Liber Pontificalis är en bok med levnadsbeskrivningar över romerska påvar. I den ursprungliga publiceringen omfattade boken påvarna till och med Hadrianus II (död 872) eller Stefan V (död 891).

Under medeltiden ansågs texterna till och med Damasus I (död 384) ha författats av kyrkofadern och bibelöversättaren Hieronymus. 1500-talshistorikern Onofrio Panvinio ansåg att författaren av biografierna efter Damasus I varit abboten Anastasius (död ca 879), påvlig bibliotekarie i Rom. Den moderna tolkningen, från och med 1800-talsteologen Louis Duchesnes arbete, är dock att det med några få undantag inte går att fastställa texternas författare.

Supplement redigera

Det var först på 1100-talet som Liber Pontificalis fick en systematisk fortsättning, även om påvars levnadsbeskrivningar för den mellanliggande perioden existerar i andra källor. Dessa tillägg till bokverket gjordes till och med Eugenius IV (död 1447) och därefter för Pius II (död 1464). Biografierna för tre 800-talspåvar (Johannes VIII, Marinus I och Hadrianus III) saknas och Stefan V:s är ofullständig. Från denne och till och med 1000-talets påvar är beskrivningarna mycket kortfattade – vanligen endast med noteringar om påvens ursprung och ämbetstid.

Se även redigera

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Liber Pontificalis, 30 oktober 2019.