Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Manual

Länkar

redigera

En av de stora fördelarna som Wikipedia har gentemot traditionella uppslagsböcker är möjligheten att länka till relaterade artiklar och även artiklar om samma område på andra språk.

Det finns tre olika typer av länkar på Wikipedia:

  • Interna wikilänkar
  • Länkar till andra Wikimediaprojekt
  • Externa länkar

Interna wikilänkar

redigera

Interna länkar används för att förtydliga termer och för att guida läsare vidare till relevant information:

  • Älgen (Alces alces) är det största hjortdjuret. Hanen benämns tjur och honan ko. En ko som ännu ej fött någon avkomma (kalv) kallas kviga. Älgen kallas ofta för "skogens konung".

Exemplet ovan är taget från artikeln älg och länkar till flertalet relevanta artiklar så som ko, tjur och kalv. Dessa ords respektive kanske ses som självklar, men tänk på att skriva ut det självklara.

Interna länkar skapas genom att man sätter ordet som man vill länka mellan ett dubbelt par hakparenteser:

För termer som inte är formaterade på samma sätt som den relaterade artikelns titel så får man använda sig av en annan metod. Ett exempel på en term som använder sig av detta är "hjortdjuret" från exemlpet från älg-artikeln.

För att länka ordet hjortdjuret till den relevanta artikeln så finns det två tillvägagångssätt:

Det första är det rekommenderade och smidigaste i detta fallet. Det undre används för att länka ord som inte har en del av artikelnamnet i sig. Detta kan användas om man till exempel ska länka till kapitlet om älgjakt i artikeln om älgar:

Om en wikilänk går till en artikel som inte finns så blir länken röd tills det att artikeln finns.

Länkar till andra Wikimediaprojekt

redigera

Att länka mellan de olika Wikimediaprojekten är något som kan vara användbart när man till exempel diskuterar förändringar i en artikel och behöver stöd från andra källor. Det kan även användas bland de externa länkarna eller som källa.

För att länka till ett annat Wikimediaprojekt så skriver man:

  • [[projektets förkortning:artikeln på projektet]]

Observera att om länken ska gå till en annan språkversion av Wikipedia så ska förkortningen inledas med ett kolon ":".

Externa länkar

redigera

En extern länk är en länk som går till en sida som inte tillhandahålls av någon av Wikimedias projekt eller en länk till en äldre version av en artikel och liknande.

För att skapa en extern länk börjar man med en hakparentes ([) följd av webbplatsens URL som ska inledas med http:// eller https://. Efter URL:en sätter man ett mellanslag och sedan skriver man de ord som ska länka till sidan, ofta brukar det vara sidans titel.

Man kan även länka till en webbplats bara genom att skriva URL:en.

Se även

redigera