Gustav Möller

svensk politiker
För filmskaparen med samma namn, se Gustav Möller (regissör).

Fritz Gustav Möller, född 6 juni 1884 i Malmö, död 15 augusti 1970 i Bromma, var en svensk socialdemokratisk politiker. Han var under en lång period Sveriges socialminister, sammanlagt i 19 år och 242 dagar. Han var 1946 en stark kandidat att efterträda Per Albin Hansson som socialdemokratisk partiordförande, men posten tillföll slutligen Tage Erlander.

Gustav Möller

Gustav Möller omkring 1937.

Ämbetsperiod
18 oktober 1924–7 juni 1926
Statsminister Hjalmar Branting
Rickard Sandler
Företrädare Gösta Malm
Efterträdare Jakob Pettersson
Ämbetsperiod
24 september 1932–19 juni 1936
Statsminister Per Albin Hansson
Företrädare Sam Larsson
Efterträdare Gerhard Strindlund
Ämbetsperiod
28 september 1936–16 december 1938
Statsminister Per Albin Hansson
Företrädare Gerhard Strindlund
Efterträdare Albert Forslund
Ämbetsperiod
13 december 1939–1 oktober 1951
Statsminister Per Albin Hansson
Tage Erlander
Företrädare Albert Forslund
Efterträdare Gunnar Sträng

Ämbetsperiod
16 december 1938–13 december 1939
Statsminister Per Albin Hansson
Företrädare Per Edvin Sköld
Efterträdare Fritiof Domö

Född Fritz Gustav Möller
6 juni 1884
Malmö, Sverige
Död 15 augusti 1970 (86 år)
Bromma, Stockholms län
Gravplats Bromma kyrkogård
Nationalitet Sverige Svensk
Politiskt parti Socialdemokraterna
Maka Gerda Andersson
(1917–1924)
Else Kleen
(1926–1968; hennes död)
Föräldrar Ola Möller
Anna Månsson
Gustav Möller, mitten av 1920-talet.
Byst i Malmö föreställande Gustav Möller, av Ivar Johnsson.

Gustav Möller tillskrivs ibland citatet "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" (och olika variationer av citatet med samma innebörd), men detta saknar källstöd och förefaller vara en faktoid.[1] SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson beskrev 2018 Möller som "arkitekten bakom välfärdssamhället".[2]

BiografiRedigera

Gustav Möller var son till smeden Ola Möller (död 1884) och Anna Månsson (död 1898). Hemmet var fattigt och Anna Månsson försörjde familjen som "tvätt- och skurgumma" efter makens död. Möller tog intryck av hur hennes hårda arbete med långa arbetsdagar bidrog till att hon slet ut sig fysiskt och dog i förtid. Hans studier var folkskola och två års överbyggnad på folkskolan innan han började arbeta fjorton år gammal. [3] 1905-1906 studerade Möller vid Malmö högre handelsinstitut, innan han 1906 började arbeta vid Arbetet.[3][4]

Möller gifte sig med Gerda Andersson 1917[5], skilde sig 1924, och gifte om sig med Else Kleen år 1926.[4] Han är begravd på Bromma kyrkogård.[6]

ArbetslivRedigera

Möller började arbeta 14 år gammal som springpojke vid Skånska Cementgjuteriets kontor i Malmö. Företagets chef, den framstående industrimannen, R.F. Berg lade märke till springpojkens begåvning och 17 år gammal blev Möller sin chefs privatsekreterare, en betydelsefull tjänst som ledde till att han blev Bergs förtrogne och rådgivare. Genom Bergs medverkan fick Möller 1905 möjlighet att studera vid Malmö Högre Handelsinstitut. Möller avskedades och måste avbryta studierna 1906 när chefen fick veta att hans privatsekreterare blivit medlem i Socialdemokratiska arbetarepartiets (SAP) dåvarande ungdomsförbund, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF). [3]

Möller valdes 1905 in i SDUF:s förbundsstyrelse och blev förbundsordförande 1907. Redan 1904 hade Möller lärt känna den blivande partiordföranden för SAP och statsministern Per Albin Hansson. De samarbetade tillsammans i ungdomsrörelsen där de kom i konflikt både med de anarkistiska Ungsocialisterna och de vänstersocialister som leddes av Zeth Höglund. [3]

Möller anställdes 1906 vid tidningen Arbetet, men överflyttade 1907 till Skånska Socialdemokraten och blev 1913 chef för bokförlaget Tiden. Inom partiet erhöll Möller efter bosättning i Stockholm alltmera centrala poster. Han blev 1916 partisekreterare och var 1921–1924 redaktör för Social-Demokraten och en följd år redaktör för tidskriften Tiden. Han invaldes 1917 som riksdagsledamot i andra kammaren, och tillhörde från 1919 första kammaren. Från 1918 tillhörde han socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåd.[7]

Möller invaldes 1919 i Andra internationalens exekutivkommitté.[7]

PartisekreterareRedigera

Möller upprätthöll posten som partisekreterare åren 1916–1940. Som partisekreterare ansvarade han för partiets organisation och propaganda. När Möller tillträdde bestod socialdemokratiska arbetarpartiet av 716 arbetarekommuner med 105 000 medlemmar och när han lämnade uppdraget fanns det 1 957 arbetarekommuner med 313 000 medlemmar. [3]

SocialministerRedigera

Möller var socialminister 1924–1926, 1932–1936, 1936–1938 och 1939–1951. Under hans första korta period som socialminister på 1920-talet var utrymmet för sociala reformer mycket begränsat, men sedan kom Möller att leda socialdepartementet under nästan tjugo år då omfattande sociala reformer genomfördes, bland annat två veckors allmän semester, folktandvård, allmänna barnbidrag, allmän sjukförsäkring med fri sjukhusvård och allmän folkpension. [3]

Som socialminister tillsatte han 1933 den Bostadssociala utredningen.

HandelsministerRedigera

Möller var handelsminister 1938–1939.

BibliografiRedigera

 • Möller, Gustav (1907). Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Socialdemokratiska ungdomsförbundets agitationsskrift ; 15. Malmö: Framtiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1910). Syndikalismen i svensk jordmån.. Helsingborg: Demokraten. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1912). Sven Hedin - en falsk profet!: en granskning av hans "varningsord". Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1913). Hur kan fattigdomen avskaffas?. Stockholm. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1913). Sockertrusten afslöjad: ett kapitel ur rofferiets historia. Stockholm: Fram. Libris länk 
 • Möller, Gustav; Hansson Per Albin (1916). Stormklockepolitiken under kritisk granskning. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1916). Sverges välfärd på spel: ett ord i dagens stora fråga. Norrköping: Tryckerifören. Norrköping. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1916). Vart bär det hän?. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1919). Författningsrevisionens verkningar.. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller Gustav, Branting Hjalmar, red (1920). Hjalmar Branting tillägnas denna skrift från vänner och medarbetare den 23/11 1920. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1920). Socialiseringsproblem.. Stockholm. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1921). Vad gäller valstriden?: en översiktlig framställning av de största och viktigaste stridsfrågorna vid valen ... : sammanställning ur socialdemokratiska synpunkter. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1924). Vad vi vilja: en socialdemokratisk appell till väljarna. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1926). Arbetslöshetsförsäkringen jämte andra sociala försäkringar. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1926). Stripa och regeringskrisen.. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1928). Humanitet och arbetslöshet.. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1928). Trygghet och säkerhet åt Sverges folk: ett socialdemokratiskt program inför valen. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1930). Landsbygdens fattiga folk och den svenska arbetslösheten: en granskning av vissa borgerliga val"sanningar". Stockholm. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1930). Svensk arbetslöshetspolitik - socialdemokratisk och borgerlig.. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1932). Kapitalismens kris. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1932). Kilbommarna och socialdemokratin. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1932). Lantarbetare, vart går du?. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1933). Radioanförande av statsrådet Möller den 7 dec. 1932: [ang. laga spritförsäljning]. Stockholm. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1934). Hela folket i arbete. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1935). De nya folkpensionerna.. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1936). Bättre bostäder. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1936). Bättre folkpensioner. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1936). Kampen mot arbetslösheten: hur den förts och hur den lyckats. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1938). Regeringens anti-krispolitik. Stockholm: Tidens. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1939) (på engelska). Swedish unemployment policy. Stockholm. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1940). En svensk väg genom krisen.. Stockholm: [Tiden]. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1943). De politiska flyktingarna i Sverige: interpellationssvar avgivet i första kammaren den 22 maj 1943 jämte delar av den efterföljande debatten : bilaga: Gustav Möllers svar den 5 maj 1943 på en interpellation i andra kammaren av G. A. Hallberg angående arbetsanskaffning åt de norska flyktingarna. Folkberedskapens upplysningsskrifter, 99-2025743-5 ; [4]. Stockholm: Folkberedskapen. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1946). De planerade socialreformerna.. Stockholm. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1947). Kan trygghet skapas?: socialpolitiska översikter. Malmö. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1948). Från fattighus-Sverige till social-Sverige. Socialdemokratisk skriftserie, 99-0857726-3 ; 15. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav (1959). När vi började. Stockholm: Tiden. Libris länk 
 • Möller, Gustav; Gunnarson Gunnar (1975). Revolution och socialism. Tidens samhällsstudier, 0346-5535. Stockholm: Tiden. Libris länk. ISBN 91-550-1731-2 

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Gustav Möllers förslösade skattekrona”. faktoider.blogspot.com. 11 december 2019. http://faktoider.blogspot.com/2019/12/gustav-mollers-forslosade-skattekrona.html. Läst 19 februari 2020. 
 2. ^ Knutson, Mats (31 maj 2018). ”Analys: Löfvens vision: 'Det starka samhället'”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofvens-vision-det-starka-samhallet. Läst 19 juli 2019. 
 3. ^ [a b c d e f] Per ThullbergF Gustav Möller i Svenskt biografiskt lexikon (1987–1989), hämtad 2020-02-19
 4. ^ [a b] Hvar 8 Dag - illustreradt magasin 1921-1922. Göteborg: Bonniers tryckeri. 1922. sid. 114 
 5. ^ Arbetarrörelsens Arkiv, Gerda Möllers arkiv
 6. ^ ”Svenska Gravar”. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190821124209/https://www.svenskagravar.se/gravsatt/45999515. Läst 21 augusti 2019. 
 7. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 611 

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Gösta Malm
Sveriges socialminister
1924–1926
Efterträdare:
Jakob Pettersson
Företrädare:
Sam Larsson
Sveriges socialminister
1932–1936
Efterträdare:
Gerhard Strindlund
Företrädare:
Gerhard Strindlund
Sveriges socialminister
1936–1938
Efterträdare:
Albert Forslund
Företrädare:
Per Edvin Sköld
Sveriges handelsminister
1938–1939
Efterträdare:
Fritiof Domö
Företrädare:
Albert Forslund
Sveriges socialminister
1939–1951
Efterträdare:
Gunnar Sträng