Arméns infanteri- och kavallericentrum (InfKavC) var ett truppslagscentrum för infanteriet och kavalleriet inom svenska armén som verkade åren 1991–1995. Förbandsledningen var förlagd i Kvarn norr om Borensberg

Arméns infanteri- och kavallericentrum
(InfKavC)
Vapen för Arméns infanteri- och kavallericentrum tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnArméns infanteri- och kavallericentrum
Datum1991–1995
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteriet och kavalleriet
RollTruppslagscentrum
Del avMellersta militärområdet [a]
EfterföljareArméns brigadcentrum
Ingående delarTruppslagsinspektören,
Infanteriets och Kavalleriets officershögskola,
Infanteriets officershögskola,
Infanteriets stridsskola
StorlekStab
HögkvarterLinköpings garnison [b]
FörläggningsortBorensberg, Umeå
Marsch"Gå på marsch" (Sernklef) [c]
Befälhavare
Infanteri- och kavalleriinspektörChrister Svensson [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken infanteriet
Truppslagstecken kavalleriet

Historik redigera

Arméns infanteri- och kavallericentrum bildades den 1 juli 1991 i samband med försvarsutredning 1988 genom att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar i Arméstaben slogs samman med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, vilka bildade så kallade Truppslagscenter. Denna omstrukturering resulterade i att arméns skolor avvecklades och de nyuppsatta truppslagscentren övertog ansvaret över utbildningen vid skolorna.[2]

Arméns infanteri- och kavallericentrum bestod vid bildandet 1991 av arméstabens infanteriavdelning, Infanteriets officershögskola (InfOHS), Infanteriets stridsskola (InfSS), Infanteriets och kavalleriets officershögskola (Inf/KavOHS). Inför bildandet av centrumet var dock Infanteriets stridsskola (InfSS) den enda ingående enhet som var lokaliserad till Borensberg. Infanteriets officershögskola kom att omlokaliseras från Halmstad till Borensberg. Infanteriets och kavalleriets officershögskola kvarstod i Umeå garnison. Chefen för Arméns infanteri- och kavallericentrum innehade befattningen som Infanteriinspektör.[2]

Genom Infanteri- och Norrlandsförbanden mekaniserades i samband med försvarsbeslutet 1992 kom Pansarinspektören tillsammans med Infanteriinspektören i juni 1993 att begära tillstånd hos arméchefen Åke Sagrén att slå samman Arméns pansarcentrum och Arméns infanteri- och kavallericentrum.[3]

Den 30 juni 1995 avvecklades Arméns infanteri- och kavallericentrum som självständig enhet och bildade från och med den 1 juli 1995 tillsammans med Arméns pansarcentrum det nya Truppslagscentrumet Arméns brigadcentrum (BrigC). I samband med denna avveckling försvann även befattningen Infanteriinspektören och de ingående skolorna i Arméns infanteri- och kavallericentrum bildade Stridsskola Nord (SSN) i Umeå och Stridsskola Mitt (SSM) i Borensberg.[3]

Ingående enheter redigera

Förläggningar och övningsplatser redigera

När Arméns infanteri- och kavallericentrum bildades grupperades ledningen till en nyuppförd byggnad i Kvarn, där den samgrupperades Infanteriets stridsskola.

Heraldik och traditioner redigera

När Arméns infanteri- och kavallericentrum bildades övertogs förbandsmarschen från Infanteriets stridsskola. Efter att centrumet upplösts och avvecklats, övertogs marschen av Stridsskola Mitt. Från den 22 mars 1999 tillåts marschen att användas som traditionsmarsch vid Markstridsskolan.[1]

Förbandschefer redigera

Förbandschefen för Arméns infanteri- och kavallericentrum var tillika infanteri- och kavalleriinspektör (inf- o kavinsp).

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Arméns infanteri- och kavallericentrum 1991-07-01 1995-06-30
Beteckningar
InfKavC 1991-07-01 1995-06-30
Förläggningsort
Kvarns bruk (F) 1991-07-01 1995-06-30
Umeå garnison (D) 1991-07-01 1995-06-30

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Åren 1991–1995 var centrumet underställt chefen för Mellersta militärområdet.
 2. ^ Förbandsledningen verkade även från Umeå garnison.
 3. ^ Förbandsmarschen antogs och fastställdes 1992.[1]
 4. ^ Christer Svensson blev sista chefen för centrumet.

Noter redigera

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 71
 2. ^ [a b] ”Regeringens proposition 1989/90:9”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-armens-utveckling-och-totalforsvarets_GD039. Läst 19 mars 2017. 
 3. ^ [a b] Nilsson (2003), s. 221-224

Tryckta källor redigera

 • Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Christina von Arbin. sid. 42. ISBN 91-971584-9-6 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Nilsson, Hans (2003). Pansartruppskolorna 1942-1995. Stockholm: Probus förlag. ISBN 91-87184-73-7 
 • Nelsson, Bertil (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. Libris 7762911. ISBN 91-87184-23-0 

Externa länkar redigera