Lista över svenska arméns truppslagsinspektörer

Detta är en lista över svenska arméns truppslagsinspektörer. Från 1998 utgick befattningen truppslagsinspektör, för istället samla alla truppslag inom armén under en gemensam generalinspektör för armén.

Inspektör för arméflygetRedigera

Arméflyget är arméns yngsta truppslag, då det först 1991 bildade ett eget truppslag, det efter varit en del av artilleriet. Åren 1991–1997 var arméflyginspektören tillika chef för Arméns flygcentrum.

 • 1991–1993: Överste Sven-Olof Kuoppola
 • 1993–199x: Överste Sten Edholm

Inspektör för artillerietRedigera

Åren 1959–1991 titulerades inspektören som artilleri- och arméflyginspektör, detta då arméflyget fram till 1991 tillhörde artilleriet. Från 1991 avskildes Arméflyget och bildade eget truppslag, samtidigt kortades titeln ner till endast artilleriinspektör. Åren 1991–1997 var artilleriinspektören tillika chef för Arméns artillericentrum.[1]

Inspektör för infanteriet och kavallerietRedigera

Nedan lista är en förteckning över infanteriinspektörer verksamma åren 1914–1943. Från 1943 hade infanteriet och kavalleriet en gemensam inspektör för de båda truppslagen och betitlades infanteri- och kavalleriinspektör (inf- o kavinsp).[2] Åren 1991–1995 var truppslagsinspektören tillika chef för Arméns infanteri- och kavallericentrum. Åren 1995–1997 hade infanteriet och kavalleriet gemensam truppslagsinspektör med pansartrupperna, vilken titulerades brigadinspektör och var tillika chef för Arméns brigadcentrum.

Inspektör för ingenjörtruppernaRedigera

Åren 1966–1991 hade signal- och ingenjörtrupperna gemensam truppslagsinspektör, vilken titulerades ingenjör- och signalinspektör. Från 1991 fick de båda truppslagen varsin inspektör, titeln för ingenjörtrupperna kortades ner till endast ingenjörinspektör. Ingenjörinspektören var åren 1991–1997 tillika chef för Arméns fältarbetscentrum.

Inspektör luftvärnetRedigera

Nedan lista är en förteckning över inspektörer verksamma åren 1946–1997 vid luftvärnet. Åren 1991–1997 var luftvärnsinspektören chef för Arméns luftvärnscentrum.

Inspektör pansartruppernaRedigera

Pansarinspektören var åren 1991–1997 chef för Arméns pansarcentrum. Åren 1995–1997 hade pansartrupperna gemensam truppslagsinspektör med infanteriet och kavalleriet, vilken titulerades brigadinspektör och var tillika chef för Arméns brigadcentrum.

 • 1942–1945: Pehr Janse
 • 1945–1946: Gunnar Berggren
 • 1946–1956: Birger Pontén
 • 1956–1957: Gustav Åkerman
 • 1957–1960: Malcolm Murray
 • 1960–1963: Tage Olihn
 • 1963–1967: Per-Hjalmar Bauer
 • 1967–1976: Hugo Cederschiöld
 • 1976–1980: Per Björkman
 • 1980–1983: Björn Zickerman
 • 1983–1985: Curt Hasselgren
 • 1985–1990: Håkan Waernulf
 • 1990–1993: Stig Edgren
 • 1993-1997: Alf Sandqvist [b]

Inspektör för signaltruppernaRedigera

Åren 1966–1991 hade signal- och ingenjörtrupperna gemensam truppslagsinspektör, vilken titulerades ingenjör- och signalinspektör. Från 1991 fick de båda truppslagen varsin inspektör, titeln för signaltrupperna kortades ner till endast signalinspektör. Signalinspektören var åren 1991–1997 tillika chef för Arméns lednings- och sambandscentrum.

 • 1937–1942: ?
 • 1942–1948: Gottfried Hain
 • 1948–1954: Åke Sundberg
 • 1955–1959: Fale Burman
 • 1959–1962: Gunnar af Klintberg
 • 1962–1966: Bengt Uller
 • 1966–1967: Gunnar Smedmark
 • 1967–1969: Harald Smith
 • 1969–1975: Åke Bernström
 • 1975–1982: Kåre Svanfeldt
 • 1982–1986: Owe Dahl
 • 1986–1992: Bertil Lövdahl
 • 1992–1998: Lars Dicander

Inspektör för trängtruppernaRedigera

Nedan lista är en förteckning över tränginspektörer verksamma åren 1887–1997. Åren 1991–1997 var tränginspektören tillika chef för Arméns underhållscentrum.

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1995–1997 var Alf Sandqvist inspektör för både infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna.
 2. ^ Åren 1995–1997 var Alf Sandqvist inspektör för både infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna.

NoterRedigera

 1. ^ Anshelm (1994), s. 132-133
 2. ^ Nelsson (1993), s. 261-262

Tryckta källorRedigera

 • Anshelm, Jan, red (1994). Det svenska artilleriet 1794–1994. Stockholm: Arméns artillericentrum och Artilleri-tidskrift. Libris länk. ISBN 9163024934 
 • Nelsson, Bertil (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-23-0