Statistikcentralen (finska: Tilastokeskus) är ett statligt finskt verk, grundat 1865, med uppgift att samla in och tillhandahålla officiell statistik berörande främst Finland. Statistikcentralen har sitt ursprung i svenska Kungliga Tabellverket, liksom sin svenska motsvarighet Statistiska centralbyrån (SCB).

HistoriaRedigera

Statistikcentralens rötter går tillbaka till 1700-talets mitt, det grundades år 1748 av dt svenska tabellverket, och redan nästa år (1749) utarbetades den första finska befolkningsstatistiken. Befolkningsstatistik är världens äldsta kontinuerligt publicerade statistik.

Statistikcentralens egen förvaltning inleddes 4 oktober 1865 med inrättandet av ett tillfälligt statistikkontor. Det omvandlades till ett permanent kontor den 28 juni 1870. De första åren var byråns främsta uppgift var att samla in data, men beordrades sedermera att utarbeta och offentliggöra tillhandahållandet av andra ämnen, t.ex. statistiska undersökningar. En betydande milstolpe var publikationen av 1879 års Statistisk årsbok för Finland, som samlar de viktigaste statistiken för samma år.

GeneraldirektörerRedigera

KällorRedigera

Finska wikipedias artikel Tilastokeskus.

Externa länkarRedigera