Gerhard Strindlund

svenskt statsråd och riksdagsledamot

Gerhard Strindlund i Skedom, född den 24 september 1890, död den 10 oktober 1957, var ett svenskt statsråd och riksdagsledamot (bf).

Konselj med Per Albin Hanssons ministär 1938. Gerhard Strindlund sitter längst till höger på bilden.

Strindlund var riksdagsledamot i andra kammaren 192141 och som sådan suppleant i statsutskottet 1925-1930 samt ordinarie ledamot av samma utskott 1931-1938 och 1941.

Statsråd och chef för Socialdepartementet i Bramstorpska ministären juni-september 1936. Statsråd och chef för Kommunikationsdepartementet i P.A. Hanssons ministär från dec. 1938 till dec. 1939. Överdirektör och chef för Skogsstyrelsen 1941-54.

Gerhard Strindlund togs i anspråk för ett flertal utredningsarbeten:

Efter avslutad skolgång praktiserade Strindlund jordbruk och var 1906-08 elev vid Hola lantmannaskola, varefter han 1908-09 fortsatte sina lantbruksstudier i Danmark. Han köpte 1912 en mindre gård i Graninge församling, varifrån han 1917 överflyttade till Skedom i Multrå församling, där han förvärvat ett jordbruk helt nära Ångermanälven. I Multrå erhöll han åtskilliga kommunala uppdrag, vilka han dock sedermera lämnade.

Gerhard Strindlund anslöt sig tidigt till Bondeförbundet och var mycket verksam i agitation- och organisationsarbetet. Han har spelat en betydande politisk roll, bl.a. som en av initiativtagarna till krisuppgörelsen mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna 1933. Hans mångåriga arbete i statsutskottets tredje avdelning hade gett honom den auktoritet i socialpolitiska frågor, som bidrog till hans utnämning till socialminister. Även för den lägre lantbruksundervisningen gjorde Gerhard Strindlund en betydelsefull insats. Gift sedan 1912 med Kristin Nordling.

KällorRedigera

  • Svenska män och kvinnor 1954.
Företrädare:
Gustav Möller
Sveriges socialminister
1936
Efterträdare:
Gustav Möller
Företrädare:
Albert Forslund
Sveriges kommunikationsminister
1938-1939
Efterträdare:
Gustaf Andersson i Rasjön