Pernå församling var till och med 2018 en tvåspråkig församling i Domprosteriet i Borgå stift inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Till församlingen hörde (i augusti 2018) 2 862 kyrkomedlemmar som är bosatta i Pernå i Lovisa stad, majoriteten (60,6 %) av dem svenskspråkiga.[1]

Pernå kyrka

Historia Redigera

Pernå kapell torde ha bildats under första hälften av 1300-talet och slöts med Borgå till Padis klosters patronatsrätt år 1351. Då biskop 1362 tillfälligt lyckades upphäva Padis klosters rättigheter gjordes Pernå till en kyrksocken. På 1410-talet bildades Lappträsks kapell som var gemensamt för Pyttis och Pernå kyrksocknar.[2]

På 1430-talet byggdes den nuvarande gråstenskyrkan. En träkyrka på samma plats nämns 1352.

Finlands reformator Mikael Agricola (1510-57) föddes i Pernå.

På församlingens område ligger en stor mängd herrgårdar (den idag mest kända är kanske Malmgård), vilket syns på de många vapensköldar som finns i kyrkans kor.

Från och med år 2019 är församlingen nedlagd. Dess svenskspråkiga medlemmar kom i stället att höra till Agricola svenska församling och de finskspråkiga till Agricola finska församling, vilka har tagit namn efter reformatorn. Den sista kyrkoherden i Pernå församling var Robert Lemberg (f. 1956).[3]

Kyrkor och kapell Redigera

Se även Redigera

Externa länkar Redigera

Noter Redigera

  1. ^ ”Medlemsstatistik 2018 tidsserier - Kirkon tilastopalvelu”. https://www.kirkontilastot.fi/viz?id=55. Läst 1 oktober 2018. 
  2. ^ Palola, A.-P: Yleiskatsaus Suomen keskiaikaisten seurakuntien perustamisajankohdista (Översikt över grundläggandet av de medeltida församlingarna i Finland), Faravid 18-19 (1994/1995), s. 92-93, Åbo domkyrkas svartbok, Helsingfors 1890, nr 138-140, 180, 371
  3. ^ ”Cirkulär 903, 15 december 2008 - Borgå Stift”. www.borgastift.fi. Arkiverad från originalet den 30 september 2018. https://web.archive.org/web/20180930193213/http://www.borgastift.fi/forvaltning/cirkular/cirkular+903+15+december+2008/. Läst 1 oktober 2018.