Boklotteriet startade 1948 på initiativ av författaren Carl-Emil Englund. Överskottet för Boklotteriet 1958 blev cirka 255 000 kronor. Antalet lotter för Boklotteriet 1958 var 800 000. På våren 1959 var det dags att utse stipendiater.

Följande författare belönades med stipendier våren 1959:

10 000 kronor

5000 kronor

3000 kronor

2000 kronor

Kritikernas stipendium till författare

Författarnas stipendium till kritiker

Bokillistratörsstipendium

Översättarstipendium

Journaliststipendier

Övriga stipendier

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare 1000 kronor

2000 kronor

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Boklotteriet

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Boklotteriet

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd som erhållit medel från Boklotteriet

Stipendier från tidningen Vi som erhållit medel från Boklotteriet

Stipendier från Fib:s lyrikklubb som erhållit medel från Boklotteriet

Boklotteriets eller Litteraturfrämjandets stora pris 25 000 kronor

Boklotteriets stipendiater för övriga år finns angivna i