Gustav Möller

svensk politiker
För filmskaparen med samma namn, se Gustav Möller (regissör).

Fritz Gustav Möller, född 6 juni 1884 i Malmö, död 15 augusti 1970 i Bromma, var en svensk socialdemokratisk politiker. Han var under en lång period Sveriges socialminister, sammanlagt i 19 år och 242 dagar. Han var 1946 en stark kandidat att efterträda Per Albin Hansson som socialdemokratisk partiordförande, men posten tillföll slutligen Tage Erlander.

Gustav Möller

Gustav Möller omkring 1937.

Tid i befattningen
18 oktober 1924–7 juni 1926
Statsminister Hjalmar Branting
Rickard Sandler
Företrädare Gösta Malm
Efterträdare Jakob Pettersson
Tid i befattningen
24 september 1932–19 juni 1936
Statsminister Per Albin Hansson
Företrädare Sam Larsson
Efterträdare Gerhard Strindlund
Tid i befattningen
28 september 1936–16 december 1938
Statsminister Per Albin Hansson
Företrädare Gerhard Strindlund
Efterträdare Albert Forslund
Tid i befattningen
13 december 1939–1 oktober 1951
Statsminister Per Albin Hansson
Tage Erlander
Företrädare Albert Forslund
Efterträdare Gunnar Sträng

Tid i befattningen
16 december 1938–13 december 1939
Statsminister Per Albin Hansson
Företrädare Per Edvin Sköld
Efterträdare Fritiof Domö

Född Fritz Gustav Möller
6 juni 1884
Malmö, Sverige
Död 15 augusti 1970 (86 år)
Bromma, Stockholms län
Gravplats Bromma kyrkogård
Nationalitet Sverige Svensk
Politiskt parti Socialdemokraterna
Maka Gerda Andersson
(1917–1924)
Else Kleen
(1926–1968; hennes död)
Föräldrar Ola Möller
Anna Månsson
Gustav Möller, mitten av 1920-talet.
Byst i Malmö föreställande Gustav Möller, av Ivar Johnsson.

Gustav Möller tillskrivs ibland citatet "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" (och olika variationer av citatet med samma innebörd), men detta saknar källstöd och förefaller vara en faktoid.[1] SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson beskrev 2018 Möller som "arkitekten bakom välfärdssamhället".[2]

BiografiRedigera

Gustav Möller var son till smeden Ola Möller (död 1884) och Anna Månsson (död 1898). Hemmet var fattigt och Anna Månsson försörjde familjen som "tvätt- och skurgumma" efter makens död. Möller tog intryck av hur hennes hårda arbete med långa arbetsdagar bidrog till att hon slet ut sig fysiskt och dog i förtid. Hans studier var folkskola och två års överbyggnad på folkskolan innan han började arbeta fjorton år gammal. [3] 1905-1906 studerade Möller vid Malmö högre handelsinstitut, innan han 1906 började arbeta vid Arbetet.[3][4]

Möller gifte sig med Gerda Andersson 1917[5], skilde sig 1924, och gifte om sig med Else Kleen år 1926.[4] Han är begravd på Bromma kyrkogård.[6]

ArbetslivRedigera

Möller började arbeta 14 år gammal som springpojke vid Skånska Cementgjuteriets kontor i Malmö. Företagets chef, den framstående industrimannen, R.F. Berg lade märke till springpojkens begåvning och 17 år gammal blev Möller sin chefs privatsekreterare, en betydelsefull tjänst som ledde till att han blev Bergs förtrogne och rådgivare. Genom Bergs medverkan fick Möller 1905 möjlighet att studera vid Malmö Högre Handelsinstitut. Möller avskedades och måste avbryta studierna 1906 när chefen fick veta att hans privatsekreterare blivit medlem i Socialdemokratiska arbetarepartiets (SAP) dåvarande ungdomsförbund, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF). [3]

Möller valdes 1905 in i SDUF:s förbundsstyrelse och blev förbundsordförande 1907. Redan 1904 hade Möller lärt känna den blivande partiordföranden för SAP och statsministern Per Albin Hansson. De samarbetade tillsammans i ungdomsrörelsen där de kom i konflikt både med de anarkistiska Ungsocialisterna och de vänstersocialister som leddes av Zeth Höglund. [3]

Möller anställdes 1906 vid tidningen Arbetet, men överflyttade 1907 till Skånska Socialdemokraten och blev 1913 chef för bokförlaget Tiden. Inom partiet erhöll Möller efter bosättning i Stockholm alltmera centrala poster. Han blev 1916 partisekreterare och var 1921–1924 redaktör för Social-Demokraten och en följd år redaktör för tidskriften Tiden. Han invaldes 1917 som riksdagsledamot i andra kammaren, och tillhörde från 1919 första kammaren. Från 1918 tillhörde han socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåd.[7]

Möller invaldes 1919 i Andra internationalens exekutivkommitté.[7]

PartisekreterareRedigera

Möller upprätthöll posten som partisekreterare åren 1916–1940. Som partisekreterare ansvarade han för partiets organisation och propaganda. När Möller tillträdde bestod socialdemokratiska arbetarpartiet av 716 arbetarekommuner med 105 000 medlemmar och när han lämnade uppdraget fanns det 1 957 arbetarekommuner med 313 000 medlemmar. [3]

SocialministerRedigera

Möller var socialminister 1924–1926, 1932–1936, 1936–1938 och 1939–1951. Under hans första korta period som socialminister på 1920-talet var utrymmet för sociala reformer mycket begränsat, men sedan kom Möller att leda socialdepartementet under nästan tjugo år då omfattande sociala reformer genomfördes, bland annat två veckors allmän semester, folktandvård, allmänna barnbidrag, allmän sjukförsäkring med fri sjukhusvård och allmän folkpension. [3]

Som socialminister tillsatte han 1933 den Bostadssociala utredningen.

HandelsministerRedigera

Möller var handelsminister 1938–1939.

BibliografiRedigera

 • Möller, Gustav (1907). Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Socialdemokratiska ungdomsförbundets agitationsskrift ; 15. Malmö: Framtiden. Libris 2116988 
 • Möller, Gustav (1910). Syndikalismen i svensk jordmån.. Helsingborg: Demokraten. Libris 1616200 
 • Möller, Gustav (1912). Sven Hedin - en falsk profet!: en granskning av hans "varningsord". Stockholm: Tiden. Libris 1637549 
 • Möller, Gustav (1913). Hur kan fattigdomen avskaffas?. Stockholm. Libris 2929018 
 • Möller, Gustav (1913). Sockertrusten afslöjad: ett kapitel ur rofferiets historia. Stockholm: Fram. Libris 1637548 
 • Möller, Gustav; Hansson Per Albin (1916). Stormklockepolitiken under kritisk granskning. Stockholm: Tiden. Libris 1235524 
 • Möller, Gustav (1916). Sverges välfärd på spel: ett ord i dagens stora fråga. Norrköping: Tryckerifören. Norrköping. Libris 1656384 
 • Möller, Gustav (1916). Vart bär det hän?. Stockholm: Tiden. Libris 1656385 
 • Möller, Gustav (1919). Författningsrevisionens verkningar.. Stockholm: Tiden. Libris 1656383 
 • Möller Gustav, Branting Hjalmar, red (1920). Hjalmar Branting tillägnas denna skrift från vänner och medarbetare den 23/11 1920. Stockholm: Tiden. Libris 1650136 
 • Möller, Gustav (1920). Socialiseringsproblem.. Stockholm. Libris 1509982 
 • Möller, Gustav (1921). Vad gäller valstriden?: en översiktlig framställning av de största och viktigaste stridsfrågorna vid valen ... : sammanställning ur socialdemokratiska synpunkter. Stockholm: Tiden. Libris 1475615 
 • Möller, Gustav (1924). Vad vi vilja: en socialdemokratisk appell till väljarna. Stockholm: Tiden. Libris 1475616 
 • Möller, Gustav (1926). Arbetslöshetsförsäkringen jämte andra sociala försäkringar. Stockholm: Tiden. Libris 1340630 
 • Möller, Gustav (1926). Stripa och regeringskrisen.. Stockholm: Tiden. Libris 1340633 
 • Möller, Gustav (1928). Humanitet och arbetslöshet.. Stockholm: Tiden. Libris 1340631 
 • Möller, Gustav (1928). Trygghet och säkerhet åt Sverges folk: ett socialdemokratiskt program inför valen. Stockholm: Tiden. Libris 1340635 
 • Möller, Gustav (1930). Landsbygdens fattiga folk och den svenska arbetslösheten: en granskning av vissa borgerliga val"sanningar". Stockholm. Libris 2929019 
 • Möller, Gustav (1930). Svensk arbetslöshetspolitik - socialdemokratisk och borgerlig.. Stockholm: Tiden. Libris 1340634 
 • Möller, Gustav (1932). Kapitalismens kris. Stockholm: Tiden. Libris 2228309 
 • Möller, Gustav (1932). Kilbommarna och socialdemokratin. Stockholm: Tiden. Libris 1349500 
 • Möller, Gustav (1932). Lantarbetare, vart går du?. Stockholm: Tiden. Libris 1349501 
 • Möller, Gustav (1933). Radioanförande av statsrådet Möller den 7 dec. 1932: [ang. laga spritförsäljning]. Stockholm. Libris 2929020 
 • Möller, Gustav (1934). Hela folket i arbete. Stockholm: Tiden. Libris 1349499 
 • Möller, Gustav (1935). De nya folkpensionerna.. Stockholm: Tiden. Libris 1349502 
 • Möller, Gustav (1936). Bättre bostäder. Stockholm: Tiden. Libris 1373775 
 • Möller, Gustav (1936). Bättre folkpensioner. Stockholm: Tiden. Libris 1373776 
 • Möller, Gustav (1936). Kampen mot arbetslösheten: hur den förts och hur den lyckats. Stockholm: Tiden. Libris 8219240 
 • Möller, Gustav (1938). Regeringens anti-krispolitik. Stockholm: Tidens. Libris 1189481 
 • Möller, Gustav (1939) (på engelska). Swedish unemployment policy. Stockholm. Libris 893536 
 • Möller, Gustav (1940). En svensk väg genom krisen.. Stockholm: [Tiden]. Libris 1373778 
 • Möller, Gustav (1943). De politiska flyktingarna i Sverige: interpellationssvar avgivet i första kammaren den 22 maj 1943 jämte delar av den efterföljande debatten : bilaga: Gustav Möllers svar den 5 maj 1943 på en interpellation i andra kammaren av G. A. Hallberg angående arbetsanskaffning åt de norska flyktingarna. Folkberedskapens upplysningsskrifter, 99-2025743-5 ; [4]. Stockholm: Folkberedskapen. Libris 1411417 
 • Möller, Gustav (1946). De planerade socialreformerna.. Stockholm. Libris 1773608 
 • Möller, Gustav (1947). Kan trygghet skapas?: socialpolitiska översikter. Malmö. Libris 1773596 
 • Möller, Gustav (1948). Från fattighus-Sverige till social-Sverige. Socialdemokratisk skriftserie, 99-0857726-3 ; 15. Stockholm: Tiden. Libris 834151 
 • Möller, Gustav (1959). När vi började. Stockholm: Tiden. Libris 378732 
 • Möller, Gustav; Gunnarson Gunnar (1975). Revolution och socialism. Tidens samhällsstudier, 0346-5535. Stockholm: Tiden. Libris 7420243. ISBN 91-550-1731-2 

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Gustav Möllers förslösade skattekrona”. faktoider.blogspot.com. 11 december 2019. http://faktoider.blogspot.com/2019/12/gustav-mollers-forslosade-skattekrona.html. Läst 19 februari 2020. 
 2. ^ Knutson, Mats (31 maj 2018). ”Analys: Löfvens vision: 'Det starka samhället'”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofvens-vision-det-starka-samhallet. Läst 19 juli 2019. 
 3. ^ [a b c d e f] Per ThullbergF Gustav Möller i Svenskt biografiskt lexikon (1987–1989), hämtad 2020-02-19
 4. ^ [a b] Hvar 8 Dag - illustreradt magasin 1921-1922. Göteborg: Bonniers tryckeri. 1922. sid. 114 
 5. ^ Arbetarrörelsens Arkiv, Gerda Möllers arkiv
 6. ^ ”Svenska Gravar”. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190821124209/https://www.svenskagravar.se/gravsatt/45999515. Läst 21 augusti 2019. 
 7. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 611 

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Gösta Malm
Sveriges socialminister
1924–1926
Efterträdare:
Jakob Pettersson
Företrädare:
Sam Larsson
Sveriges socialminister
1932–1936
Efterträdare:
Gerhard Strindlund
Företrädare:
Gerhard Strindlund
Sveriges socialminister
1936–1938
Efterträdare:
Albert Forslund
Företrädare:
Per Edvin Sköld
Sveriges handelsminister
1938–1939
Efterträdare:
Fritiof Domö
Företrädare:
Albert Forslund
Sveriges socialminister
1939–1951
Efterträdare:
Gunnar Sträng