Öppna huvudmenyn
Manual Attack-page.svg

När man redigerar en artikel på Wikipedia finns det en möjlighet att sammanfatta ändringen så att andra tydligare skall kunna förstå anledningen till att man ändrar något. Under den stora redigeringsrutan finns ett fält kallat "Sammanfatta redigeringen". I den visuella redigeraren dyker sammanfattningsfältet upp när man trycker på "Publicera ändringar".

I det här fältet kan man skriva upp till 200 tecken som visas på sidorna de senaste ändringarna, den aktuella sidans historia, sidan för versionsskillnader och i Bevakningslistan för alla som bevakar den artikeln. Sammanfattningen kallas ibland redigeringskommentar.

RiktlinjerRedigera

Det är bra att alltid göra en redigeringskommentar; det räcker bra med en kort sådan. Relevanta sammanfattande kommentarer underlättar för andra användare att avgöra om det är värt att kontrollera en ändring eller inte. En väl sammanfattad redigering kan även lätt väcka uppmärksamhet så nyfikenheten hos andra deltagare som har god kunskap om artikeln kan väckas. Kommentarer kan ses som onödigt för mindre ändringar, men något kort i stil med rättstavn, interwiki eller bara iw uppskattas även då (utan kommentar vet andra ju inte om den bara glömts).

Tänk för arbetsklimatets skull på att vår etikett är lika viktig att följa vid kommentarer som övriga diskussioner. Kommentarer i stil med "fixade usel stavning", "tog bort svammel" eller, ännu värre, "korrigerar användare X:s dumheter" kan lätt leda till onödiga konflikter. Att skriva hånfulla kommentarer i sammanfattningsfältet är en inte helt ovanlig metod att gå till personangrepp, och eftersom användarnamnet på den som angrips då ofta skrivs ut finns många användare som instinktivt reagerar negativt på att se sitt namn i redigeringssammanfattningen. Det kan därför vara lämpligt att undvika att kommentera användare i sammanfattningsfältet, och ord som "svammel" eller "trams" vid icke uppenbart klotter bör ersättas med begreppet fluff.

När man redigerar ett stycke av en sida via de länkar för redigering av en del av en sida som skapas om artikeln har underrubriker, kommer underrubriken automatiskt att bli en del av redigeringskommentaren. Vad gäller diskussionssidor och sidor som Bybrunnen kan detta vara värt att tänka på. Om man inte tycker om denna del av redigeringskommentaren, kan man enkelt ta bort den ur sammanfattningsfältet.

Om redigeringen är en återställning till en gammal version bör detta helst framgå av redigeringskommentaren.

Om det uppstår en konflikt kring en artikels innehåll, är kommentarerna viktiga. Sammanfattningsfältets kommentar skall ge en bild av redigeringen i sin helhet. Emellertid är fältet ingen plats att föra diskussioner eller förhandlingar om innehållet. Alla artiklar har en egen diskussionssida för detta. Diskussionssidan är även bra att använda om man tycker man har anledning att beskriva sin redigering mer utförligt än vad som ryms i sammanfattningsfältet. Betänk också att en fråga som skrivs i sammanfattningsfältet är svårare att besvara än en fråga som skrivs på diskussionssidan. Sammanfattningarna är också en hjälp vid klottersanering; både när man går igenom Senaste ändringar och en artikels historik, brukar man kunna lita på att ändringar med adekvata redigeringssammanfattningar är författade med gott i sinnet, så klottersaneraren kan koncentrera sig på att kolla upp övriga redigeringar. Sammanfattningarna gör det också lättare att hitta den version där en viss uppgift infördes och därmed jämföra nuvarande formulering med den ursprungliga.

När material överförs mellan olika sidor på Wikipedia bör man ange detta i sammanfattningsfältet där texten hamnar. På så sätt kan skribenterna spåras via historiken. Bäst är att ange en permanent länk till den artikelversion man använt (se Wikipedia:Infogningar). Detta gäller också översättningar från andra språk, där man dessutom kan använda {{artikelursprung}} i själva artikeln (se även essän Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia). Även externa källor kan anges på detta sätt, som då tydligt blir knuten till innehållet i en viss redigering. Det sistnämnda är dock inte så vanligt. Oavsett eventuella kommentarer i sammanfattningsfältet skall källor för faktainnehållet anges i själva artikeln.

Genom att skriva i sammanfattningsfältet i en artikel där man lyfter bort text som hamnar någon annanstans förklarar man att texten inte försvinner från Wikipedia utan bara flyttas på, och löper därför mindre risk att ändringen återställs av klotter- och sabotagesanerare.

Vanliga uttryck och förkortningar i kommentarerRedigera

Förkortning Betydelse
orto En omarbetning för att höja språkets samspel. (Ortografi)
korr Ett fel har korrigerats.
språkvård, språkputs, språkpet Språket i artikeln har förbättrats.
m Mindre ändring.
layout Ändringar av formatering och layout har gjorts, men inga ändringar av text
puts Mindre redigeringar av blandat slag.
typo Ett skrivfel eller stavfel har rättats. (en:typo)
wiki, w, wf, +wl Artikeln har wikiformaterats, till exempel med tillförande av internlänkar (wikilänkar).
-fluff Fluff, det vill säga vaga syftningar, försåtliga värdeomdömen eller allmänt ospecifik och okoncis text har tagits bort.
länkfix En länk har korrigerats.
+aukt, +libris {{auktoritetsdata | VIAF = NNNNNNNNNNNN }} och/eller länk till libris bibliotekskatalog {{libris namn|Efternamn|Förnamn}} har fogats in
från [[annan artikel]] En del av artikeln har infogats från [[annan artikel]].
utökning artikeln har utökats (ange ev avsnitt), övriga delar oförändrade
från enwiki/dewiki/annan språkversion
av Wikipedia
Texten som skrivits har översatts från en annan språkversion av samma artikel, enwiki refererar till engelska Wikipedia, et cetera.
en:, fr:, pl: etc. interwiki, iw Länkar till andra språkversioner av Wikipedia har tillförts.
rv, återställer, återställd Artikeln har återställts (eng. revert) till en tidigare version.
se diskussion, se disk, se diskus Information om ändringen finns att se på artikelns diskussionssida.
kat, -kat Artikeln har infogats i, respektive tagits bort ur, en kategori (eller flera kategorier).
omkat Artikeln har omkategoriserats.
+bild, bild, bild tillagd En bild har tillförts eller ändrats.--
+rubrik, -rubrik, rubriker Rubriker har tillförts, tagits bort eller ändrats
+stub, -stub En stubmall har tillförts respektive tagits bort.
+kb, -kb En mall om att källor behövs har tillförts respektive tagits bort.
commonscat, commons En länk till ett galleri på Wikimedia Commons har tillförts.
SEO Search Engine Optimization, sökmotoroptimering. Det borttagna inlägget syftade sannolikt bara till att locka trafik till egen webbplats.
K1, K2, K3, etc Inläggning av en varning för klotter eller liknande
vv resp vk Inläggning av mallarna "vandalvarning" resp. "vandalkonto", den senare då kontot blockerats
whois Inläggning av information om vilken operatör och abuse-adress en viss IP-adress har
li Inläggning av mallen "logga in"

På följande Wikipediasidor syns sammanfattningsfältets kommentarer: