Boklotteriet startade 1948 på initiativ av författaren Carl-Emil Englund. Överskottet för Boklotteriet 1963 blev cirka 254 000 kronor. Antalet lotter för Boklotteriet 1963 var 800 000. På våren 1964 var det dags att utse stipendiater.

Följande författare belönades med stipendier under år 1964:

10 000 kronor

5 000 kronor

3 000 kronor

2 000 kronor

Journaliststipendier om 3 000 kronor vardera till

Specialstipendium om 15 000 kronor till

Övriga stipendier

Stipendier till barn- och ungdomsförfattare om 3 000 kronor vardera till

Stipendier från Arbetarnas bildningsförbund som erhållit medel från Boklotteriet

Stipendium från Aftonbladet som erhållit medel från Boklotteriet

Stipendier från Landsbygdens stipendienämnd om 2 500 kronor vardera till

Stipendier från tidningen VI som erhållit medel från Boklotteriet Med anledning av tidningen Vi:s 50-årsjubileum sammanfördes 1963 och 1964 års belopp för utdelning samtidigt i mars 1964. Till dessa 20 000 kronor tillkom 15 000 kronor som Boklotteriet överlämnade till tidningen med anledning av jubileet.

Stipendium från FIB:s lyrikklubb som erhållit medel från Boklotteriet

Boklotteriets stora pris sedermera Litteraturfrämjandets stora pris om 25 000 kronor

Boklotteriets stora romanpris sedermera Litteraturfrämjandets stora romanpris om 15 000 kronor

För Boklotteriets stipendiater övriga år: Se Boklotteriets stipendiater angivna år Boklotteriets stipendiater finns angivna i