Sjukvårdsdistrikt

regional indelning i Finland som används i samband med specialsjukvårdstjänster

Sjukvårdsdistrikt (finska Sairaanhoitopiiri) är en regional indelning i fasta Finland som används i samband med specialsjukvårdstjänster. Varje sjukvårdsdistrikt är organiserad i form av en samkommun som producerar dessa tjänster för befolkningen inom den egna regionen och består av ett flertal kommuner.

Det finns totalt 20 sjukvårdistrikt i Finland.[1] Deras gränser följer ungefär landskapsgränserna med några undantag. De är indelade i fem specialupptagningsområden (motsvarar sjukvårdsregioner i Sverige) kopplade till respektive universitetssjukhus:[2]

Sjukvårdsdistrikt Motsvarande landskap (inexakt) Universitetssjukhus
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Nyland Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Egentliga Finland Åbo universitetscentralsjukhus
Satakunta sjukvårdsdistrikt Satakunta Åbo universitetscentralsjukhus
Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt Egentliga Tavastland Tammerfors universitetssjukhus
Birkalands sjukvårdsdistrikt Birkaland Tammerfors universitetssjukhus
Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt Päijänne-Tavastland Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt Kymmenedalen Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt Södra Karelen Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
Södra Savolax sjukvårdsdistrikt Södra Savolax, västra delen Kuopio universitetssjukhus
Östra Savolax sjukvårdsdistrikt Södra Savolax, östra delen Kuopio universitetssjukhus
Norra Karelens sjukvårdsdistrikt Norra Karelen Kuopio universitetssjukhus
Norra Savolax sjukvårdsdistrikt Norra Savolax Kuopio universitetssjukhus
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt Mellersta Finland Kuopio universitetssjukhus
Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt Södra Österbotten Tammerfors universitetssjukhus
Vasa sjukvårdsdistrikt Österbotten Åbo universitetscentralsjukhus
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Mellersta Österbotten Uleåborgs universitetssjukhus
Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt Norra Österbotten Uleåborgs universitetssjukhus
Kajanalands sjukvårdsdistrikt Kajanaland Uleåborgs universitetssjukhus
Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt Sydvästra delen av Lappland Uleåborgs universitetssjukhus
Lapplands sjukvårdsdistrikt Resten av Lappland Uleåborgs universitetssjukhus

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) regleras enligt Självstyrelselagen av Landskapet Åland och har avtal med Åbo universitetscentralsjukhus.[källa behövs]


KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Lag om specialiserad sjukvård 1.12.1989/1062, 2 kap 7 §
  2. ^ [https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170156 Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården 156/2017