Lista över påvar

Wikimedia-listartikel
(Omdirigerad från Påvar)

Lista över påvar är en kronologisk uppställning över de män som av Romersk-katolska kyrkan har valts till påve (eller biskop av Rom). Även om det faktiskt inte finns någon officiell lista över påvar innehåller Annuario Pontificio, som publiceras varje år av kurian, en förteckning som allmänt anses vara den mest auktoritativa. Denna anger Franciskus som den 266:e biskopen av Rom och det är denna lista som återges här. Den anger 263 män, som har innehaft 265 pontifikat (perioder för innehav av påveämbetet) om den valde, men ej krönte påven Stefan inte tas med (se nedan). Denna skillnad beror på att Benedictus IX avgick från tre icke på varandra följande perioder mellan 1032 och 1048.

Tavla över de påvar som har blivit begravda i Peterskyrkan.

Termen påve (latin papa, som betyder "fader" eller "pappa") används i flera olika kyrkor som benämning på deras högsta andliga ledare (till exempel koptiska kyrkans påve). I språkbruk i västvärlden, däribland i svenskan, åsyftas emellertid vanligtvis den Romersk-katolska kyrkans överhuvud. Den romersk-katolske påven använder av tradition diverse olika titlar, däribland Papa, Summus Pontifex, Pontifex Maximus och Servus servorum Dei (Guds tjänares tjänare). Varje titel har tillagts av olika historiska orsaker och är, till skillnad från andra påvliga företeelser, inte omöjliga att ändra.[1]

Hermannus Contractus är möjligen den förste historiker, som numrerade påvarna kontinuerligt. Hans lista slutar 1049 med Leo IX som nummer 154. Flera ändringar har gjorts på listan under 1900-talet. Motpåven Christoforus ansågs länge vara legitim och den valde Stefan ansågs legitim under namnet Stefan II fram till 1961 års upplaga av Annuario Pontificio, då hans namn togs bort. Även om dessa förändringar inte längre anses kontroversiella finns det ett antal moderna listor, som fortfarande upptar denne "den förste Stefan II". Detta beror troligen på att de grundar sig på 1913 års upplaga av den Katolska Encyklopedin, vars upphovsrätt numera har gått ut. 2001 genomförde katolska kyrkan en stor studie av påveämbetets historia, vilket "ledde till nästan 200 korrigeringar av de nuvarande påvebiografierna från Petrus till Johannes Paulus II".[2]

I nedanstående lista föregås påvarnas namn av ordet Sankt om de är helgonförklarade och av Salig om de är saligförklarade. Påvar vars pontifikat sträckte sig över ett sekelskifte är listade under det århundrade då huvuddelen av deras regeringstid inföll. Exempelvis är Anastasius I listad på 400-talet, eftersom han var påve i 34 dagar under 300-talet, men nästan två år under 400-talet.

Första århundradet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Petrus
PETRUS
(Simon Petrus)
(hebreiska: שמעון בן ונה)
(Shimon ben Yonah)

eller
(Shimon Kipha)
(grekiska: CΙΜΗΟΝ ΚΗΦΑC)
(Simeon Kephas – Simon Klippan)
  Möjligen 1 f.Kr.
Betsaida i Galileen
Omkring 30 eller 33 64 eller 67
Rom (korsfäst)
Sankt Linus
LINUS
  Okänt födelseår
Möjligen i Toscana
64 eller 67 76 eller 79
Rom
 • Martyr och helgon med festdag 23 september.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 7 juni.
Sankt Anacletus I eller Cletus
ANACLETUS
  Okänt födelseår
Troligen i Grekland
76 eller 79 88 eller 91
Okänd plats
 • Martyr och helgon med festdag 26 april (före 1961 13 juli).
 • Tidvis felaktigt ansedd som två olika personer med namnen Anacletus och Cletus.
Sankt Clemens I
CLEMENS
  Okänt födelseår
Rom
88, 91 eller 92 97, 99 eller 101
ChersonesosKrim

100-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Evaristus eller Aristus
EVARISTUS
  Okänt födelseår
Betlehem i Judeen
97, 98, 99, 100 eller 101 106, 107 eller 109
Rom
Sankt Alexander I
ALEXANDER
  Okänt födelseår
Rom
106, 107 eller 109 115 eller 116 (möjligen 3 maj)
Rom
 • Helgon med festdag 3 maj.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 16 mars.
Sankt Sixtus I
XYSTUS
  42
Rom eller Grekland
115, 116, 117 eller 119 125, 126 eller 128
Rom
 • Martyr och helgon med festdag 6 april.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 10 augusti.
Sankt Telesphorus
TELESPHORUS
  Okänt födelseår
Grekland
125, 126 eller 128 136, 137 eller 138
Rom
 • Helgon med festdag 2 januari.
 • Även vördad som helgon inom den grekisk-ortodoxa kyrkan med festdag 22 februari.
Sankt Hyginus
HYGINUS
  Okänt födelseår
Aten i Grekland
136 eller 138 140 eller 142
Rom
Sankt Pius I
PIUS
  Slutet av 000-talet
Aquileia i norra Italien
140, 142 eller 146 154, 155 eller 157
Rom
 • Helgon och martyr med festdag 11 juli.
 • Dödad med svärd.
Sankt Anicetus
ANICETUS
  Okänt födelseår
Emesa i Syrien
154, 155 eller 157 166 eller 167 (möjligen 16, 17 eller 20 april)
Rom
Sankt Soter
SOTERIUS
  Okänt födelseår
Fondi i Kampanien
166 eller 167 174 eller 175
Rom
Sankt Eleutherus
ELEUTHERIUS
  Okänt födelseår
Nikopolis i Epirus i Grekland
174 eller 175 Omkring 189
Rom
Sankt Viktor I
VICTOR
  Okänt födelseår
Afrika
Omkring 189 199
Rom
 • Helgon och martyr med festdag 28 juli.

200-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Zephyrinus
ZEPHYRINUS
  Okänt födelseår
Rom
199 20 december 217
Rom
Sankt Calixtus I
CALLISTUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
217 eller 218 222
Okänd plats
Sankt Urban I
URBANUS
  Okänt födelseår
Rom
14 oktober 222 23 maj 230
Rom
 • Helgon med festdag 25 mars.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 25 maj.
Sankt Pontianus
PONTIANUS
  Okänt födelseår.
Troligen född i Rom.
21 juli 230 28 eller 29 september 235 Möjligen 30 oktober 235
Sardinien
Sankt Anterus
ANTERUS
  Okänt födelseår
Grekland
21 november 235 3 januari 236
Sardinien
 • Helgon med festdag 3 januari.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 5 augusti.
Sankt Fabianus
FABIANUS
  Okänt födelseår
Rom
10 januari 236 20 januari 250
Rom
 • Helgon och martyr med festdag 20 januari.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 5 augusti.
Sankt Cornelius
CORNELIUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
6, 11 eller 13 mars 251 Juni 253
Centuricellae
Sankt Lucius I
LUCIUS
  Okänt födelseår
Rom
25 juni 253 5 mars 254
Rom
Sankt Stefan I
STEPHANUS
  Okänt födelseår
Rom
12 maj 254 2 augusti 257
Rom
 • Martyrdöd genom halshuggning.
 • Helgon med festdag 2 augusti.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med samma festdag.
Sankt Sixtus II
XYSTUS Secundus
  Okänt födelseår
Grekland
30 eller 31 augusti 257 6 augusti 258
Rom
 • Martyrdöd genom halshuggning.
 • Helgon med festdag 7 augusti.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 10 augusti.
Sankt Dionysius
DIONYSIUS
  Okänt födelseår
Grekland
22 juli 259 26 december 268
Rom
Sankt Felix I
FELIX
  Okänt födelseår
Rom
5 januari 269 30 december 274
Rom
Sankt Eutychianus
EUTYCHIANUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
4 januari 275 7 december 283
Rom
Sankt Gajus
CAIUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
17 december 283 22 april 296
Rom
 • Helgon och kanske martyr med festdag 22 april.

300-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Marcellinus
MARCELLINUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
30 juni 296 24 eller 25 oktober 304
Rom
  Interregnum 304308
Sankt Marcellus I
MARCELLUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
Maj eller juni 308 309
Rom
Sankt Eusebius
EUSEBIUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
18 april 309 eller 310 17 augusti 309 eller 310 21 oktober 310
Sicilien
 • Helgon med festdag 26 september.
 • Den förste påven som inte dog i ämbetet.
Sankt Miltiades eller Melchiades
MILTIADES
  Okänt födelseår
Nordafrika
2 juli 311 10 januari 314
Rom
 • Helgon med festdag 10 december.
 • Förste påven som fick uppleva att förföljelsen av de kristna upphörde genom utfärdandet av ediktet i Milano.
Sankt Silvester I
SILVESTER
  Okänt födelseår
Sant'Angelo a Scala i Avellino
31 januari 314 31 december 335
Okänd plats
Sankt Markus
MARCUS
  Okänt födelseår
Rom
18 januari 336 7 oktober 336
Rom
Sankt Julius I
IULIUS
  Okänt födelseår
Rom
6 februari 337 12 april 352
Rom
Sankt Liberius
LIBERIUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
17 maj 352 24 september 366
Okänd plats
Sankt Damasus I
DAMASUS
  Omkring 305
Idanha-a-Velha i Portugal
1 oktober 366 11 december 384
Rom
Sankt Siricius
Papa SIRICIUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
11, 15, 22 eller 29 december 384 26 november 399
Okänd plats
 • Helgon med festdag 26 november.
 • Den förste biskopen av Rom att inneha titeln Papa (Påve).

400-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Anastasius I
Papa ANASTASIUS
  Okänt födelseår
Rom
27 november 399 19 december 401
Okänd plats
Sankt Innocentius I
Papa INNOCENTIUS
  Okänt födelseår
Albano
22 december 401 12 mars 417
Okänd plats
Sankt Zosimus
Papa ZOSIMUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
18 mars 417 26 december 418
Okänd plats
Sankt Bonifatius I
Papa BONIFACIUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
28 december 418 4 september 422
Okänd plats
Sankt Celestinus I
Papa COELESTINUS
  Okänt födelseår
Rom
10 september 422 27 juli 432
Okänd plats
 • Helgon med festdag 6 april.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 8 april.
Sankt Sixtus III
Papa XYSTUS Tertius
  Okänt födelseår
Okänd plats
31 juli 432 18 eller 19 augusti 440
Rom
Sankt Leo I
(Leo den store)
Papa LEO MAGNUS
  Omkring 400
Toscana
29 september 440 10 november 461
Rom
Sankt Hilarius
Papa HILARIUS
  Okänt födelseår
Sardinien
19 november 461 29 februari 468
Rom
Sankt Simplicius
Papa SIMPLICIUS
  Okänt födelseår
Tivoli i Italien
3 mars 468 10 mars 483
Rom
Sankt Felix III eller Felix II
Papa FELIX Tertius (Secundus)
  Okänt födelseår
Rom
13 mars 483 1 mars 492
Rom
 • Helgon med festdag 1 mars.
 • Egentligen den andre påven med namnet Felix, men officiellt känd som Felix III, då det finns en motpåve med namnet Felix II.
 • Påve under det västromerska rikets fall 476.
Sankt Gelasius I
Papa GELASIUS
  Okänt födelseår
Afrika eller Rom
1 mars 492 21 november 496
Rom
Anastasius II
Papa ANASTASIUS Secundus
  Okänt födelseår
Okänd plats
24 november 496 19 november 498
Rom
 • Den förste påven som ännu ej har helgonförklarats av katolska kyrkan.
 • Den 50:e påven.

500-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Symmachus
Papa SYMMACHUS
  Okänt födelseår
Sardinien
22 november 498 19 juli 514
Rom
Sankt Hormisdas
Papa HORMISDAS
  450
Frosinone i Campagna di Roma i Italien
20 juli 514 6 augusti 523
Okänd plats
 • Helgon med festdag 6 augusti.
 • Far till påven Silverius.
Sankt Johannes I
Papa IOHANNES
  Omkring 470
Toscana
13 augusti 523 18 maj 526
Ravenna
Sankt Felix IV eller Felix III
Papa FELIX Quartus (Tertius)
  Okänt födelseår
Samnium
12 juli 526 22 september 530
Okänd plats
 • Helgon med festdag 22 september.
 • Kallas för Felix III i uppställningar där Felix III benämns Felix II, eftersom motpåven Felix II inte räknas.
Bonifatius II
Papa BONIFACIUS Secundus
  Okänt födelseår
Rom
22 september 530 17 oktober 532
Okänd plats
 • Det råder viss osäkerhet om 17 oktober var den dag han dog eller begravdes.
Johannes II
Papa IOHANNES Secundus
(Mercurius)
  470
Rom
2 januari 533 8 maj 535
Rom
 • Den förste, som inte använde sitt födelsenamn som officiellt påvenamn, eftersom Mercurius var namnet på en romersk gud.
Sankt Agapetus I eller Agapitus
Papa AGAPETUS
  Okänt födelseår
Rom
13 maj 535 22 april 536
Konstantinopel
 • Helgon med festdag 20 september.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 22 april.
Sankt Silverius
Papa SILVERIUS
  Okänt födelseår
Rom
8 juni 536 Mars 537 2 december 537 eller 20 juni 538
Palmarola
 • Helgon med festdag 20 juni.
 • Son till påven Symmachus.
Vigilius
Papa VIGILIUS
  Okänt födelseår
Rom
29 mars 537 7 juni 555
SyrakusaSicilien
Pelagius I
Papa PELAGIUS
  Okänt födelseår
Rom
16 april 556 3 eller 4 mars 561
Rom
Johannes III
Papa IOHANNES Tertius
(Catelinus)
  Okänt födelseår
Rom
Omkring 17 juli 561 13 juli 574
Rom
Benedictus I
Papa BENEDICTUS
  Okänt födelseår
Okänd plats
2 juni 575 30 juli 579
Rom
Pelagius II
Papa PELAGIUS Secundus
  520
Rom
26 november 579 7 februari 590
Rom
Sankt Gregorius I
(Gregorius den store)
Papa GREGORIUS MAGNUS
  Omkring 540
Rom
3 september 590 12 mars 604
Rom
 • Helgon med festdag 3 september.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 12 mars.
 • Den förste som officiellt använde titlarna Servus servorum Dei och Pontifex Maximus.

600-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sabinianus
Papa SABINIANUS
  Okänt födelseår
Blera nära Viterbo i Toscana
13 september 604 22 februari 606
Rom
Bonifatius III
Papa BONIFACIUS Tertius
  Okänt födelseår
Rom
19 februari 607 12 november 607
Rom
Sankt Bonifatius IV
Papa BONIFACIUS Quartus
  Omkring 550
Valeria
15 september 608 8 eller 25 maj 615
Rom
 • Helgon med festdag 25 maj.
 • Den förste påven, som hade samma namn som sin närmaste föregångare.
Adeodatus I eller Deusdedit
Papa ADEUDATUS
  Okänt födelseår
Rom
13 november 615 8 november 618
Rom
 • Oftast känd som Adeodatus (Given av Gud), men ibland också Deusdedit (Gud har givit) och då kallas Adeodatus II endast Adeodatus utan ordningsnummer.
Bonifatius V
Papa BONIFACIUS Quintus
  Okänt födelseår
Neapel
23 december 619 25 oktober 625
Okänd plats
Honorius I
Papa HONORIUS
  Okänt födelseår
Kampanien
27 oktober 625 12 oktober 638
Okänd plats
Severinus
Papa SEVERINUS
  Okänt födelseår
Rom
28 maj 640 2 augusti 640
Rom
Johannes IV
Papa IOHANNES Quartus
  Okänt födelseår
Zadar i Dalmatien
24 december 640 12 oktober 642
Okänd plats
Theodor I
Papa THEODORUS
  Okänt födelseår
Palestina
24 november 642 14 maj 649
Okänd plats
Sankt Martin I
Papa MARTINUS
  Okänt födelseår
Todi i Umbrien
21 juli 649 17 juni 653 16 september 655
ChersonesosKrim
Sankt Eugenius I
Papa EUGENIUS
  Okänt födelseår
Rom
10 augusti 654 2 juni 657
Rom
Sankt Vitalianus
Papa VITALIANUS
  Okänt födelseår
Segni
30 juli 657 27 januari 672
Okänd plats
Adeodatus II
Papa ADEUDATUS Secundus
  Okänt födelseår
Rom
11 april 672 17 juni 676
Rom
 • När Adeodatus I benämns Deusdedit kallas han endast Adeodatus utan ordningsnummer.
Donus
Papa DONUS
  Okänt födelseår
Rom
2 november 676 11 april 678
Rom
Sankt Agatho
Papa AGATHO
  Omkring 577
Sicilien
27 juni 678 10 januari 681
Rom
 • Helgon med festdag 10 januari.
 • Även vördad som helgon inom östlig kristendom med festdag 20 februari.
 • Den äldste av de påvar man känner till ålder på, då han dog cirka 103 år gammal.
Sankt Leo II
Papa LEO Secundus
611
Sicilien
17 augusti 682 28 juni 683
Rom
Sankt Benedictus II
Papa BENEDICTUS Secundus
  635
Rom
26 juni 684 8 maj 685
Rom
 • Helgon med festdag 7 maj.
Johannes V
Papa IOHANNES Quintus
  635
Syrien
23 juli 685 2 augusti 686
Okänd plats
Konon
Papa CONON
  630
Sicilien
21 oktober 686 21 september 687
Rom
Sankt Sergius I
Papa SERGIUS
  650
PalermoSicilien
15 december 687 8 september 701
Okänd plats

700-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Johannes VI
Papa IOHANNES Sextus
  655
Efesus i Grekland
30 oktober 701 11 januari 705
Okänd plats
Johannes VII
Papa IOHANNES Septimus
  650
Rossano i Calabrien
1 mars 705 18 oktober 707
Okänd plats
 • Den andre påven, som hade samma namn som sin närmaste föregångare.
Sisinnius
Papa SISINNIUS
  650
Syrien
15 januari 708 4 februari 708
Rom
Constantinus
Papa CONSTANTINUS
  664
Syrien
25 mars 708 9 april 715
Okänd plats
 • Den siste påven som besökte Grekland innan Johannes Paulus II:s besök 2001.
Sankt Gregorius II
Papa GREGORIUS Secundus
  669
Rom
19 maj 715 11 februari 731
Rom
Sankt Gregorius III
Papa GREGORIUS Tertius
  690
Syrien
18 mars 731 28 november 741
Okänd plats
 • Helgon med festdag 28 november.
 • Var av syriskt ursprung och därmed den siste icke-europeiske påven innan Franciskus tillträde 2013.
Sankt Zacharias
Papa ZACHARIAS
  679
Calabrien
10 december 741 15 mars 752
Rom
Stefan (vald påve)
Papa Electus STEPHANUS
Okänt födelseår
Okänd plats
23 mars 752 26 mars 752
Rom
 • Stefan valdes till påve den 23 mars, men drabbades den 25 av slaganfall och avled den 26, utan att ha hunnit krönas. Enligt dåtidens syn krävdes en kröning, för att en påve skulle räknas som legitim och därför medtogs han inte i den officiella påvelängden. Under 1500-talet började man dock anse, att det räckte med ett giltigt val, för att påven skulle vara legitim och han upptogs därför officiellt med namnet Stefan II. 1960 ändrades reglerna igen och Stefan anses därför sedan dess officiellt inte som legitim och medräknas inte i officiella uppställningar.
 • Under den tid han ansågs legitim hade han alltså ordningsnumret II, vilket ledde till att efterföljande påvar med namnet Stefan fick ordningsnumret III och framåt. Då han numera inte räknas som legitim har efterföljande Stefanpåvars ordningsnummer dock korrigerats i enlighet med detta och de går alltså från II och framåt.
 • Om Stefan räknas som legitim har han rekord i att ha innehaft det kortaste pontifikatet på endast tre dagar.
Stefan II
Papa STEPHANUS Secundus
  715
Okänd plats
26 mars 752 26 april 757
Rom
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan III.
Sankt Paulus I
Papa PAULUS
  700
Rom
29 maj 757 28 juni 767
Rom
Stefan III
Papa STEPHANUS Tertius
  720
Sicilien
1 augusti 768 24 januari 772
Okänd plats
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan IV.
Hadrianus I
Papa HADRIANUS
  700
Rom
1 februari 772 25 december 795
Okänd plats

800-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Leo III
Papa LEO Tertius
  750
Rom
27 december 795 12 juni 816
Okänd plats
Stefan IV
Papa STEPHANUS Quartus
  Okänt födelseår
Okänd plats
22 juni 816 24 januari 817
Rom
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan V.
Sankt Paschalis I
Papa PASCHALIS
  Okänt födelseår
Rom
25 januari 817 11 februari 824
Rom
Eugenius II
Papa EUGENIUS Secundus
  Okänt födelseår
Rom
11 maj 824 27 augusti 827
Okänd plats
 • Den 100:e påven om den valde Stefan (752) räknas med.
Valentinus
Papa VALENTINUS
  Okänt födelseår
Rom
1 september 827 6 oktober 827
Okänd plats
 • Den 100:e påven på officiella listor, där den valde Stefan (752) inte räknas med.
Gregorius IV
Papa GREGORIUS Quartus
  Okänt födelseår
Rom
20 december 827 25 januari 844
Okänd plats
 • Under hans tid inordnades Norden i ärkestiftet Hamburg-Bremen med Ansgar som sin förste ärkebiskop.
Sergius II
Papa SERGIUS Secundus
Okänt födelseår
Rom
Januari 844 27 januari 847
Okänd plats
Sankt Leo IV
Papa LEO Quartus
  790
Rom
10 april 847 17 juli 855
Okänd plats
Benedictus III
Papa BENEDICTUS Tertius
Okänt födelseår
Rom
29 september 855 17 april 858
Okänd plats
Sankt Nicolaus I
Papa NICOLAUS
  Omkring 820
Rom
24 april 858 13 november 867
Rom
Hadrianus II
Papa HADRIANUS Secundus
  792
Rom
14 december 867 14 december 872
Okänd plats
 • Den ende påve som har dött och därmed avslutat sitt pontifikat på årsdagen av sitt tillträde.
Johannes VIII
Papa IOHANNES Octavus
Okänt födelseår
Rom
14 december 872 16 december 882
Okänd plats
Marinus I eller Martin II
Papa MARINUS
  Okänt födelseår
Gallese utanför Rom
16 december 882 15 maj 884
Okänd plats
Sankt Hadrianus III
Papa HADRIANUS Tertius
  Okänt födelseår
Rom
17 maj 884 September 885
Modena i Italien
Stefan V
Papa STEPHANUS Quintus
Okänt födelseår
Rom
September 885 14 september 891
Okänd plats
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan VI.
Formosus
Papa FORMOSUS
  Omkring 816
Ostia nära Rom
6 oktober 891 4 april 896
Rom
 • Efter sin död blev han av efterträdaren Stefan VI under den så kallade kadaversynoden 897 dömd till postum avrättning, skändad och slängd i floden Tibern. Efter ett folkligt uppror blev han emellertid återupprättad och begravd i Peterskyrkan.
Bonifatius VI
Papa BONIFACIUS Sextus
  Okänt födelseår
Rom
11 april 896 26 april 896
Rom
 • Avliden av gikt efter endast 15 dagars pontifikat.
Stefan VI
Papa STEPHANUS Sextus
  Okänt födelseår
Okänd plats
22 maj 896 Augusti 897
Okänd plats
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan VII.
 • Anställde den så kallade kadaversynoden i januari 897, då han lät döma sin föregångare Formosus till postum avrättning.
 • Avsatt och mördad (strypt) av ett folkuppror i Rom.
Romanus
Papa ROMANUS
  Okänt födelseår
Gallese
Augusti 897 November 897 November 897
Okänd plats
 • I november 897 blev han "gjord till munk", vilket är en omskrivning för att han avsattes. Man vet inte exakt när han avled.
 • Den enda påven vars namn börjar på bokstaven R.
Theodor II
Papa THEODORUS Secundus
  840
Rom
December 897 December 897
Rom
 • Påve i 20 dagar under december 897.
Johannes IX
Papa IOHANNES Nonus
  Okänt födelseår
Tivoli
Januari 898 Januari 900
Rom

900-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Benedictus IV
Papa BENEDICTUS Quartus
  Okänt födelseår
Rom
1 februari 900 Juli 903
Okänd plats
Leo V
Papa LEO Quintus
  Okänt födelseår
Ardea
Juli 903 September 903 September eller 6 december 903
Rom
 • Avsatt av motpåven Christoforus och antingen mördad av denne i september eller avrättad av efterträdaren Sergius den 6 december 903.
Sergius III
Papa SERGIUS Tertius
  Okänt födelseår
Rom
29 januari 904 14 april 911
Rom
 • Möjligen den som lät avrätta föregångaren Leo V.
 • Under hans tid inleddes Saeculum obscurum ("det mörka århundradet"), under vilket påvedömet kännetecknas av religiöst och sedligt förfall samt pornokratin.
Anastasius III
Papa ANASTASIUS Tertius
  Okänt födelseår
Rom
April 911 Juni 913
Rom
Lando
Papa LANDO
  Okänt födelseår
Sabinum
Juli eller augusti 913 Februari eller mars 914
Rom
 • Den siste påven med ett namn, som ingen tidigare påve hade haft före Johannes Paulus I:s tillträde 1978.
Johannes X
Papa IOHANNES Decimus
  Okänt födelseår
Romagna
Mars 914 Maj 928
Okänd plats
Leo VI
Papa LEO Sextus
  Okänt födelseår
Rom
Maj eller juni 928 December 928
Rom
Stefan VII
Papa STEPHANUS Septimus
(Stephanus de Gabrielli)
  Okänt födelseår
Rom
December 928 15 mars 931
Okänd plats
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan VIII.
Johannes XI
Papa IOHANNES Undecimus
  Möjligen 910
Rom
Mars 931 December 935
Rom
Leo VII
Papa LEO Septimus
  Okänt födelseår
Okänd plats
3 januari 936 13 juli 939
Okänd plats
Stefan VIII
Papa STEPHANUS Octavus
  Okänt födelseår
Rom
14 juli 939 Slutet av oktober 942
Rom
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan IX.
Marinus II eller Martin III
Papa MARINUS Secundus
  Okänt födelseår
Rom
30 oktober 942 Maj 946
Rom
Agapetus II
Papa AGAPETUS Secundus
  Okänt födelseår
Rom
10 maj 946 8 november 955
Rom
Johannes XII
Papa IOHANNES Duodecimus
(Octavianus)
  Omkring 937
Rom
16 december 955 14 maj 964
Rom
Benedictus V
Papa BENEDICTUS Quintus
  Okänt födelseår
Rom
22 maj 964 23 juni 964 4 juli 965
Hamburg
 • Vald av Roms prästerskap efter Johannes XII:s död i opposition mot motpåven Leo VIII, som hade utsetts av kejsar Otto den store. Kejsaren accepterade inte valet av Benedictus och lät avsätta honom efter en månad. Benedictus ska ha funnit sig i detta och gått med på att abdikera.
 • Vid avsättningen ska Leo VIII ha brutit av hans påvespira över hans huvud, vilket är första gången en sådan spira omnämns.
Leo VIII
Papa LEO Octavus
  Okänt födelseår
Ostia
Juli 964 1 mars 965
Rom
 • Utsedd till påve av kejsar Otto den store redan 6 december 963 i opposition mot Johannes XII och efter dennes död mot Benedictus V. Erkändes som legitim påve efter Benedictus avsättning 964.
Johannes XIII
Papa IOHANNES Tertius Decimus
(Giovanni Crescenzi)
  Okänt födelseår
Rom
1 oktober 965 6 september 972
Rom
Benedictus VI
Papa BENEDICTUS Sextus
  Okänt födelseår
Rom
19 januari 973 Juni 974
Rom
 • Avsatt och mördad (strypt) på order av Crescentius den äldre, för att förhindra att han skulle släppa kejsar Ottos sändebud Sicco fri.
Benedictus VII
Papa BENEDICTUS Septimus
  Okänt födelseår
Rom
Oktober 974 10 juli 983
Rom
Johannes XIV
Papa IOHANNES Quartus Decimus
(Pietro Canepanova)
  Okänt födelseår
Pavia
November eller december 983 20 augusti 984
Rom
 • Valde att inte använda sitt födelsenamn som påvenamn, för att inte sammankopplas med Sankt Petrus själv.
 • Avsatt och mördad av motpåven Bonifatius VII.
Johannes XV
Papa IOHANNES Quintus Decimus
  Okänt födelseår
Rom
Augusti eller september 985 1 april 996
Rom
Gregorius V
Papa GREGORIUS Quintus
(Bruno av Kärnten)
  Omkring 972
Sachsen
3 maj 996 18 februari 999
Rom
 • Den förste tyske påven.
 • Endast 24 år vid tillträdet och 27 år vid sin död – trots detta tros hans död ha haft naturliga orsaker.
 • Om Benedictus IX föddes 1005 var Gregorius V den yngste påven någonsin vid tillträdet, annars den näst yngste.

1000-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Silvester II
Papa SILVESTER Secundus
(Gerbert d'Aurillac)
  945, 946 eller 950
Belliac i Auvergne
2 april 999 12 maj 1003
Rom
 • Förste franske påven.
Johannes XVII
Papa IOHANNES Septimus Decimus
(Giovanni Sicco)
  Okänt födelseår
Rom
16 maj 1003 6 november 1003
Rom
Johannes XVIII
Papa IOHANNES DuodeVicesimus
(Giovanni Fasano eller Phasianus)
  Okänt födelseår
Rapagnano
25 december 1003 18 juli 1009
Rom
Sergius IV
Papa SERGIUS Quartus
(Pietro Boccapecora)
  Okänt födelseår
Rom
31 juli 1009 12 maj 1012
Rom
Benedictus VIII
Papa BENEDICTUS Octavus
(Theophylactus)
  Okänt födelseår
Okänd plats
18 maj 1012 9 april 1024
Rom
 • Bror till Johannes XIX och farbror till Benedictus IX.
Johannes XIX
Papa IOHANNES UndeVicemus
(Romanus)
  Okänt födelseår
Rom
19 april 1024 20 oktober 1032
Rom
 • Bror till Benedictus VIII och farbror till Benedictus IX.
Benedictus IX
Papa BENEDICTUS Nonus
(Theophylactus av Tusculum)
  Omkring 1005 eller 1012
Rom
21 oktober 1032 September 1044
 • Brorson till Benedictus VIII och Johannes XIX samt gudson till Gregorius VI.
 • Avsatt av Silvester III.
 • Om han föddes 1012 var han den yngste påven någonsin vid tillträdet (20 år), annars den näst yngste efter Gregorius V.
Silvester III
Papa SILVESTER Tertius
(Giovanni di Crescenzi–Ottaviani)
  Omkring 1000
Rom
20 januari 1045 10 mars 1045 Oktober 1063
Sabina
 • Avsatt av Benedictus IX.
Benedictus IX
Papa BENEDICTUS Nonus
(Theophylactus av Tusculum)
  10 mars 1045 1 maj 1045
 • Sålde påveämbetet till sin gudfar Gregorius VI.
 • Den ende påven som har sålt ämbetet.
Gregorius VI
Papa GREGORIUS Sextus
(Johannes Gratianus)
  Okänt födelseår
Rom
5 maj 1045 20 december 1046 1048
Köln
Clemens II
Papa CLEMENS Secundus
(Suidger av Morsleben och Hornburg)
  1005
Hornburg
25 december 1046 9 oktober 1047
Nära Pesaro
Benedictus IX
Papa BENEDICTUS Nonus
(Theophylactus av Tusculum)
  8 november 1047 16 juli 1048 December 1055 eller januari 1056
Grottaferrata
 • Avsatt, anklagad för simoni och bannlyst.
 • Den ende som varit påve fler än en gång.
Damasus II
Papa DAMASUS Secundus
(Poppo av Curagnoni)
  Okänt födelseår
Pildenau i Bayern
17 juli 1048 9 augusti 1048
Palestrina
 • Påve i endast 23 dagar.
 • Blev utsedd av den tysk-romersk kejsare Henrik III istället för ärkebiskop Halinard av Lyon, som blivit mycket populär i Rom.
Sankt Leo IX
Papa LEO Nonus
(Bruno av Eguisheim-Dagsbourg)
  21 juni 1002
Eguisheim i Elsass
12 februari 1049 19 april 1054
Rom
 • Helgon med festdag 19 april.
 • 1054 bannlyste Leo IX och patriarken av Konstantinopel Michael Cerularius varandra, vilket inledde den stora schismen, som ännu existerar mellan den katolska och den ortodxa kyrkan. Påvens och patriarkens ömsesidiga bannlysning av varandras ämbeten upphävdes först 1964.
Viktor II
Papa VICTOR Secundus
(Gebhard av Dollnstein-Hirschberg)
  Omkring 1018
Bayern eller Schwaben
13 april 1055 28 juli 1057
Arezzo
Stefan IX
Papa STEPHANUS Nonus
(Frederick av Lothringen)
  Omkring 1020
Lothringen
3 augusti 1057 29 mars 1058
Florens
 • Från 1500-talet till 1960 känd som Stefan X.
 • Den siste tyske påven före Benedictus XVI:s tillträde 2005.
Nicolaus II
Papa NICOLAUS Secundus
(Gérard av Burgund)
  Första halvan av 990-talet
Mercury
6 december 1058 27 juli 1061
Florens
Alexander II
Papa ALEXANDER Secundus
(Anselmo di Baggio)
  Okänt födelseår
Milano
30 september 1061 21 april 1073
Rom
Gregorius VII
Papa GREGORIUS Septimus
(Ildebrando di Saona)
  Omkring 1020
Sovana i Toscana
22 april 1073 25 maj 1085
Rom
Viktor III
Papa VICTOR Tertius
(Dauferius)
  1027
Benevento
24 maj 1086 16 september 1087
Monte Cassino
Urban II
Papa URBANUS Secundus
(Odo, Otho, Otto eller Eudes av Lagery)
  Omkring 1035
Lagery i Champagne i Frankrike
12 mars 1088 29 juli 1099
Rom

1100-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Paschalis II
Papa PASCHALIS Secundus
(Ranierus)
  Okänt födelseår
Bleda i Toscana
13 augusti 1099 21 januari 1118
Rom
Gelasius II
Papa GELASIUS Secundus
(Giovanni Coniulo)
  Första halvan av 1060-talet
Gaeta i Capua
24 januari 1118 29 januari 1119
Cluny i Burgund
Calixtus II
Papa CALLISTUS Secundus
(Guy av Vienne)
  Omkring 1065
Quingey i Burgund
1 eller 2 februari 1119 13 december 1124
Rom
Honorius II
Papa HONORIUS Secundus
(Lamberto Scannabecchi)
  Omkring 9 februari 1060
Fiagnano
21 december 1124 13 februari 1130
Rom
Innocentius II
Papa INNOCENTIUS Secundus
(Gregorio Papareschi)
  Okänt födelseår
Rom
14 februari 1130 24 september 1143
Rom
Celestinus II
Papa COELESTINUS Secundus
(Guido di Castello)
  Okänt födelseår
Città di Castello
26 september 1143 8 mars 1144
Rom
Lucius II
Papa LUCIUS Secundus
(Gherardo Caccianemici dal Orso)
  Okänt födelseår
Bologna
9 mars 1144 15 februari 1145
Salig Eugenius III
Papa EUGENIUS Tertius
(Bernardo Pignatelli)
  Slutet av 1080-talet
Pisa
15 februari 1145 8 juli 1153
Tivoli
Anastasius IV
Papa ANASTASIUS Quartus
(Corrado Demetri della Suburra)
  Omkring 1073
Rom
9 juli 1153 3 december 1154
Rom
Hadrianus IV
Papa HADRIANUS Quartus
(Nicholas Breakspear)
  Omkring 1100
Hertfordshire i England
4 december 1154 1 september 1159
Anagni
 • Den ende engelske påven.
 • Lösgjorde Norge från Lunds ärkestift och inrättade en norsk ärkebiskop i Nidaros 1153.
 • Försökte också lösgöra Sverige från Lund och inrätta en svensk ärkebiskop i Linköping, vilket dock misslyckades.
 • Erkände den engelske regenten (då Henrik II) som härskare över Irland.
Alexander III
Papa ALEXANDER Tertius
(Orlando Bandinelli)
  Första halvan av decenniet 1100-talet
Siena
7 september 1159 30 augusti 1181
Civita Castellana
Lucius III
Papa LUCIUS Tertius
(Ubaldo Allucingoli)
  Omkring 1100
Lucca
1 september 1181 25 november 1185
Verona
Urban III
Papa URBANUS Tertius
(Uberto Crivelli)
  Omkring 1120
Cuggiono
25 november 1185 20 oktober 1187
Ferrara
Gregorius VIII
Papa GREGORIUS Osctavus
(Alberto de Morra)
  Omkring 1100
Benevento
25 oktober 1187 17 december 1187
Pisa
Clemens III
Papa CLEMENS Tertius
(Paolo Scolari)
  1130
Rom
19 december 1187 27 mars 1191
Rom
Celestinus III
Papa CELESTINUS Tertius
(Giacinto Bobone Orsini)
  Omkring 1106
Rom
30 mars 1191 8 januari 1198
Rom

1200-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Innocentius III
Papa INNOCENTIUS Tertius
(Lotario dei Conti di Segni)
  1160 eller 1161
Gavignano
8 januari 1198 16 juli 1216
Perugia
Honorius III
Papa HONORIUS Tertius
(Cencio Savelli)
  1148
Rom
18 juli 1216 18 mars 1227
Rom
Gregorius IX
Papa GREGORIUS Nonus
(Ugolino di Conti)
  Omkring 1155
Anagni
19 mars 1227 22 augusti 1241
Rom
Celestinus IV
Papa CELESTINUS Quartus
(Goffredo da Castiglione)
  Okänt födelseår
Milano
25 oktober 1241 10 november 1241
Rom
 • Dog innan han hann krönas.
  Interregnum 12411243
Innocentius IV
Papa INNOCENTIUS Quartus
(Sinibaldo de Fieschi)
  Början av 1190-talet
Genua eller Manarola
25 juni 1243 7 december 1254
Neapel
Alexander IV
Papa ALEXANDER Quartus
(Rinaldo Conti)
  Omkring 1199
Jenne
12 december 1254 25 maj 1261
Viterbo
Urban IV
Papa URBANUS Quartus
(Jacques Pantaléon)
  Omkring 1195
Troyes
29 augusti 1261 2 oktober 1264
Perugia
Clemens IV
Papa CLEMENS Quartus
(Gui Faucoi)
  23 november 1195
Saint-Gilles-du-Gard
5 februari 1265 29 november 1268
Viterbo
 • Residerade under hela sitt pontifikat i Viterbo och besökte aldrig Rom.
  Interregnum 12681271
Salig Gregorius X
Papa GREGORIUS Decimus
(Teobaldo Visconti)
  Omkring 1210
Piacenza
1 september 1271 10 januari 1276
Arezzo
Salig Innocentius V
Papa INNOCENTIUS Quintus
(Pierre de Tarentaise)
  Omkring 1225
Nära Champagny en Venoise i Savojen
21 januari 1276 22 juni 1276
Rom
 • Saligförklarad med festdag 22 juni.
Hadrianus V
Papa HADRIANUS Quintus
(Ottobono de' Fieschi)
  1200- eller 1210-talet
Genua
11 juli 1276 18 augusti 1276
Viterbo
Johannes XXI
Papa IOHANNES Vicesimus Primus
(Pedro Julião eller Pedro Hispano)
  Omkring 1215
Lissabon i Portugal
13 september 1276 20 maj 1277
Viterbo
 • Den ende påve som har varit läkare.
 • Antog ordningsnumret XXI (21), trots att det inte har funnits någon Johannes XX (20). Detta berodde på att han ville korrigera vad man trodde var en miss i ordningsnumren på Johannespåvarna 15–19.
Nicolaus III
Papa NICOLAUS Tertius
(Giovanni Gaetano Orsini)
  Omkring 1216
Rom
25 november 1277 22 augusti 1280
Viterbo
Martin IV
Papa MARTIN Quartus
(Simon de Brion)
  1210-talet
Touraine i Frankrike
21 februari 1281 28 mars 1285
Perugia
Honorius IV
Papa HONORIUS Quertus
(Giacomo Savelli)
  Omkring 1210
Rom
2 april 1285 3 april 1287
Rom
Nicolaus IV
Papa NICOLAUS Quertus
(Girolamo Masci)
  30 september 1227
Lisciano nära Rom
22 februari 1288 4 april 1292
Rom
  Interregnum 12921294
Sankt Celestinus V
Papa COELESTINUS Quintus
(Pietro Angelerio eller Pietro da Morrone)
  1209 eller 1215
IsernaSicilien
5 juli 1294 13 december 1294 19 maj 1296
Ferentino
 • Helgon med festdag 19 maj.
 • Den senaste påven som inte valdes i konklav.
 • Abdikerade då han var rädd att hans uppgifter som påve alltför mycket skulle inverka på hans asketiska liv och därmed fördärva hans själ.
 • Före 2013 den ende påve som självmant har abdikerat.
Bonifatius VIII
Papa BONIFACIUS Octavus
(Benedetto Caetani)
  Omkring 1235
Anagni
24 december 1294 11 oktober 1303
Rom

1300-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Salig Benedictus XI
Papa BENEDICTUS Undecimus
(Niccolò Boccasino)
  1240
Treviso
22 oktober 1303 7 juli 1304
Perugia
 • Saligförklarad med festdag 7 juli.
Clemens V
Papa CLEMENS Quintus
(Raymond Bertrand de Got)
  Omkring 1260 eller 1264
Villandraut i Gascogne
5 juni 1305 20 april 1314
Roquemaure i Frankrike
  Interregnum 13141316
Johannes XXII
Papa IOHANNES Vicesimus Secundus
(Jacques Duèze eller d'Euse)
  1244, 1245 eller 1249
Cahors
7 augusti 1316 4 december 1334
Avignon
Benedictus XII
Papa BENEDICTUS Duodecimus
(Jacques Fournier)
  1285
Saverdun
20 december 1334 25 april 1342
Avignon
Clemens VI
Papa CLEMENS Sextus
(Pierre Roger)
  1291
Corrèze i Frankrike
7 maj 1342 6 december 1352
Avignon
Innocentius VI
Papa INNOCENTIUS Sextus
(Étienne Aubert)
  1282
Beyssac i Frankrike
18 december 1352 12 september 1362
Avignon
 • Det 200:e pontifikatet om den valde Stefan (752) räknas med.
Salig Urban V
Papa URBANUS Quintus
(Guillaume Grimoard)
  1310
Grizac i Languedoc
28 september 1362 19 december 1370
Avignon
 • Saligförklarad med festdag 19 december.
 • Det 200:e pontifikatet på officiella listor där den valde påven Stefan (752) inte räknas med.
Gregorius XI
Papa GREGORIUS Undecimus
(Pierre Roger de Beaufort)
  1329, 1331 eller 1336
Maumont i Limousin i Frankrike
30 december 1370 27 mars 1378
Rom
 • Återförde påvesätet till Rom 1377.
 • Den senaste franske påven.
 • Den 200:e påven om den valde Stefan (752) räknas med.
Urban VI
Papa URBANUS Sextus
(Bartolomeo Prignano)
  Omkring 1318
Neapel
8 april 1378 15 oktober 1389
Rom
 • I och med hans val inleddes den västliga schismen, som varade fram till 1417 och under vilken det rådde kamp inom kyrkan om var påven skulle ha sitt säte och vem som skulle vara påve.
 • Den 200:e påven på officiella listor där den valde påven Stefan (752) inte räknas med.
Bonifatius IX
Papa BONIFACIUS Nonus
(Piero Tomacelli)
  1350, 1355 eller 1356
Neapel
2 november 1389 1 oktober 1404
Rom

1400-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Innocentius VII
Papa INNOCENTIUS Septimus
(Cosimo Gentile de' Migliorati)
  1336
Sulmona i Neapel
17 oktober 1404 6 november 1406
Rom
Gregorius XII
Papa GREGORIUS Duodecimus
(Angelo Coraria)
  Omkring 1326
Venedig
30 november 1406 4 juli 1415 18 oktober 1417
Recanti i Marche
  Interregnum 14151417
Martin V
Papa MARTINUS Quintus
(Oddone Colonna)
  Omkring 1368
Genazzano nära Rom
11 november 1417 20 februari 1431
Rom
Eugenius IV
Papa EUGENIUS Quartus
(Gabriele Condulmaro)
  1383
Venedig
3 mars 1431 23 februari 1447
Rom
 • Flyttade kyrkomötet i Basel till Ferrara 1438 och till Florens 1439 på grund av rådande böldpestepidemi.
 • Morbror till Paulus II.
Nicolaus V
Papa NICOLAUS Quintus
(Tommaso Parentucelli)
  15 november 1397
Sarzana nära La Spezia i Ligurien
6 mars 1447 24 mars 1455
Rom
Calixtus III
Papa CALLISTUS Tertius
(Alfonso de Borja)
  31 december 1378
Valencia i Spanien
8 april 1455 6 augusti 1458
Rom
 • Den förste spanske påven.
Pius II
Papa PIUS Secundus
(Enea Silvio Piccolomini)
  18 oktober 1405
Corsignano i Siena
19 augusti 1458 14 augusti 1464
Ancona i Marche
Paulus II
Papa PAULUS Secundus
(Pietro Barbo)
  23 februari 1417
Venedig
30 augusti 1464 26 juli 1471
Rom
 • Systerson till Eugenius IV.
 • Sägs ha dött av en hjärtattack under ett samlag med en page.
Sixtus IV
Papa XYSTUS Quartus
(Francesco della Rovere)
  21 juli 1414
Celle Ligure
9 augusti 1471 12 augusti 1484
Rom
Innocentius VIII
Papa INNOCENTIUS Octavus
(Giovanni Battista Cibò)
  1432
Genua
29 augusti 1484 25 juli 1492
Rom
Alexander VI
Papa ALEXANDER Sextus
(Rodrigo Lanzol-Borja y Borja)
  1 januari 1431
Xàvita i Valencia
11 augusti 1492 18 augusti 1503
Rom

1500-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Pius III
Papa PIUS Tertius
(Francesco Todeschini Piccolomini)
  29 maj 1439
Siena
22 september 1503 18 oktober 1503
Rom
Julius II
Papa IULIUS Secundus
(Giuliano della Rovere)
  5 december 1443
Albisola
1 november 1503 21 februari 1513
Rom
Leo X
Papa LEO Decimus
(Giovanni di Lorenzo de' Medici)
  11 december 1475
Florens
Vald 9 mars 1513
Utropad 11 mars 1513
1 december 1521
Rom
Hadrianus VI
Papa HADRIANUS Sextus
(Adriaan Florenszoon Boeyens)
  2 mars 1459
Utrecht
9 januari 1522 14 september 1523
Rom
 • Den ende nederländske påven.
 • Den siste icke-italienske påven innan Johannes Paulus II:s tillträde 1978.
Clemens VII
Papa CLEMENS Septimus
(Giulio di Giuliano de' Medici)
  26 maj 1478
Florens
19 november 1523 25 september 1534
Rom
Paulus III
Papa PAULUS Tertius
(Alessandro Farnese)
  29 februari 1468
Canino i Lazio
13 oktober 1534 10 november 1549
Rom
Julius III
Papa IULIUS Tertius
(Giovanni Maria Ciocchi del Monte)
  10 september 1487
Rom
7 februari 1550 23 mars 1555
Rom
Marcellus II
Papa MARCELLUS Secundus
(Marcello Cervini degli Spannochi)
  6 maj 1501
Montepulciano i Toscana
Vald 9 april 1555
Utropad 10 april 1555
1 maj 1555
Rom
 • Den senaste påven som använde sitt födelsenamn som officiellt påvenamn.
Paulus IV
Papa PAULUS Quartus
(Giovanni Pietro Carafa)
  28 juni 1476
Capriglia Irpina
23 maj 1555 18 augusti 1559
Rom
Pius IV
Papa PIUS Quartus
(Giovanni Angelo de' Medici)
  3 mars 1499
Milano
25 december 1559 9 december 1565
Rom
Sankt Pius V
Papa PIUS Quintus
(Antonio [från 1518 Michele] Ghislieri)
  17 januari 1504
Bosco i Lombardiet
7 januari 1566 1 maj 1572
Rom
Gregorius XIII
Papa GREGORIUS Tertius Decimus
(Ugo Boncompagni)
  7 januari 1502
Bologna
14 maj 1572 10 april 1585
Rom
Sixtus V
Papa XYSTUS Quintus
(Felice Peretti di Montalto)
  13 december 1521
Grottammare
24 april 1585 27 augusti 1590
Rom
Urban VII
Papa URBANUS Septimus
(Giovanni Battista Castagna)
  4 augusti 1521
Rom
15 september 1590 27 september 1590
Rom
 • Innehade det kortaste pontifikatet i historien (12 dagar) om den valde påven Stefan (752) inte räknas.
 • Dog innan han hann krönas.
Gregorius XIV
Papa GREGORIUS Quartus Decimus
(Niccolò Sfondrati)
  11 februari 1535
Somma Lombardo
5 december 1590 16 oktober 1591
Rom
Innocentius IX
Papa INNOCENTIUS Nonus
(Giovanni Antonio Facchinetti de Nuce)
  20 juli 1519
Bologna
19 oktober 1591 30 december 1591
Rom
Clemens VIII
Papa CLEMENS Octavus
(Ippolito Aldobrandini)
  24 februari 1536
Fano i Marche
30 januari 1592 3 mars 1605
Rom

1600-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Leo XI
Papa LEO Undecimus
(Alessandro Ottaviano de' Medici)
  2 juni 1535
Florens
1 april 1605 27 april 1605
Rom
Paulus V
Papa PAULUS Quintus
(Camillo Borghese)
  17 september 1552
Rom
16 maj 1605 28 januari 1621
Rom
Gregorius XV
Papa GREGORIUS Quintus Decimus
(Alessandro Ludovisi)
  9 januari 1554
Bologna
9 februari 1621 8 juli 1623
Rom
Urban VIII
Papa URBANUS Octavus
(Maffeo Barberini)
  5 april 1568
Florens
6 augusti 1623 29 juli 1644
Rom
Innocentius X
Papa INNOCENTIUS Decimus
(Giovanni Battista Pamphili)
  6 maj 1574
Rom
15 september 1644 7 januari 1655
Rom
Alexander VII
Papa ALEXANDER Septimus
(Fabio Chigi)
  13 februari 1599
Siena i Toscana
7 april 1655 22 maj 1667
Rom
Clemens IX
Papa CLEMENS Nonus
(Giulio Rospigliosi)
  28 januari 1600
Pistoia i Toscana
20 juni 1667 9 december 1669
Rom
Clemens X
Papa CLEMENS Decimus
(Emilio Bonaventura Altieri)
  13 juli 1590
Rom
29 april 1670 22 juli 1676
Rom
Salig Innocentius XI
Papa INNOCENTIUS Undecimus
(Benedetto Odescalchi)
  16 maj 1611
Como i Lombardiet
21 september 1676 12 augusti 1689
Rom
Alexander VIII
Papa ALEXANDER Octavus
(Pietro Vito Ottoboni)
  22 april 1610
Venedig
6 oktober 1689 1 februari 1691
Rom
Innocentius XII
Papa INNOCENTIUS Duodecimus
(Antonio Pignatelli)
  13 mars 1615
Spinazzola
12 juli 1691 27 september 1700
Rom

1700-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Clemens XI
Papa CLEMENS Undecimus
(Giovanni Francesco Albani)
  23 juli 1649
Urbino
23 november 1700 19 mars 1721
Rom
Innocentius XIII
Papa INNOCENTIUS Tertius Decimus
(Michelangelo dei Conti)
  13 maj 1655
Poli
8 maj 1721 7 mars 1724
Rom
Benedictus XIII
Papa BENEDICTUS Tertius Decimus
(Pietro Francesco Orsini)
  2 februari 1649
Gravina in Puglia
29 maj 1724 21 februari 1730
Rom
Clemens XII
Papa CLEMENS Duodecimus
(Lorenzo Corsini)
  7 april 1652
Florens
12 juli 1730 6 februari 1740
Rom
Benedictus XIV
Papa BENEDICTUS Quartus Decimus
(Prospero Lorenzo Lambertini)
  31 mars 1675
Bologna
17 augusti 1740 3 maj 1758
Rom
Clemens XIII
Papa CLEMENS Tertius Decimus
(Carlo della Torre di Rezzonico)
  7 mars 1693
Venedig
6 juli 1758 2 februari 1769
Rom
Clemens XIV
Papa CLEMENS Quartus Decimus
(Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli)
  31 oktober 1705
Santarcangelo di Romagna
19 maj 1769 22 september 1774
Rom
Pius VI
Papa PIUS Sextus
(Giovanni Angelico Braschi)
  27 december 1717
Cesena
15 februari 1775 29 augusti 1799
Valence i Frankrike
 • Mottog den svenske kungen Gustav III under dennes utlandsresa 1784, vilket var första gången en påve träffade en protestantisk furste.
 • Fördömde franska revolutionen och blev därför fördriven från Kyrkostaten av franska trupper från 1798 till sin död.

1800-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Pius VII
Papa PIUS Septimus
(Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti)
  14 augusti 1742
Cesena
14 mars 1800 20 augusti 1823
Rom
Leo XII
Papa LEO Duodecimus
(Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola della Genga)
  22 augusti 1760
Genga eller Spoleto
28 september 1823 10 februari 1829
Rom
Pius VIII
Papa PIUS Octavus
(Francesco Xaverio Castiglioni)
  20 november 1761
Cingoli i Marche
31 mars 1829 30 november 1830
Rom
Gregorius XVI
Papa GREGORIUS Sextus Decimus
(Bartolomeo Alberto Cappellari)
  18 september 1765
Belluno
2 februari 1831 1 juni 1846
Rom
 • Den senaste, som ej var biskop när han valdes till påve.
Salig Pius IX
Papa PIUS Nonus
(Giovanni Maria Mastai-Ferretti)
  13 maj 1792
Senigallia
16 juni 1846 7 februari 1878
Rom
 • Saligförklarad med festdag 7 februari.
 • Påve under Italiens enande 1861 och när Rom och Kyrkostaten därmed förlorade sin självständighet.
 • Ledde det första Vatikankonciliet 18691870.
 • Hade det längsta pontifikatet (31 år) bortsett från den förste påven Petrus något osäkra tidsspann.
 • Den förste påven som blev fotograferad.
Leo XIII
Papa LEO Tertius Decimus
(Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci)
  2 mars 1810
Carpenito Romano
20 februari 1878 20 juli 1903
Rom
 • Hade det tredje längsta pontifikatet (25 år).

1900-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Sankt Pius X
Papa PIUS Decimus
(Giuseppe Melchiorre Sarto)
  2 juni 1835
Riese
4 augusti 1903 20 augusti 1914
Rom
Benedictus XV
Papa BENEDICTUS Quintus Decimus
(Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa)
  21 november 1854
Pegli
3 september 1914 22 januari 1922
Rom
Pius XI
Papa PIUS Undecimus
(Ambrogio Damiano Achille Ratti)
  31 maj 1857
Desio
6 februari 1922 10 februari 1939
Rom
Pius XII
Papa PIUS Duodecimus
(Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli)
  2 mars 1876
Rom
2 mars 1939 9 oktober 1958
Castel Gandolfo
Sankt Johannes XXIII
Papa IOHANNES Vicesimus Tertius
(Angelo Giuseppe Roncalli)
  25 november 1881
Sotto il Monte
28 oktober 1958 3 juni 1963
Rom
Sankt Paulus VI
Papa PAULUS Sextus
(Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini)
  26 september 1897
Concesio
21 juni 1963 6 augusti 1978
Castel Gandolfo
 • Avslutade det andra Vatikankonciliet 1965.
 • Den senaste påven som kröntes med den påvliga tiaran.
 • Den förste påven som besökte USA.
 • Under hans tid (1964) upphävdes den ömsesidiga bannlysning av varandras ämbeten, som hade rått mellan påven och patriarken av Konstantinopel i över 900 år (sedan 1054).
 • Helgonförklarad 14 oktober 2018
Johannes Paulus I
Papa IOHANNES PAULUS Primus
(Albino Luciani)
  17 oktober 1912
Canale d'Agordo
26 augusti 1978 28 september 1978
Rom
 • Den förste påven med dubbelnamn, tagna efter sina båda närmaste föregångare.
 • Den förste påven med ordningsnummer I (1), som kallades "den förste" (övriga påvar med detta ordningsnummer kallades inte "den förste" under sin livstid, utan detta lades till i påvelängden, när det kom en ny påve med samma namn).
Sankt Johannes Paulus II
Papa IOHANNES PAULUS Secundus
(Karol Józef Wojtyła)
  18 maj 1920
Wadowice i Polen
16 oktober 1978 2 april 2005
Rom
 • Saligförklarad med festdag 22 oktober.
 • Helgonförklarad 27 april 2014.
 • Den senaste påven som helgonförklarats.
 • Den ende polske påven.
 • Den förste icke-italienske påven sedan 1523.
 • Helgonförklarade fler personer än någon annan påve.
 • Hade det näst längsta pontifikatet (26 år).
 • Besökte Umayyadmoskén i Syriens huvudstad Damaskus och blev därmed den förste påven någonsin, som har besökt en moské.

2000-talet

redigera
Namn
Populärnamn · Latinskt namn · Födelsenamn
Bild Födelse
Datum · Ort
Tillträde Frånträde Död
Datum · Ort
Anmärkningar Källor
Benedictus XVI
Papa BENEDICTUS Sextus Decimus
(Joseph Alois Ratzinger)
  16 april 1927
Marktl am Inn i Bayern
19 april 2005 28 februari 2013 31 december 2022
Vatikanen
 • Förste tyske påven sedan Stefan IX:s död 1058.
 • Den förste påven sedan 1415 som har abdikerat, och den förste sedan 1294 som har abdikerat självmant.
Franciskus
Papa FRANCISCUS
(Jorge Mario Bergoglio)
  17 december 1936
Buenos Aires i Argentina
13 mars 2013 Innehar fortfarande posten
 • Förste påven från Sydamerika.
 • Förste icke-europeiske påven sedan Gregorius III:s död 741.
 • Förste påven med ett namn som ingen tidigare påve har haft sedan Landos död 914.

Anmärkningar angående numreringen av påvar

redigera

Förklaringar till några avvikelse i listan ovan:

 • Felix II (356–357), Bonifatius VII (974 och 984–985), Johannes XVI (997–998), Benedictus X (1058–1059) och Alexander V (1409–1410) medtas ej i listan, eftersom de anses som motpåvar.
 • Numreringen av påvar vid namn Felix har blivit korrigerad, för att utelämna motpåven Felix II. Dock kallar de flesta listorna ändå de två senaste Felixpåvarna för Felix III och Felix IV. Dessutom har det funnits en motpåve vid namn Felix V.
 • Det har aldrig funnits någon påve vid namn Johannes XX, vilket beror på ett missförstånd angående numreringssystemet på 1000-talet.
 • Den valde påven Stefan, som dog innan han hann krönas, har inte funnits på Vatikanens officiella lista sedan 1961, men förekommer på listor från innan 1960.
 • När Simon de Brion blev påve 1281 valde han namnet Martin. Vid den tiden ansågs påvarna Marinus I och Marinus II av misstag ha hetat Martin II respektive Martin III, varför Simon de Brion felaktigt blev Martin IV.
 • Påven Donus II, som sägs ha regerat omkring 974, har aldrig funnits. Misstaget har uppstått på grund av missförstånd kring titeln dominus (herre) och ett verkligt namn. Påvinnan Johanna har troligtvis heller aldrig existerat; dock kan legenderna om henne härröra från berättelser om pornokratin.
 • Motpåven Johannes XXIII:s status var oklar i hundratals år och avgjordes slutgiltigt 1958, när Angelo Giuseppe Roncalli tillkännagav sitt påvenamn som Johannes XXIII. Baldassare Cossa, som var motpåven Johannes XXIII, var kardinal i den återförenade kyrkan före sin död 1419 och hans kvarlevor är begravda i Battistero di San Giovanni i Florens.

Se även

redigera

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 27 mars 2019.

Externa länkar

redigera