Öppna huvudmenyn

David Hedengren

svensk militär

BiografiRedigera

Hedengren blev underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1877, major 1900, överstelöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1903, överste och tillförordnad chef för Svea artilleriregemente 1905 och för Smålands artilleriregemente 1906. Han blev generalmajor, generalfälttygmästare och inspektör för artilleriet 1915, inspektör för militärläroverken 1919, generallöjtnant 1922 och erhöll avsked 1923.

Hedengren var artilleristabsofficer 1886-98, militärattaché i Paris 1895-97, i Sankt Petersburg 1900-03 samt chef för fältartilleriets skjutskola 1905-06. Han var ledamot av ett flertal kommittéer, bland annat centrala förvaltningskommittén 1905, artillerikommittén 1887, 1890 och 1891, sistnämnda år som sekreterare 1905-06 som ordförande samt teknisk delegerad vid andra fredkonferensen i Haag 1907 och sakkunnig vid utarbetande av krigsförvaltningsregleringen 1909-11. År 1920 företog Hedengren en militär studieresa till Frankrike.

1903 blev Hedengren ledamot av andra klassen av Krigsvetenskapsakademien och 1915 ledamot av första klassen.[2]

Han var farbror till Sven Hedengren.

UtmärkelserRedigera

Svenska utmärkelserRedigera

Utländska utmärkelserRedigera

KällorRedigera