Arméns brigadcentrum (BrigC) var ett truppslagscentrum för infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna inom svenska armén som verkade åren 1995–1997. Förbandsledningen var förlagd i Skövde garnison i Skövde.[2]

Arméns brigadcentrum
(BrigC)
Vapen för Arméns brigadcentrum tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnArméns brigadcentrum
Datum1995–1997
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna, infanteriet och kavalleriet
RollTruppslagscentrum
Del avSödra militärområdet [a]
FöregångareArméns pansarcentrum,
Arméns infanteri- och kavallericentrum
EfterföljareArmécentrum
Ingående delarBrigadinspektören,
Stridsskola Nord,
Stridsskola Mitt,
Stridsskola Syd
StorlekStab
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortBorensberg, Skövde, Umeå
Marsch"Kungarop" (Berg) [b]
Befälhavare
BrigadinspektörÖv 1. gr. Alf Sandqvist [c]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1960
Truppslagstecken m/1960
Truppslagstecken m/1960

Historik redigera

Den 1 juli 1991 organiserade Armén så kallade truppslagscenter, detta i samband med försvarsutredning 1988 genom att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar i arméstaben slogs samman med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, vilka bildade så kallade Truppslagscenter. Denna omstrukturering resulterade i att arméns skolor avvecklades och de nyuppsatta truppslagscentren övertog ansvaret över utbildningen vid skolorna.

Genom att Infanteri- och Norrlandsförbanden mekaniserades i samband med försvarsbeslutet 1992 kom Pansarinspektören tillsammans med Infanteriinspektören i juni 1993 att begära tillstånd hos Arméchefen Åke Sagrén att slå samman Arméns pansarcentrum och Arméns infanteri- och kavallericentrum. Den 1 juli 1995 bildades Arméns brigadcentrum genom en sammanslagning av Arméns infanteri- och kavallericentrum (InfKavC) och Arméns pansarcentrum (PaC). De skolor som ingått i de två tidigare truppslagscentren kom att organiseras som Stridsskola Nord (SSN), Stridsskola Mitt (SSM) och Stridsskola Syd (SSS). Chefen för Arméns brigadcentrum innehade befattningen Brigadinspektören.

Genom försvarsbeslutet 1996 kom Arméns samtliga truppslagscenter att avvecklas, och dess uppgifter övertogs av Armécentrum (ArméC). Detta ledde till att Arméns brigadcentrum avvecklades den 31 december 1997 som enhet, de tre ingående stridsskolorna bildade den 1 januari 1999 Markstridsskolan (MSS). I samband med denna avveckling försvann även befattningen Brigadinspektör.

Ingående enheter redigera

Heraldik och traditioner redigera

När Arméns brigadcentrum bildades antogs den 18 januari 1996 "Kungarop" (Berg) som förbandsmarsch, vilken senare fastställdes den 13 juni 1996. Efter att centrumet upplöstes och avvecklades har inget annat förband övertagit förbandsmarschen.[1]

Förbandschefer redigera

Förbandschefen för Arméns brigadcentrum var tillika brigadinspektör med tjänstegraden överste av första graden. Nedan lista är en förteckning över pansarinspektörer verksamma åren 1995–1997.

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Arméns brigadcentrum 1995-07-01 1997-12-31
Beteckningar
BrigC 1995-07-01 1997-12-31
Förläggningsorter och detachement
Skövde garnison (F) 1995-07-01 1997-12-31
Borensberg (D) 1995-07-01 1997-12-31
Umeå garnison (D) 1995-07-01 1997-12-31

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Åren 1995–1997 var centrumet underställt chefen för Södra militärområdet.
  2. ^ Förbandsmarschen antogs den 18 januari 1996, fastställdes den 13 juni 1996.[1]
  3. ^ Alf Sandqvist var den enda verksamma chefen för Arméns brigadcentrum.

Noter redigera

  1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 17
  2. ^ Kjellander (1992), s. 456-457

Tryckta källor redigera

  • Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Christina von Arbin. sid. 42. ISBN 91-971584-9-6 
  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. sid. 198. ISBN 978-91-631-8699-8 
  • Nilsson, Hans (2003). Pansartruppskolorna 1942-1995. Stockholm: Probus förlag. sid. 221-224. ISBN 91-87184-73-7 
  • Kjellander, Bo, red (1992). Pansartrupperna 1942–1992. Skövde: Arméns pansarcentrum. Libris 7449092. ISBN 91-630-1253-7 (inb.) 

Externa länkar redigera