Boklotteriet ombildades 1965 till en stiftelse: Litteraturfrämjandet. Anledningen till detta var mest av administrativ karaktär.

Under år 1965 blev överskottet för Boklotteriet cirka 200 000 kronor. Antalet lotter var 800 000 lotter.

Litteraturfrämjandet delade 1966 ut följande stipendier:

10 000 kronor

5000 kronor

3000 kronor

Journaliststipendier om 3000 kronor vardera till

Övriga stipendier om 2000 kronor till

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare om 3000 kronor vardera till

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd som erhållit medel från Litteraturfrämjandet om 2500 kronor vardera till

Litteraturfrämjandets stora pris om 25 000 kronor

Litteraturfrämjandets stora romanpris om 15 000 kronor

Carl Emil Englund-priset om 15 000 kronor

Boklotteriets och Litteraturfrämjandets stipendiater för övriga år se: