Pornokrati

påverkan av mätresser på de härskandes maktutövning

Pornokrati (av grekiska porne, "sköka" och kratein, "härska"), "skökoregemente", är en term som beskriver påverkan av mätresser på maktutövningen av de härskande. I synnerhet används termen för påvedömet under första delen av 900-talet under det allmänna förfallet under saeculum obscurum.

Se även Redigera

Källor Redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Pornokrati, 10 september 1915.