Storsarvlax, egendom i Pernå kommun, Nyland. Storsarvlax ägdes redan 1450 av stamfadern till den grevliga ätten Creutz, från vilken det genom giftermål 1763 övergick till lagmannen von Morian och 1811 till landshövdingen S. F. von Born. År 1880 drabbades karaktärshuset av vådeld, men kom att repareras till sin forna prakt. [1]

Storsarvlax herrgård

Numera är egendomen delad huvudsakligen i två gods; Stor- och Norrsarvlax. Corps-de-logiet till Storsarvlax, ritat av Frans Sjöström ägs numera av en stiftelse, som bevarat interiören intakt. Det bebos av periodvis utvalda ättlingar till von Born, som förbinder sig att förvalta det historiska arvet, och förevisa det på begäran.

KällorRedigera

  1. ^ Reuter, Odo Morannal (1850-1913), Finland i ord och bild. Stockholm 1901, s 202f.