Bleda var, tillsammans med sin mer namnkunnige lillebror Attila, kung över hunnerna år 434-445 e.kr. Enligt legenden mördades Bleda av Attila under en jakt, varpå Attila regerade ensam fram till sin död år 453 e. kr.