Öppna huvudmenyn

Björn Henrik Zickerman, född 10 juli 1923 i Helsingborgs Maria församling i Malmöhus län,[1] död 4 februari 2014,[2] var en svensk militär.

Björn Zickerman
Information
Född10 juli 1923
Helsingborgs Maria församling i Malmöhus län, Sverige
Död4 februari 2014 (90 år)
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1945–1983
GradÖverste av första graden
BefälSkånska dragonregementet

Zickerman tog studentexamen i Lund 1942. Han tog officersexamen vid Kungliga Krigsskolan 1945, blev fänrik vid Svea livgarde samma år och befordrades till löjtnant 1948. Han studerade 1949–1950 vid Infanteriofficersskolan och 1954–1956 vid Krigshögskolan samt blev 1957 kapten vid Svea livgarde, varpå han 1959–1962 var detaljchef i Organisationsavdelningen i Arméstaben. Åren 1962–1963 var han kompanichef vid Göta livgarde. Han befordrades till major 1963 och tjänstgjorde 1963–1964 i Arméstaben, varvid han handlade ärenden rörande arméns fredsorganisation. Åren 1964–1966 var han souschef i Arméns personaldelegation i Arméstaben. År 1966 befordrades han till överstelöjtnant, varpå han var chef för Markoperativa avdelningen i staben i Södra militärområdet 1966–1967 och chef för Sektion 2 där 1967–1969.

Han övergick 1969 till pansartrupperna och var bataljonschef och ställföreträdande regementschef vid Skaraborgs regemente 1969–1970. Han var övertygad om att pansartrupperna hade framtiden för sig och han skulle komma att sätta sin prägel på detta truppslag under resten av sin karriär. Åren 1970–1972 till överbefälhavarens förfogande för utredning av ledningsorganisation på lägre regional och lokal nivå. År 1972 befordrades han till överste och han var chef för Skånska dragonregementet 1972–1980. Under denna tid föreslogs att regementet skulle läggas ned och Zickerman förde en lång kamp för regementets överlevnad genom att visa att regementet utbildade mycket bra krigsförband. Detta ledde till framgång när det 1977 beslutades att regementet skulle behållas. Han befordrades till överste av första graden och var pansarinspektör och chef för Arméns pansarcentrum från 1980 till 1983. Som sådan verkade han för att omstrukturera pansartrupperna till ett mer utvidgat mekaniserat truppslag. År 1983 inträdde han i reserven, varpå han 1984–1999 var verksam som konsult inom militärutbildningshjälpmedel och stridsfordon i försvarsindustrin.

Björn Zickerman invaldes 1982 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Waldemarsson, Bo: ”Minnesord över bortgångna ledamöter 2014”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 4/2014, s. 5, PDF.

KällorRedigera

  • ”Björn Zickerman”, Svenska dagbladet, publicerat 2014-02-19, läst 2018-01-05 via Pressreader.
  • Crafoord, John m.fl. (red.): Officer 1945. En jubileumsskrift 1985 (Försvarets läromedelscentral, Stockholm 1985), s. 146.
  • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 190.
  • Kjellander, Rune: Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter (Probus, Stockholm 2003), s. 239.
  • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 649.
  • Waldemarsson, Bo: ”Minnesord över bortgångna ledamöter 2014”, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 4/2014, s. 5, PDF.