Liber Pontificalis, bok med levnadsbeskrivningar över de romerska påvarna författad av abboten Anastasius, som var påvlig bibliotekarie i Rom. Anastasius dog 886. Hans dokumentation omfattar påvarna fram till och med Nicolaus I (död 867).