Boklotteriet ombildades 1965 till en stiftelse: Litteraturfrämjandet. Anledningen till detta var mest av administrativ karaktär.

Under år 1968 blev överskottet för Boklotteriet cirka 397 000 kronor. Antalet lotter var 1 000 000 lotter.

Litteraturfrämjandet delade 1969 ut följande stipendier:

10 000 kronor

5000 kronor

3000 kronor

Journaliststipendier om 3000 kronor vardera till

Övriga stipendier

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendium från Arbetarnas bildningsförbund:s Förbundskonferens som erhållit medel från Litteraturfrämjandet om 5000 kronor till

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Litteraturfrämjandet om 10 000 kronor till

Stipendium från Fackförbundens samorganisation som erhållit medel från Litteraturfrämjandet om 5000 kronor till

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 5000 kronor vardera till

Stipendier från tidningen Vi som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 5000 kronor vardera till

Stipendium från Kooperativa Personalalliansen som erhållit medel från Litteraturfrämjandet om 5000 kronor till

Litteraturfrämjandets stora pris på 50 000 kronor till

Litteraturfrämjandets stora romanpris på 15 000 kronor till

Carl Emil Englund-priset på 15 000 kronor till

För Boklotteriets och Litteraturfrämjandets stipendiater övriga år: Se