Boklotteriet ombildades 1965 till en stiftelse: Litteraturfrämjandet. Anledningen till detta var mest av administrativ karaktär.

Under år 1967 blev överskottet för Boklotteriet cirka 470 000 kronor. Antalet lotter var 1 000 000.

Litteraturfrämjandet delade 1968 ut följande stipendier:

10 000 kronor

5 000 kronor

3 000 kronor

Journaliststipendier 3 000 kronor vardera till

Övriga stipendier

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare 3 000 kronor vardera till

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Litteraturfrämjandet 10 000 kronor till

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd som erhållit medel från Litteraturfrämjandet 5 000 kronor vardera till

Stipendium från tidningen Vi som erhållit medel frånLitteraturfrämjandet 5 000 kronor vardera till

Stipendium från Fib:s lyrikklubb som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Litteraturfrämjandets stora pris på 25 000 kronor vardera till

Litteraturfrämjandets stora romanpris på 15 000 kronor till

Carl Emil Englund-priset på 15 000 kronor till

För Boklotteriets och Litteraturfrämjandets stipendiater övriga år: Se