Kommundirektör

högsta tjänsteman i en kommun i Finland
Den här artikeln handlar om kommundirektörer (och moderna borgmästare) i Finland. För svenska kommundirektörer, se kommunchef.

En kommundirektör är högsta tjänsteman i en kommun i Finland och leder kommunens förvaltning, ekonomi samt kommunens övriga verksamhet. Kommunen kan välja att istället ha en förtroendevald borgmästare, som har samma uppgifter men också är ordförande för kommunstyrelsen.[1] Kommundirektören i städer kallas stadsdirektör.

Kommundirektören eller borgmästaren väljs av kommunfullmäktige, antingen tills vidare eller för viss tid, borgmästaren alltid för högst fullmäktiges mandatperiod.[1] Kommundirektören är underställd kommunstyrelsen.

Vid sidan av borgmästaren kan en kommun ha biträdande borgmästare.[1]

Se även redigera

Källor redigera