Boklotteriet ombildades 1965 till en stiftelse: Litteraturfrämjandet. Anledningen till detta var mest av administrativ karaktär.

Under år 1966 blev överskottet för Boklotteriet cirka 284 000 kronor. Antalet lotter var 800 000 lotter.

Litteraturfrämjandet delade 1967 ut följande stipendier:

10 000 kronor

5000 kronor

3000 kronor

Journaliststipendier om 3000 kronor vardera till

Specialstipendium om 5000 kronor till

Övriga stipendier

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare om 3000 kronor vardera till

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

  • Kent Andersson 5000 kronor
  • Litteraturfrämjande verksamhet 5000 kronor

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Litteraturfrämjandet

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd 4000 kronor vardera till

Stipendium från tidningen Vi som erhållit medel från Litteraturfrämjandet. Stipendier från åren 1966-67 delades ut vid ett tillfälle

Litteraturfrämjandets stora pris på 25 000 kronor

Litteraturfrämjandets stora romanpris på 15 000 kronor

Carl Emil Englund-priset på 15 000 kronor

För Boklotteriets och Litteraturfrämjandets stipendiater övriga år: Se