Landskapsförbund

regional myndighet i Finland

Ett landskapsförbund (finska: maakuntaliitto eller maakunnan liitto) är en regional myndighet och intresseorganisation för kommunerna i ett landskap i Finland. Landskapsförbunden fungerar som lagstadgade samkommuner som kommunerna i landskapet ska vara medlemmar i. Landskapsförbunden bevakar sina landskaps och medlemskommuners intressen, arbetar med regional utveckling, handlägger kulturfrågor för sin befolkning och upprätthåller landskapsplaner. Därutöver sköter förbunden mångahanda internationella ärenden och kontakter. Landskapsförbundets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige, vars ledamöter är fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna.

Det finns 18 landskapsförbund i Finland. Därtill finns det självstyrande landskapet Åland.

Finlands landskapsförbund redigera

Externa länkar redigera