Vulgata, Versio Vulgata (latin, ’den allmänna översättningen’[1]), är en av de första översättningarna av Bibeln till latin. Under medeltiden och den nya tiden var detta den version som användes allra mest, och den var romersk-katolska kyrkans officiella bibelversion.[1] Termen ”vulgata” används ibland även om den vanligaste versionen av andra bokverk.

Vulgata
Bibel
Hieronymus besöks av änglar. Bartolomeo Cavarozzi (1590–1625).
Hieronymus besöks av änglar.
Bartolomeo Cavarozzi (1590–1625).
OriginalspråkLatin
Utgivningsår300-talet
Vulgata tryckt 1590 efter att många av motreformationens åtgärder fått effekt

HistoriaRedigera

Påven Damasus I gav cirka år 383 Hieronymus i uppdrag att översätta Bibeln till latin,[1] för att ersätta de olika existerande versionerna med en enhetlig text. Hieronymus nyöversatte Nya Testamentet från grekiskan och därefter (från 390[1]) Gamla Testamentet från hebreiskan. Hela bibelöversättningen var klar år 405, även om det dröjde innan den fick allmänt erkännande.[1]

Någon gång i början av 700-talet omarbetades Vulgata av den anglosaxiske munken Beda, med utgångspunkt i flera källor.

Efter 600-talet blev Vulgata allmänt brukad i västkyrkan, och senare blev den den katolska kyrkans officiella Bibel. Denna status fastslogs slutgiltigt vid Tridentinska kyrkomötet år 1546[1]. Dessförinnan hade den fått än större spridning, som det första större bokverk som tryckts (cirka 1454 i Mainz) med Johann Gutenbergs boktryckarteknik.[2]

1979 ersattes Vulgata av en ny bibelöversättning, efter auktorisation från påven. Även denna, Nova Vulgata eller Neovulgata ('den nya Vulgatan'), utgår från originaltexterna och fortsätter traditionen från Hieronymus.[1]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera