Gerhard Strindlund

svenskt statsråd och riksdagsledamot
Konselj med Per Albin Hanssons ministär 1938. Gerhard Strindlund sitter längst till höger på bilden.

Gerhard Strindlund i Skedom, född den 24 september 1890, död den 10 oktober 1957, var ett svenskt statsråd och riksdagsledamot (bf).

Strindlund var riksdagsledamot i andra kammaren 192141 och som sådan suppleant i statsutskottet 1925-1930 samt ordinarie ledamot av samma utskott 1931-1938 och 1941.

Statsråd och chef för Socialdepartementet i Bramstorpska ministären juni-september 1936. Statsråd och chef för Kommunikationsdepartementet i P.A. Hanssons ministär från dec. 1938 till dec. 1939. Överdirektör och chef för Skogsstyrelsen 1941-54.

Gerhard Strindlund har tagits i anspråk för ett flertal utredningsarbeten:

Efter avslutad skolgång praktiserade Strindlund jordbruk och var 1906-08 elev vid Hola lantmannaskola, varefter han 1908-09 fortsatte sina lantbruksstudier i Danmark. Han köpte 1912 en mindre gård i Graninge församling, varifrån han 1917 överflyttade till Skedom i Multrå församling, där han förvärvat ett jordbruk helt nära Ångermanälven. I Multrå erhöll han åtskilliga kommunala uppdrag, vilka han dock sedermera lämnade.

Gerhard Strindlund anslöt sig tidigt till Bondeförbundet och var mycket verksam i agitation- och organisationsarbetet. Han har spelat en betydande politisk roll, bl.a. som en av initiativtagarna till krisuppgörelsen mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna 1933. Hans mångåriga arbete i statsutskottets tredje avdelning hade gett honom den auktoritet i socialpolitiska frågor, som bidrog till hans utnämning till socialminister. Även för den lägre lantbruksundervisningen gjorde Gerhard Strindlund en betydelsefull insats. Gift sedan 1912 med Kristin Nordling.

KällorRedigera

  • Svenska män och kvinnor 1954.
Företrädare:
Gustav Möller
Sveriges socialminister
1936
Efterträdare:
Gustav Möller
Företrädare:
Albert Forslund
Sveriges kommunikationsminister
1938-1939
Efterträdare:
Gustaf Andersson i Rasjön