Landskap i Finland

högsta nivån i Finlands administrativa indelning
För landskapen innan länsreformen 1997, se Historiska landskap i Finland.

Finlands landskap är sedan 2010, då länen avskaffades, den högsta nivån i Finlands administrativa indelning. För varje landskap finns ett landskapsförbund, en samkommun som arbetar med regional utveckling och fungerar som intresseorganisationer för landskapet och landskapets kommuner.

Beskrivning redigera

Det finns nio historiska landskap (se artikeln Historiska landskap i Finland), men i samband med 1997 års länsreform infördes en ny kommunalrättslig enhet i form av sekundärkommuner, som benämns landskapsförbund (finska: maakuntaliitto eller maakunnan liitto). Landskapsförbunden fungerar som samkommuner, bevakar sina landskaps och medlemskommuners intressen, arbetar med regional utveckling, handlägger kulturfrågor för sin befolkning och upprätthåller landskapsplaner. Därutöver sköter förbunden mångahanda internationella ärenden och kontakter. Det finns 18 sådana. Därtill finns det självstyrande landskapet Åland. Landskapsförbunden bygger till stor del på uppdelning av de historiska landskapen. Från början fanns det 19 landskapsförbund, men Östra Nyland gick upp i Nyland från 1 januari 2011.

Landskapsförbund i Finland redigera

 
Finlands landskap och deras huvudorter.
Svenskt namn Vapen Huvudort Kod Finskt namn Folkmängd[1]
(2018-12-31)
Historiskt landskap
Nyland   Helsingfors 01 Uusimaa &&&&&&&&01671024.&&&&&01 671 024 Nyland
Egentliga Finland   Åbo 02 Varsinais-Suomi &&&&&&&&&0478582.&&&&&0478 582 Egentliga Finland, Satakunda, Tavastland
Satakunta   Björneborg 04 Satakunta &&&&&&&&&0218624.&&&&&0218 624 Satakunda
Egentliga Tavastland   Tavastehus 05 Kanta-Häme &&&&&&&&&0171364.&&&&&0171 364 Tavastland
Birkaland   Tammerfors 06 Pirkanmaa &&&&&&&&&0515095.&&&&&0515 095 Satakunda, Tavastland
Päijänne-Tavastland   Lahtis 07 Päijät-Häme &&&&&&&&&0200629.&&&&&0200 629 Tavastland
Kymmenedalen   Kotka 08 Kymenlaakso &&&&&&&&&0173388.&&&&&0173 388 Tavastland, Nyland, Karelen
Södra Karelen   Villmanstrand 09 Etelä-Karjala &&&&&&&&&0128756.&&&&&0128 756 Karelen
Södra Savolax   S:t Michel 10 Etelä-Savo &&&&&&&&&0144615.&&&&&0144 615 Savolax, Karelen, Tavastland
Norra Savolax   Kuopio 11 Pohjois-Savo &&&&&&&&&0245602.&&&&&0245 602 Savolax, Karelen, Tavastland
Norra Karelen   Joensuu 12 Pohjois-Karjala &&&&&&&&&0162240.&&&&&0162 240 Karelen
Mellersta Finland   Jyväskylä 13 Keski-Suomi &&&&&&&&&0275521.&&&&&0275 521 Tavastland, Satakunda
Södra Österbotten   Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa &&&&&&&&&0189715.&&&&&0189 715 Österbotten, Satakunda
Österbotten   Vasa 15 Pohjanmaa &&&&&&&&&0180794.&&&&&0180 794 Österbotten
Mellersta Österbotten   Karleby 16 Keski-Pohjanmaa &&&&&&&&&&068437.&&&&&068 437 Österbotten
Norra Österbotten   Uleåborg 17 Pohjois-Pohjanmaa &&&&&&&&&0412161.&&&&&0412 161 Österbotten
Kajanaland   Kajana 18 Kainuu &&&&&&&&&&073061.&&&&&073 061 Österbotten
Lappland   Rovaniemi 19 Lappi &&&&&&&&&0178522.&&&&&0178 522 Lappland, Österbotten
Åland   Mariehamn 20 Ahvenanmaa &&&&&&&&&&029789.&&&&&029 789 Åland
Hela riket   Helsingfors Koko maa 5 359 742

Se även redigera

Källor redigera

Webbkällor
Noter

Externa länkar redigera