Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten sköter om bastryggheten för personer som bor i Finland.
(Omdirigerad från Försäkringskrets)
Uppslagsordet ”FPA” leder hit. För formelbilsklassen, se Formula Palmer Audi.

Folkpensionsanstalten, FPA (finska: Kansaneläkelaitos, Kela) sköter om socialförsäkring för personer som bor i Finland. Kunder hos FPA är alla personer bosatta i Finland eller utomlands som har rätt till finska statens socialförsäkringar. FPA:s uppgift är att betrygga befolkningens basutkomst, befrämja hälsa och stöda en egenhändig överlevnad i olika livssituationer.

En FPA-byrå i Gårdsbacka i Helsingfors

FPA sysselsätter totalt 5 747 personer. Det finns 452 servicepunkter, varav 263 kontor, 43 sidomottagningar och 146 samservicepunkter. År 2005 betalade FPA ut 10 722 miljoner euro. FPA grundades 1937 för att ta hand om pensionsutbetalningar men handhar numera utbetalningen av de flesta socialstöd. FPA:s verksamhet är organiserad i fem större områdesenheter med ansvar för en bestämd geografisk del av Finland, så kallade försäkringskretsar. Försäkringskretsarna är i sin tur är indelade i mindre geografiska områdesenheter som kallas försäkringsdistrikt. Varje försäkringskrets har en kretscentral och leds av en kretsdirektör.

Försäkringskretsar redigera

  • Södra Finlands försäkringskrets med kretscentral i Lahtis
  • Sydvästra Finlands försäkringskrets med kretscentral i Åbo
  • Västra Finlands försäkringskrets med kretscentral i Seinäjoki
  • Östra Finlands försäkringskrets med kretscentral i Kuopio
  • Norra Finlands försäkringskrets med kretscentral i Uleåborg

FPA Åland redigera

Ålands försäkringsdistrikt eller FPA Åland är från och med 1 januari 2012 en specialenhet inom FPA. Medan FPA:s försäkringsdistrikt och försäkringskretsar i övriga Finland omorganiseras till allt större enheter med stort befolkningsunderlag har FPA Åland en mer självständig roll för att bättre kunna hantera frågor typiska för Åland. På grund av Ålands självstyrelse har landskapet viss lagstiftning som avviker från övriga Finland och landskapet är dessutom enspråkigt svenskt.[1]

Referenser redigera

  1. ^ ”FPA Åland blir specialenhet”. Folkpensionsanstalten. 29 december 2011. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. http://archive.is/2012.05.25-163501/http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/160611145819TK?OpenDocument. Läst 29 december 2011. 

Externa länkar redigera