Boklotteriet ombildades 1965 till en stiftelse: Litteraturfrämjandet. Anledningen till detta var mest av administrativ karaktär.

Under år 1964 blev överskottet för Boklotteriet 153 000 kronor. Antalet lotter var 800 000 lotter. År 1964 delades överskottet ut som stipendier.

Litteraturfrämjandet delade 1965 ut följande stipendier:

10 000 kronor

5000 kronor

3000 kronor

Journaliststipendium om 3000 kronor till

Översättarstipendium om 3000 kronor till

Övriga stipendier om 3000 kronor till

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare 3000 kronor vardera till

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendier från tidningen Vi som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Carl Emil Englund-priset om 15 000 kronor till

Litteraturfrämjandets stora pris på 25 000 kronor till

Litteraturfrämjandets stora romanpris om 15 000 kronor till

Boklotteriets och Litteraturfrämjandets stipendiater finns angivna i