Boklotteriet ombildades 1965 till en stiftelse: Litteraturfrämjandet. Anledningen till detta var mest av administrativ karaktär.

För år 1970 blev överskottet för Boklotteriet cirka 446 000 kronor. Antalet lotter var 850 000 lotter.

Litteraturfrämjandet delade 1971 ut följande stipendier:

10 000 kronor

5 000 kronor

3 000 kronor

Översättarstipendier om 3 000 kronor vardera till

Övriga stipendier

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare

Stipendium från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

  • Litteraturfrämjande verksamhet 10 000 kronor

Stipendium från Arbetarnas bildningsförbund:s Förbundskonferens som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 2 500 kronor vardera till

Stipendium från Aftonbladetsom erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 10 000 kronor till

Stipendium från Fackförbundspressens samorganisation som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 5 000 kronor till

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 5 000 kronor vardera till

Stipendier från tidningen Vi som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 2 000 kronor vardera till

Stipendier från Kooperativa Personalalliansen som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 5 000 kronor till

Stipendium från Fib:s lyrikklubb som erhållit medel från Litteraturfrämjandet på 10 000 kronor till

Litteraturfrämjandets stora pris på 50 000 kronor till

Litteraturfrämjandets stora romanpris på 15 000 kronor till

Carl Emil Englund-priset på 15 000 kronor till

Litteraturfrämjandets hederspris Guldskeppet till

För Boklotteriets och Litteraturfrämjandets stipendiater övriga år: Se