Öppna huvudmenyn

Karl Gustaf Börje Wallberg, född den 28 februari 1923 i Södertälje församling i Stockholms län,[1] död den 19 december 2014, var en svensk militär.

Börje Wallberg
Information
Född28 februari 1923
Södertälje församling, Sverige
Död19 december 2014 (91 år)
Sverige
I tjänst förSverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1946–1983
GradÖverste av första graden
BefälNorrlands trängregemente

Innehåll

Militär karriärRedigera

Wallberg blev officer vid Livregementets husarer 1946 och ryttmästare där 1957. Han studerade 1954–1956 vid Krigshögskolan. År 1959 befordrades han till kapten och tjänstgjorde 1959–1964 i staben i III. militärområdet. Han befordrades 1964 till major och tjänstgjorde 1964–1965 vid Göta trängregemente. Åren 1965–1968 var han militär assistent vid Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, befordrad till överstelöjtnant 1966. Han var huvudlärare i strategi vid Militärhögskolan (MHS) 1968–1970 och befordrades 1970 till överste, varpå han 1970–1972 var linjechef vid MHS. Åren 1972–1974 var han chef för Norrlands trängregemente. År 1974 befordrades han till överste av första graden och var tränginspektör 1974–1983.

I en nekrolog karakteriseras han sålunda: ”Börjes Wallbergs breda kunskaper och stora intresse för människor, historia, strategi och pedagogik gjorde att han var mycket uppskattad av såväl kolleger som elever. Hans ledarskap var omvittnat vidsynt och lyhört. Hans enskilda samtal med elever genomfördes med stor respekt för individen och var ett stöd för unga officerares fortsatta karriär och verksamhet.”[2]

Engagemang och uppdragRedigera

Utöver sin ordinarie militära verksamhet intresserade Wallberg sig mycket för folkrätt, mänskliga rättigheter och krigets lagar. Han undervisade i dessa ämnen såväl inom svenska Försvarsmakten som internationellt. Han var 1979–1984 expert i 1978 års folkrättskommitté, ledamot av Folkrättsdelegationen 1985–1988 och ordförande i Svenska Röda Korset 1981–1987. Han var vice rikskårchef för Frivilliga automobilklubben 1981–1983 och 1987–1989 samt rikskårchef 1989–1993.

Börje Wallberg invaldes 1976 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Ett stort fritidsintresse för honom var filateli och han räknades som en av Sveriges största filatelister genom tiderna.[3] Han var förbundssekreterare 1967–1976 och vice förbundsordförande 1983–1984 i Sveriges Filatelistförbund samt hedersmedlem av förbundet. Han var från 1976 verksam som juryman vid internationella frimärksutställningar och var 1983–1987 generalsekreterare för internationella utställningen Stockholmia 86. Åren 1992–2000 var han ordförande i Postmusei vänner. Han tilldelades 1987 Strandellmedaljen och blev 1994 inkluderad i Roll of Distinguished Philatelists.[4]

Han var från 1973 gift med arkivarien Evabritta Wallberg (född Personne).

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Waldemarsson, Bo: ”Minnesord över bortgångna ledamöter 2015”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 4/2015, s. 10, PDF.
  3. ^ Bunnstad, Per: ”Börje Wallberg har avlidit”, Sveriges Filatelistförbund, länk, publicerat 2014-12-19, läst 2017-07-08.
  4. ^ ”The Philatelic Congress of Great Britain Roll of Distinguished Philatelists”, PDF.

KällorRedigera

  • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 182.
  • Kjellander, Rune: Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter (Probus, Stockholm 2003), s. 228.
  • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 614.
  • Waldemarsson, Bo: ”Minnesord över bortgångna ledamöter 2015”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 4/2015, s. 10, PDF.