Lovisa stad

stad i landskapet Nyland i Finland
För kvinnonamnet, se Lovisa (namn).

Lovisa (uttalas: [lʊv iːsa]) (finska: Loviisa) är en stad vid Finska vikens kust i landskapet Nyland i Finland. Lovisa stad fick sina stadsrättigheter 1745. Den är belägen 87 kilometer öster om Helsingfors, 46 kilometer väster om Kotka och 79 kilometer söder om Lahtis. Lovisa gränsar i söder till Finska viken, i väster till Borgå stad, i nordväst till Mörskom kommun, i nordost till Lappträsk kommun och i öster till Pyttis kommun.

Lovisa
Loviisa (finska)
Kommun
Loviisa.vaakuna.svg
Lovisa stads vapen
Land Finland Finland
Landskap Nyland
Admin. centrum Lovisa centraltätort
Area 1 751,52 km² (2016-01-01)[1]
 - land 819,76 km²
 - vatten 931,76 km²
Folkmängd 14 772 (2019-12-31)[2]
 - män 7 447 (2019-12-31)[2]
 - kvinnor 7 325 (2019-12-31)[2]
Befolkningstäthet 18,02 invånare/km²[2][1]
Politik     
 - Kommundir. Jan D. Oker-Blom
 - Kommunfullm.
ordf.
Otto Andersson (SFP)
 - Kommunstyr.
ordf.
Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP)
 - Politisk fördelning Kommunalvalet 2017:

SFP 18
SDP 8
Saml 3
Obundna 2
Centern 2
Gröna 2

totalt: 35
Källa: Lovisa stads webbplats

Kommunkod 434
GeoNames 647571
Läge 60°27′25″N 26°13′30″Ö / 60.45694°N 26.22500°Ö / 60.45694; 26.22500
Språk
- Finska:
- Svenska:
- Övriga:
 
- 55 %
- 41 %
- 2,7 %
Admin. data  
-Landskapsförb. Nyland
-Regioncentrum Lovisa
-Magistrat Borgå magistrat
-Skattebyrå Östra Nyland
-Sjukvårdsdistrikt Helsingfors' och Nylands
-Försäkringskrets Kretscentralen för södra Finland
-Nödcentral Östra och Mellersta Nyland
-Räddningsverk Östra Nyland
Lovisa stads läge
Lovisa stads läge
Rådhuset i Lovisa

Staden har cirka 15 140 invånare och en total areal på &&&&&&&&&&&01751.5200001 751,52 km². Lovisa stads språkliga status är tvåspråkig med finska som majoritetsspråk (cirka 55 procent) och svenska som minoritetsspråk (cirka 41 procent).

Kommunreformen 2009 – 2010Redigera

Den nuvarande Lovisa stad bildades vid årsskiftet 2009/2010 då den sammanslogs med Liljendal kommun, Pernå kommun och Strömfors kommun.

Efter den senaste genomförda kommunsammanslagningen 2010 verkar fem församlingar inom staden, Lovisa svenska församling, Lovisa finska församling, Pernå församling, Liljendals församling och Strömfors församling.[3] Efter församlingarnas strukturreform 2019 finns det dock endast två församlingar, Agricola svenska och Agricola finska församlingar, vilka också omfattar Lappträsk kommuns område.

HistoriaRedigera

Lovisaregionen har, från och till, haft bebyggelse redan från stenåldern. Markägare och amatörarkeologer började på 1990-talet hitta boplatser som härstammar från stenåldern, järnåldern och bronsåldern. Befolkningen livnärde sig i forntiden huvudsakligen på fiske. Till dags dato har omkring 600 fornfyndsplatser påträffats. Under utgrävningarna har även påträffats lämningar av Finlands äldsta smedjor.[4] Efter de så kallade korstågen på 1100-talet koloniserades kusttrakterna i södra Finland av svenska nybyggare varvid svenskspråkiga bosättningar uppstod längs med hela Finska vikens kust.[5] Fortfarande i våra dagar har Lovisaregionen en betydande andel svenskspråkig befolkning, det vill säga finlandssvenskar.

Staden grundades år 1745 under namnet Degerby, men bytte namn till Lovisa år 1752 när kung Adolf Fredrik besökte staden. Det nya namnet gavs efter drottningen Lovisa Ulrika. Staden fick vid grundandet rätt att bedriva handel med utlandet och blev sålunda en så kallad stapelstad. Då staden bildades på 1700-talet låg den intill dåvarande gränsen mellan Sverige och Ryssland. Vid samma tid uppfördes till stadens beskydd sjöfästningen Svartholm samt bastionerna Rosen och Ungern.[6]

1891 utkom en jubileumsskrift i Lovisa med anledning av att det hade gått 25 år sedan en vattenkuranstalt slog upp sina portar i staden.[7] Badortsverksamheten var således under flera årtionden en del av stadsbilden i Lovisa. Från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början var Lovisa hemmahamn för en stor handelsflotta. En smalspårig järnväg mellan Lovisa och Vesijärvi i Lahtis öppnades för allmän trafik vid sekelskiftet 1900. Järnvägslinjen övergick 1959 till Statsjärnvägarna (VR), och 1960 ombyggdes linjen till 1524 mm spårvidd, det vill säga samma som det statliga finska järnvägsnätet. Från och med 1981 sker endast godstransporter på bansträckan.

Finlands första kärnkraftverk byggdes på Hästholmen utanför staden. Den första reaktorenheten Lovisa 1 togs i bruk år 1977 och Lovisa 2 1982.

 
Lovisa hamn, 1808. Målning av Gavril Sergeyev.

HamnarRedigera

Valkom hamn (finska: Valkon satama) är en relativt livlig allmän handelshamn. Den första kajen färdigställdes 1903, och hamnen har därefter successivt byggts ut. Exporten över Valkom hamn domineras av sågvirke, medan importen domineras av kol och cement.[8]

Rederi Ab J.L. Runeberg bedriver under sommarsäsongen kryssningstrafik mellan Skeppsbron i Lovisa och Helsingfors med M/S J.L. Runeberg. Avgångar sker en gång i veckan. Skärgårdslinjen Kb upprätthåller reguljär båtförbindelse mellan Skeppsbron och Svartholms fästning. Sommartid finns det även möjlighet att göra kortare båtkryssningar i skärgården med andra fartyg. Innan Valkom hamn byggdes var Skeppsbron Lovisas handelshamn.

Gästhamnar

Gästande båtfarare har möjlighet att lägga till vid flera officiella småbåtshamnar med gästbåtsplatser. Närmast stadens centrum ligger Skeppsbrons gästhamn med 55 gästplatser. Den är sedan 1993 en så kallad Blå Flagg-hamn, och uppfyller således de obligatoriska kriterierna för småbåtshamnar.[9]

SevärdheterRedigera

KommunikationerRedigera

Trafikförbindelserna är goda till alla väderstreck. Det går att ta sig till och från Lovisa med bil, buss och båt. Riksväg 7 (=E18) och Riksväg 6 löper genom staden. Från staden utgår en järnvägslinje, men persontrafiken lades ned på linjen år 1981.[10] Till sjöss finns farleder för såväl handelssjöfart som småbåtsliv.

SkolorRedigera

Lovisa stads skolväsen upprätthåller 15 skolor, åtta svenskspråkiga och sju finskspråkiga, inom den grundläggande utbildningen. 12 av skolorna finns i byar runtom i Lovisa. Specialundervisning ges i två skolor. Här finns ett svenskspråkigt gymnasium (Lovisa Gymnasium) och ett finskspråkigt gymnasium (Loviisan lukio). I staden finns även medborgarinstitut för respektive språkgrupp. Medborgarinstituten samarbetar tätt med varandra. [11]

OrtnamnRedigera

Områden i och delar av själva centralorten Lovisa är Antby (fi: Antinkylä)[12], Bryggeribacken (fi. Panimonmäki), Flokomkärret (skogsområde, uttalas flo:kåm-), Fredsby (fi. Rauhala), Garnisonen, Hagalund[13] (ett bostadsområde), Köpbacka, Lekarn, Märlax (fi. Määrlahti), Nystaden (fi. Uusikaupunki), Räfsby (fi. Haravankylä), Svenäs och Valkom (med hamn, fi. Valko). Här finns också torget Saltbodtorget (fi. Suolatori), öarna Dunkahäll och Tavistholmen, åsen Kvarnåsen (fi. Myllyharju), fjärden Hudöfjärden, viken Lovisaviken (fi. Loviisanlahti), vattendraget Lovisaån (fi. Loviisanjoki) och sundet Varvssundet. En by och egendom är Kulla[14].

Digskär (fi. Tiiskeri) är ett skär med en fyr utanför Lovisa.

VänorterRedigera

Lokala massmedierRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] ”Finlands areal kommunvis 1.1.2016”. Lantmäteriverket. 1 januari 2016. http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/alat16_su_nimet_0.xlsx. Läst 2 april 2016. 
 2. ^ [a b c d] ”11s7 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön, 2019”. Befolkningsregistercentralen. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11s7.px/. Läst 29 december 2020. 
 3. ^ Lovisanejdens kyrkliga samfällighets webbplats (svenska)Läst 18 november 2012.
 4. ^ Lovisa stads infoblad (se sid. 6) (pdf-format) Arkiverad 2 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine. (svenska) Läst 20 november 2012.
 5. ^ Hur kom svenskarna till Finland? Undervisningsprogram från finländska Yle (video-format). Videon är textat på svenska. Kontrollerad länk 20 november 2012.
 6. ^ Webbplatsen archipelago.nu Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. (svenska) Läst 18 november 2012.
 7. ^ Nya Pressen, 19.06.1891. Nationalbibliotekets arkiv. (svenska) Läst 20 november 2012.
 8. ^ Tidningen Lots och fyr (se sid. 20) (pdf-format) Arkiverad 22 augusti 2019 hämtat från the Wayback Machine. (svenska) Läst 20 november 2012.
 9. ^ Skeppsbrons webbplats, läst 23.2.2018
 10. ^ Museiverket i Finland (svenska) Läst 18 november 2012.
 11. ^ Lovisa stads webbplats, dagvård och utbildning, läst 23.2.2018
 12. ^ ”Svenska ortnamn i Finland”. Institutet för de inhemska språken. http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/?a=find&qfind=antby. Läst 17 april 2019. 
 13. ^ ”Svenska ortnamn i Finland”. Institutet för de inhemska språken. http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/?a=find&qfind=Hagalund. Läst 25 juni 2018. 
 14. ^ ”Svenska ortnamn i Finland”. Institutet för de inhemska språken. http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/?a=abc&b=K&pos=400. Läst 23 januari 2018. 
 15. ^ tidningen Östnylands webbplats
 16. ^ ”Nya Östis webbplats”. http://www.nyaostis.fi/. Läst 23 februari 2018. 

Vidare läsningRedigera

 • Lovisa : ändring av stadsplan. Den nordiske træstad, 0347-8939 ; 22. Helsingfors. 1972. Libris 567198 

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera