Malmgård, Pernå

egendom i Pernå, Lovisa iFinland

Malmgård är en egendom i Pernå i landskapet Östra Nyland.

Malmgård.

Malmgård, beläget vid Forsby å, bildades 1615 genom sammanslagning av några hemman donerade till Ernst Creutz, vars ättlingar fortfarande innehar godset, som åtnjöt säterifrihet från 1622. Egendomen utökades under 1600-talet med ytterligare fyra donationshemman, reducerades 1683 och ombildades till tredubbelt berustat säteri samt köptes till skatte 1763. Med detta stamgods förenades senare flera augmentshemman.

Den slottsliknande huvudbyggnaden, uppförd 1882–1885 i rött tegel enligt ritningar av arkitekten Frans Anatolius Sjöström, är i två våningar och omfattar 35 rum; den är en av de ståtligaste nyrenässansbyggnaderna i Finland. Godsets totalareal var i början av 1900-talet omkring 3 200 hektar; i dag återstår omkring 1 500 hektar.

KällorRedigera