tillika chef för Arméns lednings- och sambandscentrum.

Inspektör för trängtrupperna

redigera

Nedan lista är en förteckning över tränginspektörer verksamma åren 1887–1997. Åren 1991–1997 var tränginspektören tillika chef för Arméns underhållscentrum.

Inspektör för tygtrupperna

redigera

Genom 1948 års försvarsbeslut upplöstes tygtrupperna som eget truppslag och de ingående enheterna kom åren 1949–1951 att uppgå i trängtrupperna.

  • 1942–1949: ???

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
  1. ^ Åren 1995–1997 var Alf Sandqvist inspektör för både infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna.
  2. ^ Åren 1995–1997 även inspektör för infanteriet och kavalleriet.
  1. ^ Anshelm (1994), s. 132-133
  2. ^ Nelsson (1993), s. 261-262

Tryckta källor

redigera
  • Anshelm, Jan, red (1994). Det svenska artilleriet 1794–1994. Stockholm: Arméns artillericentrum och Artilleri-tidskrift. Libris 7449942. ISBN 9163024934 
  • Nelsson, Bertil (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. Libris 7762911. ISBN 91-87184-23-0